Επιτροπή Τροποποίησης Καταστατικού της ΕΣΣΝΑ.

 

Υπεύθυνος ο Πέτρος Κολυβάς.

Βαζελάκης Οδυσσέας,

Δρεπανιώτης Τάκης,

Γκορίτσας Χρήστος,

Γαλάνης Γιάννης. 


Πρόσφατα Νέα