ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Μαϊ 02, 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι ΚΑΙ την Τρίτη 03/05/2016 & ώρα 16:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  κος Αγραπίδης Θεόδωρος 698 710 0387 ή κος Δευτεραίος Παύλος  ή 697 952 6143 αναφέροντας υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο, Έτος Γέννησης , Σύλλογο , Αριθμό Μητρώου ΕΣΟ, Αριθμό Μητρώου fide (αν υπάρχει) και την κατηγορία στην οποία θα συμμετέχει ο/η αγωνιζόμενος/η.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων