ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κύριο

Γράφτηκε από τον  Μαρ 08, 2023
Η προσωρινή επιτροπή διεκπεραίωσης του αγωνιστικού προγράμματος Αττικής της ΕΣΟ προσκαλεί σωματεία και φορείς να αναλάβουν τη συνδιοργάνωση των Ατομικών Νεανικών Πρωταθλημάτων Αττικής 8-16 ετών με τις εξής προυποθέσεις:
 
- Οι ημερομηνίες διεξαγωγής να είναι  στο χρονικά διάστημα  7/4 - 11/6/2023
- Τα πρωταθλήματα να πραγματοποιηθούν σε επτα (7) γύρους.
- Ο διοργανωτής να αναλάβει την πλήρη οικονομική διαχείριση της διοργάνωσης καλύπτοντας όλα τα έξοδα (διαιτησιών ,υλικού κ.α.)   , χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΕΣΟ
- Για την ανάγκη κάλυψης των ανωτέρω εξόδων ο διοργανωτής δύναται να ορίσει γενικό παράβολο συμμετοχής που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) ευρώ ανα αγωνιζόμενο/η.
 
 Την πρόταση θα πρέπει να συνοδεύει αναλυτικός προϋπολογισμός των εσόδων-εξόδων της διοργάνωσης, καθώς και ρητή δέσμευση από τον συνδιοργανωτή για την εξεύρεση κατάλληλου για τη διοργάνωση χώρου και για την ανάληψη των εξόδων της διοργάνωσης.
 
Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 20.3.2023 και ώρα 23.59. Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
 

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων