ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - κατηγοριοποίηση και άδεια λειτουργίας

Γράφτηκε από την  Οκτ 06, 2017

Αναδημοσιεύεται προς ενημέρωση των σωματείων-μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. η κάτωθι ανακοίνωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας:

 

Άδεια λειτουργίας άρθρου 56β του ν.2725/1999
Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Η Ε.Σ.Ο  συμμετείχε ενεργά στην διαβούλευση για την τροποποίηση του ν.2725/1999 και με το έγγραφο Αριθ. πρωτ. 98428/2017, πρότεινε στην  Γ.Γ.Α  την δημιουργία μίας επιπλέον κατηγορίας αγωνιστικών χώρων ειδικά για το σκάκι.

Μετά την τροποποίηση του ν.2725/1999 και με μία πρώτη ανάγνωση είναι εύκολα αντιληπτό ότι η πλειονότητα των σωματείων που στεγάζονται είτε σε εκμισθωμένα ακίνητα (π.χ. καταστήματα), είτε σε ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί από δήμους  ή άλλες υπηρεσίες (π.χ. σχολικές αίθουσες), εμπίπτουν στην Ομάδα Ι (άρθρο 56Α  παρ.1 εδάφιο εε).

Η κατηγορία στην οποία εντάσσονται (για αυτήν την κατηγορία αθλητικής εγκατάστασης, Ομάδα Ι), βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. (άρθρο 56Α  παρ.2 εδάφιο γ.)

Για την Ομάδα Ι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας παρά μόνο,

  • Βεβαίωση οικείας ομοσπονδίας για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου,
  • Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης,
  • Υπεύθυνη δήλωση του χρήστη της εγκατάστασης ότι τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν την διαμόρφωση και την λειτουργία του χώρου. (άρθρο 56Β παρ.2 εδάφιο η).

Η Ε.Σ.Ο  απέστειλε πρόταση για την τροποποίηση του άρθρου 56Β παρ 2 εδάφιο η, με το έγγραφο Αριθ. πρωτ. 98773/2017, με το οποίο δηλώνει αναρμόδια ( λόγω έλλειψης τεχνικών υπηρεσιών) να βεβαιώνει την ασφάλεια των χώρων, πολλώ δε μάλλον, όταν για την τήρηση όλων των προδιαγραφών και κανονισμών ασφαλείας που αφορούν την διαμόρφωση και την λειτουργία του χώρου βεβαιώνει ο χρήστης της εγκατάστασης (Άρθρο 56Β παρ2 εδάφιο η).

Νόμος 4479-2017 – Τροποποιήσεις αθλητικού νόμου άρθρα 1-5

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων