1η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2017

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Ιαν 03, 2017

Συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) σε πρώτη (1η ) τακτική του έτους 2017 συνεδρίαση την Παρασκευή, 06/ 01/ 2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), λεωφόρος Συγγρού αριθμός 25.

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο για την Ημερήσια Διάταξη.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων