ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Μ. Σταυρουλάκη

Π. Κοτσόκολος

Β. ΠαπαγεωργίουΗ Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια των σχέσεων της ΕΣΣΝΑ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Κράτος και τους λοιπούς μη σκακιστικούς φορείς. Επίσης, τη δημιουργία προωθητικού υλικού παρουσίασης της ΕΣΣΝΑ, της δραστηριότητάς της και γενικότερα του σκακιού στην Αττική.
Αναλυτικά:


-    Δημιουργία φακέλου παρουσίασης της ΕΣΣΝΑ και της δραστηριότητάς της, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει πλήρη καταγραφή της δραστηριότητας της ΕΣΣΝΑ, στατιστικά στοιχεία, οπτικό υλικό, στοιχεία για τη διάδοση του σκακιού στην Αττική και στην Ελλάδα γενικότερα.


-    Συλλογή και επεξεργασία υλικού σχετικού με την εκπαιδευτική αξία του σκακιού και τη διάδοσή του παγκοσμίως.


-    Διάθεση του παραπάνω υλικού από την ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ.


-    Παραγωγή τακτικών δελτίων τύπου για όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της ΕΣΣΝΑ.


-    Συνεχής ενημέρωση των ΜΜΕ κάθε τύπου σχετικά με τη δραστηριότητα της ΕΣΣΝΑ.


-    Καλλιέργεια επαφών με τα ΜΜΕ κάθε τύπου. Στόχος η συχνότερη (και ιδανικά τακτική) κάλυψη των σκακιστικών δρώμενων από τα ΜΜΕ.


-    Προγραμματισμός και διενέργεια επαφών με όλους τους δημόσιους φορείς, σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες όπου αυτό είναι χρήσιμο, με στόχο την εξασφάλιση οικονομικής, τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης της ΕΣΣΝΑ και των διοργανώσεών της.


-    Συνεργασία με το ΔΣ για την υποστήριξη και προώθηση των διοργανώσεων της ΕΣΣΝΑ, στο παραπάνω πλαίσιο.


-    Δημιουργία μικρού διαφημιστικού εντύπου με θέμα την εισαγωγή στο σκάκι, στα πρότυπα σχετικού εντύπου της ΕΣΟ. Το έντυπο αυτό θα διανείμεται μαζικά στις διοργανώσεις της ΕΣΣΝΑ και σε άλλες μαζικές εκδηλώσεις.

-    Προγραμματισμός και διοργάνωση ομιλιών, συναντήσεων και παρουσιάσεων με όλους τους εξωσκακιστικούς φορείς και τα ΜΜΕ, στα πλαίσια των στόχων της Επιτροπής.

Διοργάνωση εκδηλώσεων με θέμα την κοινωνική διάσταση του σκακιού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα έχουν ως αντικείμενο τη σύνδεση του σκακιού με τις Τέχνες και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Στόχος είναι η διάδοση του σκακιού και η παρουσίαση των πολλών διαφορετικών πτυχών του.

 


Πρόσφατα Νέα