ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

Γράφτηκε από την  Ιαν 20, 2016

Μπορείτε να διαβάσετε τη νέα μορφή της Γενικής Προκήρυξης των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών και Μαθητριών Αττικής 2016 στο συνημμένο αρχείο της ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Παράγραφος 3.3.1. εδάφιο β΄ (νέο): "Κατ' εξαίρεση, και μόνο στα Δημοτικά και στα Διαδημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα, επιτρέπεται η συμμετοχή μαθητή και μαθητρίας, οι οποίοι είναι αθλούμενα μέλη σωματείου/ σωματείων του Δήμου, στον οποίο διεξάγεται (με τη συνδιοργάνωση/ την αιγίδα αυτού ή νομικού προσώπου αυτού) το Δημοτικό/ Διαδημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα, έστω και αν το σχολείο, στο οποίο φοιτούν, δεν υπάγεται διοικητικά σε αυτόν το Δήμο". 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Μάρτιος 2016 16:59

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων