ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΣΣΝΑ 2020 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Γράφτηκε από την  Φεβ 20, 2020
Η Γενική Προκήρυξη των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων ΕΣΣΝΑ συμπληρώνεται ως εξής:
 
 
2.2. Τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Κατηγοριών Αττικής 2020 θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες: Κυριακές, 12/1, 19/ 1, 26/ 1, 2/2, 9/ 2, 16/ 2, 23/2, 8/3 και 22/ 3/2020 και με ώρα έναρξης 10:30.
 
3.3.1. Όλα τα σωματεία, ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα (1) κοινοτικό σκακιστή/ -στρια ανά αγωνιστική μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα. Ρητά διευκρινίζεται ότι, οι Κύπριοι σκακιστές-στριες που έχουν εγγραφεί νόμιμα σε ελληνικό αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΣΟ και έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ», δεν εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό και συνεπώς μετέχουν ελεύθερα. H δήλωση των κοινοτικών αθλητών στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. πρέπει να γίνεται το αργότερο 72 ώρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής στην οποία προτίθενται θα χρησιμοποιηθεί.
 
    Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού/ -ης σκακιστή/ -στρίας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες, με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μονίμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκομιδή πρόσφατης (μηνός) βεβαίωσης ελληνικού σχολείου ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής/ -τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο. Η πιστοποίηση ειδικά για το 2020 μπορεί να κατατεθεί έως και τη Πέμπτη 09/01/2020.
    Πέραν αυτών των αθλητών οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέο-εγγεγραμμένους αθλητές με κοινοποίηση των αντίστοιχων εγγράφων στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Η δήλωση/κοινοποίηση πρέπει να γίνεται το αργότερο 72 ώρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής στην οποία προτίθενται θα χρησιμοποιηθεί.
 
 
Αναφορικά με την τροποποίηση της παραγράφου 2.2 της Γενικής Προκήρυξης, εννοείται και ερμηνεύεται πως διαφοροποιούνται και όλες οι αντίστοιχες παράγραφοι (παράγραφος 2: Πρόγραμμα Αγώνων) των επιμέρους προκηρύξεων των Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., τα οποία πραγματοποιούνται με σύστημα αγώνων 9 γύρων ή 7 γύρων με μπαράζ.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων