Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Γράφτηκε από την  Οκτ 04, 2018

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. γνωστοποιεί στα μέλη της την Υπ. Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/484781/19848/1673/191/03-10-2018 Ερμηνευτική Εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις επί της εφαρμογής της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/06-09-2018 (Β’/3967/12-09-2018) τροποποιητικής αυτής, για την έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή.

 

Γενική Γραμματεία ΕΣΣΝΑ

Τελευταία άρθρα από τον/την Γενική Γραμματεία ΕΣΣΝΑ