ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. - Δελτίο ενημέρωσης 1ης έκτακτης συνεδρίασης 2017

Γράφτηκε από την  Μαρ 28, 2017

Ενημερωτικό δελτίο της 1ης έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2017

Την Τετάρτη 08.02.2017 και ώρα 20.00 συνεκλήθη και συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) σε πρώτη (1η) έκτακτη του έτους 2017 συνεδρίαση στα γραφεία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), λεωφόρος Συγγρού αριθμός 25, με ημερήσια διάταξη την επισυναπτόμενη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να αιτηθεί η Ένωση την προμήθεια σκακιστικών σετ και χρονομέτρων από την Περιφέρεια Αττικής.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν οι κ.κ. Πέτρος Μαμαλάκης και Ελένη Σταμάτη, στελέχη της εταιρίας που διοργανώνει την Chessnale, προς παροχή ενημέρωσης του Συμβουλίου σχετικά με την πρότασή τους για τη συνδιοργάνωση  Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών.

Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία με αντικείμενο την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης της Chessnale για συνδιοργάνωση των Ατομικών και Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών-Μαθητριών Κεντρικού και Ανατολικού Τομέα Αττικής 2017, καθώς και της Τελικής Φάσης των Ατομικών και Ομαδικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων Αττικής 2017, με χορηγία προς την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ύψους χιλίων ευρώ (1.000€), και επιπλέον χορηγία ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ή εξακόσιες (600) σκακιέρες αν ήθελε λάβει ο διοργανωτής επιπλέον χρηματοδοτήσεις από όσες ήδη κατά τη συζήτηση παρουσίασε, καθώς και παράδοση του οπτικοακουστικού υλικού των διοργανώσεων στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. με πλήρη δικαιώματα χρήσης. Η πρόταση έγινε αποδεκτή με ψήφους 9 υπέρ και 2 κατά.

Η Γενική Γραμματέας,

 

Βιργινία Ψωμά

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων