Αναβολή τακτικής Γενικής Συνέλευσης Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2021 και αρχαιρεσιών

Γράφτηκε από τον  Ιουν 21, 2021

Δεδομένου του άρθρου 41 του Ν. 4807/ 2021 (ΦΕΚ Α΄ 96/ 11.06.2021), δυνάμει του οποίου παρετάθη έως τις 31.10.2021 η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών ενώσεων, κατόπιν ψηφοφορίας, διενεργηθείσης δι' ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e - mail), η πλειοψηφία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. απεφάσισε την αναβολή των προγραμματισμένων για 30/06/2021 αρχαιρεσιών. Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2021 11:12

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων