ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

Ανενεργό   Σκακιέρες: 3   Γύροι: 5   Ελβετικό   2016

5 05-06-2016

4 29-05-2016

3 22-05-2016

2 15-05-2016

1 17-04-2016