ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ

Γράφτηκε από την  Δεκ 28, 2019

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. καλεί όσους διαιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και την ισχύουσα Γενική Οδηγία της Κ.Ε.Δ., και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.) της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  αναφέροντας ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κατηγορία διαιτητή και σχετική εμπειρία.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων