ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΟΥ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Ιωάννης Γαρουφαλίδης

Σπύρος Ιλαντζής

Παναγής Σκλαβούνος

Δημήτρης Σκυριανόγλου

Χάρης Φουγιαξής

 


Η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση των διοργανώσεων και εκδηλώσεων καλλιτεχνικού σκακιού στα πλαίσια της ΕΣΣΝΑ, καθώς και τη διάδοση του καλλιτεχνικού σκακιού.
Αναλυτικά:


-    Διοργάνωση του Πρωταθλήματος Λύσης Αττικής


-    Διοργάνωση διαγωνισμών λύσης (και σύνθεσης) κάθε μορφής


-    Διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων με θέμα την εισαγωγή στο καλλιτεχνικό σκάκι, αλλά και θέματα για προχωρημένους (είδη προβλημάτων και σπουδών, μοτίβα, μεθοδολογία).


-    Παραγωγή και διάθεση σχετικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργία εγχειριδίου με θέμα την εισαγωγή στο καλλιτεχνικό σκάκι.


-    Διοργάνωση εκδηλώσεων σε διάφορους συλλόγους ανά την Αττική, με στόχο τη διάδοση του καλλιτεχνικού σκακιού σε μη γνώστες.


-    Δημιουργία και διαχείριση τακτικής στήλης παρουσιάσεων στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ («το πρόβλημα της εβδομάδας» ή κάτι εκτενέστερο). Στόχος η τακτική επαφή του κοινού με το καλλιτεχνικό σκάκι.


-    Καθιέρωση τακτικών εκδηλώσεων («βραδιές καλλιτεχνικού σκακιού») με ομιλίες, παρουσιάσεις και διαγωνισμούς σε μηνιαία ή και δεκαπενθήμερη βάση, σε σταθερές ημερομηνίες και ώρες, εκ περιτροπής σε διάφορους χώρους ανά την Αττική. Στόχος η διάδοση του καλλιτεχνικού σκακιού.


-    Δημιουργία και δημοσίευση καταλόγου προτεινόμενων ιστοσελίδων, βιβλίων και περιοδικών με θέμα το καλλιτεχνικό σκάκι.

 


Πρόσφατα Νέα