ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Δεκ 22, 2016

Δυνάμει της από 18.12.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. καλούνται όσοι διαιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. και την ισχύουσα Γενική Οδηγία της Κ.ΕΔ., και ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας (Τ.Ε.Δ.) της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και την Επιτροπή Ενστάσεών της, να αποστείλουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση  έως και την Πέμπτη 05.01.2016 αναφέροντας ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κατηγορία διαιτητή, σχετική εμπειρία και την επιτροπή ή τις επιτροπές ενδιαφέροντος τους.

Το ΔΣ θα ορίσει τα μέλη της Τ.Ε.Δ. Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στη συνεδρίασή του που θα λάβει χώρα την 06.01.2016 και ώρα 18.00 στα γραφεία της ΕΣΟ, από τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί και οι οποίες θα αξιολογηθούν επί τη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που θα άπτονται των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η νεοσυσταθείσα Τ.Ε.Δ. θα ορίσει στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεών της.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων