ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. - Επανασύγκληση

Γράφτηκε από την  Ιαν 23, 2018

Ελλείψει απαρτίας κατά την ορισθείσα εκ νέου για την 17.01.2018 συνεδρίαση, επανασυγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε συνεδρίαση την Παρασκευή 26.01.2018 και ώρα 21.00 στον ίδιο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 17/15.01.2018 Ημερήσια Διάταξη.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων