ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Γράφτηκε από την  Ιαν 11, 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής δυνάμει της από 06.01.2020 απόφασής του καλεί κάθε ενδιαφερόμενον να υποβάλει πρόταση ανάληψης της συνδιοργάνωσης των Ομαδικών και Ατομικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων Αττικής 2020, σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Ημερομηνία διεξαγωγής Ομαδικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων: 7-8 Μαρτίου 2020 και ημερομηνία διεξαγωγής Ατομικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων: 14-15 Μαρτίου 2020.

2. Τα Μαθητικά Πρωταθλήματα Αττικής 2020 θα διεξαχθούν σε μία ενιαία φάση (τελική) για το σύνολο των συμμετοχών της Αττικής. Ο αριθμός των γύρων θα καθοριστεί ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών.

3. Πρόταση δύναται να υποβληθεί για την ανάληψη της συνδιοργάνωσης είτε μόνο των Ομαδικών, είτε μόνο των Ατομικών, είτε των Ομαδικών και Ατομικών Μαθητικών Πρωταθλημάτων από τον ίδιο συνδιοργανωτή.

4. Η πρόταση δύναται να προβλέπει την είσπραξη ή μη παραβόλου συμμετοχής. Σε περίπτωση πρόβλεψης είσπραξης παραβόλου συμμετοχής, αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) ευρώ ανά μαθητή/μαθήτρια στα Ατομικά και τα τριάντα (30) ευρώ ανά ομάδα στα Ομαδικά Πρωταθλήματα.

5. Την πρόταση θα πρέπει να συνοδεύει αναλυτικός προϋπολογισμός των εσόδων-εξόδων της διοργάνωσης, καθώς και ρητή δεύσμεση από τον συνδιοργανωτή για την εξεύρεση κατάλληλου για τη διοργάνωση χώρου και για την ανάληψη των εξόδων της διοργάνωσης.

6. Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής θα καλύψει τις οργανωτικές ανάγκες σε υλικό (σκακιέρες και χρονόμετρα).

7. Οι προτάσεις κατατίθενται αποκλειστικώς σε κλειστούς φακέλους την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.30 στα γραφεία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (Λεωφ. Συγγρού αρ. 25), χρόνο και τόπο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής, οπότε και αυτές θα ανοιχθούν και θα εξετασθούν. 

8. Την απόφαση του Δ.Σ. για την ανάθεση της συνδιοργάνωσης θα ακολουθήσει υπογραφή σύμβασης μεταξύ του συνδιοργανωτή και της Ένωσης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο συνδιοργανωτής υποχρεούται στην καταβολή εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της αναληφθείσας διοργάνωσης ποσού ευρώ εξακοσίων (600) ανά διοργάνωση, επιστρεπτέας μετά το επιτυχές πέρας αυτής.

9. Για οιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση επί των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση е.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 18:18

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων