OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2016 Α ΟΜΙΛΟΣ

Ανενεργό   Σκακιέρες: 6   Γύροι: 7   Ελβετικό   2016

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2016

«ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ»

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο Αττικής Φιλίας «Νίκος Στρόφαλης» 2016.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων.

Ο Α' Ομιλος με εξαμελή (6) σύνθεση:  Οι αγώνες του Α ομίλου θα σταλούν για διεθνή αξιολόγηση.

 Για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει ορίζεται παράβολο συμμετοχής 9€ (εννέα ευρώ) καταβλητέο με τη δήλωση συμμετοχής ΕΩΣ τις 8/1/2016 στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΣΝΑ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ   ΙΒΑΝ GR59 0171 0250 0060 2501 0285 946

ποσό που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη του συνολικού κόστους αξιολόγησης της διοργάνωσης.  

Οι ομάδες πρέπει να στείλουν έως 10/1/2016 και το αποδεικτικό καταβολής παραβόλου με αναφορα στο Σωματείο και τον αριθμό ομάδων κατά προτίμηση σκαναρισμένο στο essnamail@gmail,com ή στον αρ fax 2118006289 για να θεωρηθεί η συμμετοχή τους έγκυρη

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ο  Β' Όμιλος επίσης με εξαμελή (6) σύνθεση Οι παρτίδες του Β ομίλου ΔΕΝ θα σταλούν για διεθνή αξιολόγηση και οι ομάδες συμμετέχουν χωρίς την καταβολή του παραβόλου

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων 

Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :

1ος γύρος, Κυριακή  17/ 1 / 2016,   ώρα 10:30

2ος γύρος, Κυριακή  24 / 1 / 2016,   ώρα 10:30

3ος γύρος, Κυριακή  31 / 1 / 2016  ώρα 10:30

4ος γύρος, Κυριακή    7/ 2 / 2016,   ώρα 10:30

5ος γύρος, Κυριακή  14/ 2 / 2016,     ώρα 10:30

6ος γύρος, Κυριακή  21 / 2 / 2016,   ώρα 10:30

7ος γύρος, Κυριακή  28/ 2 / 2016,     ώρα 10:30

Αίτημα ομάδας για χρονική μετάθεση αγώνα μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Διευθυντή Αγώνων για τεκμηριωμένα πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αντίπαλου σωματείου. Ο αγώνας θα πρέπει να παιχτεί οπωσδήποτε πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του αντίστοιχου γύρου.

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

3. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά , με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας

4..ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΣΣΝΑ με μία ή περισσότερες ομάδες. Σωματεία που δεν ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΣΝΑ μπορούν να αγωνίζονται εκτός συναγωνισμού για τα έπαθλα της διοργάνωσης (1η-3η θέση)

4.2  Σε περίπτωση συμμετοχής σωματείου με περισσότερες από μία ομάδες, αυτές ονομάζονται κατά σειρά Α, Β, Γ ξεκινώντας από την ομάδα που συμμετέχει στον Α όμιλο  κοκ.

5. ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

5.1 Οι ομάδες στον Α’ Όμιλο  θα είναι εξαμελεις

1η – 6η σκακιέρα, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία,

Και στον Β’ Όμιλο θα είναι εξαμελείς

1η – 6η σκακιέρα, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία,

Οι σκακιστές και σκακίστριες δηλώνονται με την εξής σειρά κριτηρίων:

α. Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον εθνικό πίνακα αξιολόγησης Α’ Εξαμήνου ‘16 (Κοινοτικοί σκακιστές κατατάσσονται κατ’ εξαίρεση με βάση το διεθνές τους Έλο Ιανουαρίου 2016)

β. Εθνικός Τίτλος (κατά σειρά ΕΜ ΟΜ ΥΜ και μόνο για τους τίτλους αυτούς).

γ. Αριθμός Μητρώου ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος).

5.2 Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή ή σκακίστρια σε οποιαδήποτε σκακιέρα, η δήλωση του/της οποίου/ας πρέπει να γίνει στην ΕΣΣΝΑ μέχρι το Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016

5.3 Στον Α’ Όμιλο: οι ομάδες κατατάσσονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2015. Σωματεία που δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα 2014 καθώς και τα νέα σωματεία, κατατάσσονται στο τέλος και κατά σειρά δήλωσης. Στον Β’ Όμιλο η αρχική κατάταξη θα προκύψει με κλήρωση.

5.4  Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν σκακιστή/τρια κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος σε περισσότερες από μία ομάδες  τους , συνίσταται όμως να το αποφεύγουν. Εάν σκακιστής σωματείου με  Έλο ΕΣΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1300 συμμετάσχει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος σε περισσότερες από μία ομάδες ( π.χ. στις ομάδες Α ,Β , Γ)) τότε οι ομάδες εκτός αυτής που είναι ιεραρχικά πρώτη (οι Β,Γ) κατατάσσονται στην τελική βαθμολογία κάτω από την 3η θέση (δεν μπορούν να διεκδικήσουν έπαθλα στον όμιλο που αγωνίζονται).

5.5 Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας, το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα.

6.    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6.1.    Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5), μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Η νικήτρια ομάδα βαθμολογείται με 2 βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό, ενώ η ηττημένη ομάδα παίρνει 0 βαθμούς.

6.2.    Ομάδα που δεν αγωνίζεται σε τρεις σκακιέρες (Β όμιλος) ή σε τέσσερις σκακιέρες (Α' Όμιλος) μηδενίζεται άνευ αγώνος.

6.3.    Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και  πόντους όσες οι σκακιέρες  ( 6-0 ή 0-6 στον Α ή  Β’ Όμιλο),

6.4.    Σε περίπτωση που ομάδα κληρωθεί bye βαθμολογείται με  2 βαθμούς και 3.5 πόντους (Β’ Όμιλος)

7.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για την τελική κατάταξη του ελβετικού χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

·    Βαθμοί,

·    Κατάταξη (βαθμοί, πόντοι) του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων. Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων δεν πραγματοποιήθηκε.,

·    Σύνολο πόντων,

·    Κριτήριο Bucholtz (με άθροισμα πόντων),

·    Κλήρωση.

8.  ΕΠΑΘΛΑ

Στην 1η, 2η και 3η ομάδα κάθε ομίλου θ’ απονεμηθούν Κύπελλα.

9.    ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ

9.1.    Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κ. Ζαμιτ Κυριάκος

9.2.    Τους αγώνες διαιτητεύουν διαιτητές εγγεγραμμένοι στον Π.Ο.Δ. της Κ.Ε.Δ..

9.3.    Ο Επικεφαλής Διαιτητής θα οριστεί από την Τ.Ε.Δ..

9.4.    Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο, καθώς και το διαιτητή που θα χρησιμοποιούν για τους εντός έδρας αγώνες τους.

9.5.    Τα εντός έδρας σωματεία υποχρεούνται:

9.5.1.    Να γνωστοποιούν άμεσα το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων,

9.5.2.    να στέλνουν μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας τα αντίγραφο του Φύλλου Αγώνα κατα προτίμηση στο e-mail της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε."> ή στον αριθμό φαξ 2118006289 και

9.5.3.    να προσκομίζουν στην Ε.Σ.Ο., εντός μίας (1) εβδομάδας, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων.

9.6 H μη έγκαιρη αποστολή του Φύλλου Αγώνος από το εντός έδρας σωματείο αποτελεί λόγο εξαίρεσής του από επόμενες κληρώσεις της διοργάνωσης.

10.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

10.1.    Κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.

10.2.    Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, στον οποίο αναφέρεται.

10.3.    Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται η Επιτροπή Ενστάσεων της Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

11.    ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι και την  Παρασκευή 8/1/2016 στη Διευθυντή Αγώνων κ.Ζαμίτ Κυριάκο   ή στο e-mail της ΕΣΣΝΑ 

Με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της προκήρυξης.

12.    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι Κανονισμοί των Ομαδικών Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και της Ε.Σ.Ο., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ..

13 Γινεται ρητή μνεία και εφιστάται η προσοχή όλων ανεξαιρέτως των σωματείων - μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α νόμου 2725/ 1999 κλπ), ως ισχύουν, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως.
Ο Πρόεδρος              Ο Γενικός Γραμματέας         Ο Έφορος Αγώνων
Χρήστος Γκορίτσας         Θεόδωρος Φίλιος               Κυριάκος Ζαμίτ

Rk.SNoTeamGames  +   =   -  TB1  TB2  TB3 
127ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ760112036,0
24ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α760112032,5
311ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α760112027,0
429ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β751111026,5
515ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ750210027,5
616ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α750210027,5
724ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α750210025,0
822ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ74129025,5
914ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α74129025,5
1010ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α74129024,5
1112ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α74038023,5
121ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ74038023,0
135ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ74038022,0
1435ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β73228022,0
1520ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ74038021,0
1628ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β74038021,0
1731ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β74038019,5
189ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α73137023,0
1930ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β73137023,0
206ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ72327020,5
2117ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α73137017,0
2219ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α63127017,0
232ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α73046019,5
2432ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β73046018,5
2525ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ73046017,5
267ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α73046016,5
2723ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ72236015,5
2839ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ73046015,5
2913ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α73046013,5
3038ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ72145018,5
3133ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β72145018,5
3237ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ72145016,0
3336ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ72145016,0
343ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ72054020,0
3521ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ71244016,0
3618ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ71244014,5
3726ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ72054013,5
388ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ71153014,5
3934ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β7106209,5

7 28-02-2016

6 22-02-2016

ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α: 1 - 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: 4½ - 1½ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ: 3 - 3 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : 3½ - 1½ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 4½ - 1½ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β: 6 - 0 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β - ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 2 - 3 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α - ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α: 0 - 6 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β: 2½ - 3½ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 3 - 3 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α: 6 - 0 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ: 2 - 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α: 1 - 5 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α: ½ - 5 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ - ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : 4½ - 1½ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ : 3 - 3 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α: 2 - 4 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: 4½ - 1½ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β: 3½ - 2½

5 14-02-2016

ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β: 0 - 6 ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ: 5 - 1 ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: 2 - 4 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α - ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ: 3½ - 2½ ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α: 6 - 0 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β: 5 - 1 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α: 6 - 0 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 1½ - 4½ ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ: 4 - 2 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ: 5 - 1 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α: ½ - 5 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 2 - 4 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: 3½ - 2½ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α - ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β: 4½ - 1 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ - ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ: 2 - 3½ ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α - ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α: 4 - 2 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ: 6 - 0 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β: 2 - 4 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α - ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 3 - 2

4 07-02-2016

ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α: 4 - 2 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β: 4 - 2 ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ: 2½ - 3 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: ½ - 5 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ - ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 4½ - 1½ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 3½ - 2 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β: 5 - 1 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α: 1 - 5 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α: 3½ - 2 ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 4½ - 1½ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 4 - 2 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ : 3 - 3 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ - ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α: 1½ - 4½ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α - ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β: 5½ - ½ ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β - ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α: 3 - 3 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ: 2 - 4 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β: 3½ - 2½ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α: 0 - 6 ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β: 1 - 5

3 31-01-2016

ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : 3 - 3 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α: 2 - 2 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α: 3 - 2½ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ: 1 - 5 ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : 3 - 3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β: 5 - 1 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 2 - 4 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ: 1½ - 4½ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α - ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α: 1½ - 3½ ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α - ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 2½ - 3½ ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α: 6 - 0 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 1½ - 4½ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α: 3 - 3 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α - ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: 5 - ½ ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α: 5 - 1 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α: 5 - 1 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ: 4 - 2 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ - ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ : 1½ - 4½ ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β - ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 1½ - 4½

2 24-01-2016

ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ - ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 0 - 6 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ: 4½ - 1½ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : 3½ - 2½ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α: 4 - 1½ ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ: 1 - 5 ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β: 4½ - 1½ ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: 5 - 1 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ: 5 - 1 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β: 1½ - 4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α - ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α: 3½ - 2½ ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α: 4 - 2 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α - ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: 3 - 3 ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β: 2½ - 3 ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β: 2½ - 3 ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α - ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: 2 - 4 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α - ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ: 2½ - 3½ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α: ½ - 5½ ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β: 5 - 1 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Δ: 5 - 1

1 17-01-2016

ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Β - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α: 1½ - 4½ ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Α - ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ : 6 - 0 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α - ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β: 6 - 0 ΦΟ ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ : 6 - 0  α.α. ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ Α - ΔΚΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ : 5 - ½ ΣΟ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α - ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β: 4 - 2 ΑΠΟ ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ: 5½ - ½ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α: 4 - 2 ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β - ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α: 1½ - 4½ ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Α - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β: 4 - 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΣΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι. ΤΖΕΛΕΠΗΣ: 5 - 1 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Α - ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β: 5 - 1 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α: 4 - 2 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β - ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α: 1 - 5 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ : 4½ - 1 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΣ Α: 1½ - 4½ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Γ: 3 - 3 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β - ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 0 - 6 ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΥΚΗΣ Α: 1½ - 4½