9ο «ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟ» open ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2017

Γράφτηκε από τον  Ιουλ 22, 2017

 

1. ΔΙ

                   1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Σκακιστικός Όμιλος Περιστερίου (Σ.Ο.Π) – Δήμος Περιστερίου.

   2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό επτά (7) γύρων σε δύο (2) ομίλους με διεθνή αξιολόγηση (fide rating). Ισχύουν  
      κανονισμοί FIDE και ΕΣΟ.
     
A΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛO > 1700
    Β΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ < 1500
    ΕΛΟ 1500– 1699 δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου.

    
Οι γεννηθέντες μετά την 1/1/2005 και οι βετεράνοι (S60) με ΕΛΟ>1500 έχουν δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου,για   
     την αρχική κατάταξη στους ομίλους θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ.
     Εάν δεν υπάρχει διεθνές θα χρησιμοποιηθεί το Ελληνικό.
Οι πρωταθλητές-τριες των Ενώσεων-Τοπικών Επιτροπών
     που δεν έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις  συμμετοχής στον Α΄ όμιλο (μικρός βαθμός αξιολόγησης)    
     θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής σε ποιο όμιλο θα αγωνιστούν.
     Κ
ατ΄ εξαίρεση των ορίων ΕΛΟ με βάση τα οποία θα τοποθετηθούν οι παίκτες στα αντίστοιχα γκρουπ σύμφωνα με τα
     όσα ορίζει η προκήρυξη, ο διοργανωτής διατηρεί το
     δικαίωμα  να επιτρέψει κατά προτεραιότητα και με διακριτική του ευχέρεια  τη συμμετοχή τεσσάρων (4) παικτών που 
     δεν πληρούν την προϋπόθεση του ΕΛΟ  στο Α΄ γκρουπ.

  3. ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Κτίριο Κ.Υ.Β.Ε. Εθνάρχου Μακαρίου 1 και λεωφόρος Κηφισού
      
Ο χώρος βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών με τα πόδια από το σταθμό του μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Λεωφορεία από ΟΜΟΝΟΙΑ
      οδός Ζήνωνος (Α13)-(Β-13).Τρόλεϊ από Ζάππειο (12).

  4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

1ος  γύρος

Δευτέρα          04   Σεπτεμβρίου      2017

Ώρα 18.00

2ος   γύρος

Τρίτη               05  Σεπτεμβρίου      2017

Ώρα 18.00

3ος   γύρος

Τετάρτη          06  Σεπτεμβρίου       2017

Ώρα 18.00

4ος  γύρος

Πέμπτη           07  Σεπτεμβρίου       2017

Ώρα 18.00

5ος   γύρος

Παρασκευή    08   Σεπτεμβρίου      2017

Ώρα 18.00

6ος   γύρος

Σάββατο         09  Σεπτεμβρίου       2017

Ώρα 18.00

7ος   γύρος

Κυριακή         10  Σεπτεμβρίου       2017

Ώρα 17.00

             5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90΄ ανά παίκτη για όλη την παρτίδα + 30 δευτερόλεπτα πρόσθετα για κάθε κίνηση από την 1η κίνηση.                
   Η καταγραφή όλων των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει 
   προσέλθει να αγωνιστεί   μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.

             6. ΑΝΑΒΟΛΕΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Δεν επιτρέπεται, καταρχήν, η αναβολή αγώνων. Επιτρέπεται εξαίρεση, ύστερα από έγκαιρη αίτηση του 
    ενδιαφερόμενου και αιτιολογημένη απόφαση του διευθυντή αγώνων η όποια πρέπει να αναφέρεται με την λήξη του προηγούμενου
     γύρου και πριν την κλήρωση του επομένου.Οι παίκτες που θα ζητήσουν εξαίρεση (μέχρι δύο) πριν από την έναρξη του τουρνουά για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα παίρνουν μισό βαθμό για κάθε γύρο.

 
7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν όλοι ανεξαρτήτως δυναμικότητας ή ένταξής τους σε σύλλογο, με  παράβολο  συμμετοχής 20 €,  Έφηβοι-Nεάνιδες έως 18 ετών 15€ επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας   10 €,καταβλητέο πριν από την έναρξη του 1ου  γύρου.
   Ανώτατο όριο συμμετοχής 150 άτομα θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.
Εξαιρούνται του παράβολου, παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ELO>2200  (και γυναίκες>1900), καθώς και οι πρωταθλητές-τριες των νεανικών πρωταθλημάτων Αττικής και Πανελληνίων
     2017.
Δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να έχουν δοθεί από τη προηγούμενη για τη χωρίς καθυστέρηση έναρξη  του1ου γύρου, (όσοι δηλωθούν εκπρόθεσμα θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής από τον 2ο γύρο!). Ώρα προσέλευσης κατά την έναρξη 17.00-17.30
   το  αργότερο.

              8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη της τελευταίας παρτίδας του γύρου. Η επιτροπή θα αποτελείται από 3
     τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη τα οποία θα ορισθούν από  τον διαιτητή στον 1ο γύρο παράβολο ορίζεται στα 40€.
     Αν  η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 
9.ΚINHTA THΛΕΦΩΝΑ: Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων και οποιοδήποτε ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εγκαταστάσεων των αγώνων κατά τη διάρκεια των παρτίδων.
      Εάν το κινητό χτυπήσει ή ο σκακιστής κάνει οποιαδήποτε χρήση της συσκευής    θα   μηδενίζεται αυτόματα. Εάν απλά διαπιστωθεί η ύπαρξη του κινητού στις εγκαταστάσεις των αγώνων ο διαιτητής θα επιβάλει σταδιακά τις παρακάτω ποινές:
         1) Επίπληξη
         2) Προσθήκη επιπλέον χρόνου στον αντίπαλο
         3) Αφαίρεση χρόνου
         4) Μηδενισμός

     10. ΕΠΑΘΛΑ: Kύπελλο στον 1ο νικητή της γενικής κατάταξης κάθε ομίλου και μετάλλια στο  1ο ,2ο και 3ο νικητή γενικής    
         κατάταξης κάθε ομίλου και ειδικής κατηγορίας.
         Ειδικές κατηγορίες:
          Α΄όμιλος:ΓΥΝΑΙΚΩΝ,ΝΕΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (-20),ΠΑΙΔΩΝ(-16),ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-16),ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 
          ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-12),ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ(S55) 

 
         Β΄όμιλος:ΠΑΙΔΩΝ(-14),ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-14),ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-12),ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-12),ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ(-10),ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(-10),  
        JUNIOR(-8)ΑΓΟΡΙΑ,JUNIOR(-8) ΚΟΡΙΤΣΙΑ.
           Προϋπόθεση για να ισχύει μια κατηγορία η συμμετοχή τουλάχιστον 4 σκακιστών.

        ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
       
Α΄ όμιλος :
     1ος νικητής το 30% των παραβόλων

         2ος νικητής το 20% των παραβόλων
         3ος νικητής το 10% των παραβόλων
    
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα χρηματικά έπαθλα δεν μοιράζονται, αλλά θα δοθούν βάσει των κριτηρίων ισοβαθμίας.Σε κατάκτηση περισσοτέρων επάθλων απονέμεται το μεγαλύτερο.
         Για την απόδοση των επάθλων είναι απαραίτητη η παρουσία των νικητών στην τελετή λήξης και τις απονομές του   τουρνουά.

     11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν τα εξής κριτήρια:
         α. Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας και κριτήρια άρσης αυτής. Β. Bucholz. γ. παρτίδες με τα μαύρα.

     12. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ι. Λαπατάς – Διαιτητές: Α. Κωστούρος,  Γ. Βαλέλλης, , Α.Χαρανά.

     13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Ιάκωβο Λαπατά (κιν.6947-156137),στον
    όμιλο τηλ/fax 210-5753713 ή στο e-mail
αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ELO FIDE & ΕΣΟ και
    τηλέφωνο.Το τουρνουά θα καλυφθεί από το διαδικτυακό χώρο
www.soperisteriou.gr και στην ιστοσελίδα www.chess-
        results.com
.

  

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 22 Ιούλιος 2017 15:30