ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Γράφτηκε από τον  Μαρ 20, 2024

Το ΔΣ της Ένωσης καλεί τα σωματεία - μέλη της στην Ειδική Καταστατική Γ. Συνέλευση της 20ης Απριλίου 2024 και ώρα 05:00μμ. 

Για την τροποποίηση του καταστατικού της και την εναρμόνιση του με τον νέο Αθλητικό νόμο έτσι όπως ορίζεται στο Άρθρο 30 παρ. 1 του Νόμου 4726/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 21 Νόμος 5085/2024.

Στο αρχείο που επισυνάπτεται είναι η πρόσκληση μαζί με τον "ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1" για τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και τους εκπροσώπους τους και το "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1" για την δήλωση νέων εκπροσώπων όσων σωματείων - μελών το επιθυμούν. 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2024 00:49

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων