ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ ΕΣΣΝΑ 30.12.2021

Γράφτηκε από τον  Δεκ 31, 2021

Αποφασίστηκε να προκηρυχθεί εκλογοαπολογιστική συνέλευση δια ζώσης εφόσον τα υγειονομικά πρωτόκολλα το επιτρέπουν για το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022.

Τα τεχνικά ζητήματα των εκλογών και τις λεπτομέρειες εξουσιοδοτείται από το ΔΣ ομόφωνα να διενεργήσει τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Λ. Αγγελάκη, Π. Σκλαβούνο, Ν. Σερετάκη και Α. Τζούμπα. Αν τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν το επιτρέπουν θα εξετασθεί από την επιτροπή η δυνατότητα διενέργειας εκλογών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΖΕΥΣ.

Θα τηρηθούν πιστά οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ και θα σταλούν σχετικές επιστολές ή email επί αποδείξει παραλαβής.

Εγκρίνονται οι προκηρύξεις αγώνων που αφορούν τα Διασυλλογικά Πρωταθλήματα της ΕΣΣΝΑ με έναρξη την 13 Φεβρουαρίου 2022 κατά πλειοψηφία.

Εγκρίνεται ομόφωνα η πληρωμή αμοιβής του κ .Κ. Ζαργιαννάκη για υπηρεσίες που προσέφερε στην ΕΣΣΝΑ (τιμολόγιο Σειρά: ΑΑΔΕ Α.Α.: 8 Ημερομηνία: 27/11/2021 ΜΑΡΚ: 400000255563556)

Εγκρίνονται οι υποβληθέντες οικονομικοί απολογισμοί 2017,2018.2019,2020 (με τις παρατηρήσεις της ΕΕ που αποδέχθηκε ο ταμίας) από τον Ταμία και βεβαιώνεται ομόφωνα από τους παρόντες ότι όλες οι σχετικές δαπάνες είχαν εγκριθεί από ΔΣ κατά πλειοψηφία ή προεδρεία με ομοφωνία και είχαν γίνει στα πλαίσια των προϋπολογισμών που είχαν γίνει από τον ταμία και εγκριθεί από ΔΣ τα έτη 2017,2018,2019 και 2020 αντίστοιχα( οι  κάθε φορά δαπάνες που έχουν εγκριθεί υπολείπονταν ή ήταν ίσες με τις προϋπολογισθείσες ανά κατηγορία)

Επικυρώνεται η ομόφωνη απόφαση του προεδρείου από το ΔΣ για την αποδοχή της επιχορήγησης  ύψους 925,00 Ευρώ από την ΕΣΟ.

Εγκρίνονται ο απολογισμός 2021 όπως έχει κατατεθεί από τον ταμία. Μέχρι 30.09.2021 έχει ελεγχθεί  και συμφωνηθεί από την ΕΕ στο διάστημα  30.9.2021 έως 31.12.2021 η μοναδική δαπάνη είναι η παραπάνω δαπάνη 286,00 Ευρώ όπως εγκρίθηκε από το ΔΣ σήμερα  ενώ έχουν εισπραχθεί παράβολα 558 Ευρώ από σωματεία συνδρομές ύψους 150 Ευρώ από σωματεία και έχουν γίνει τραπεζικά έξοδα 38 Ευρώ.

Στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων θα υπάρχει Συντονιστική Διεύθυνση Αγώνων αποτελούμενη από τους κ.κ . Π. Σκλαβούνο, Ι. Σπυρακόπουλο, Α. Τζούμπα, Ν. Σερετάκη, και κατά περίπτωση θα συνεπικουρείται από τους  κα Β. Ψωμά και τον κ. Κ.Παρρά.

Η Συντονιστική Διεύθυνση Αγώνων ενδέχεται να εκδώσει ερμηνείες ή και συμπληρωματικές προκηρύξεις κυρίως για θέματα  επιδείνωσης της υγειονομικής κατάστασης και αναβολής ή και διακοπής των πρωταθλημάτων.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων