ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Ιαν 15, 2017

Το ΔΣ στη συνεδρίασή του της 06.01.2017 αποφάσισε τη σύσταση και λειτουργία των ακόλουθων Επιτροπών:

  • Τεχνική Επιτροπή,
  • Επιτροπή Σχολικού Σκακιού,
  • Επιτροπή Ανάπτυξης,
  • Επιτροπή Δημόσιων Σχέσεων και Εξεύρεσης Υποδομών και Πόρων,
  • Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού και
  • Συμβουλευτική Επιτροπή Διοικητικής Μέριμνας και Αθλητικής Νομοθεσίας

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του ΔΣ, οι Επιτροπές θα αποτελούνται από 3 έως 5 μέλη, με εξαίρεση την Επιτροπή Σχολικού Σκακιού της οποίας τα μέλη δύνανται να είναι περισσότερα.

Όσοι ενδιαφέρονται να στελεχώσουν κάποια από τις ως άνω Επιτροπές της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., παρακαλούνται να αποστείλουν έως και την Παρασκευή 27.01.2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση την αίτησή τους, αναφέροντας ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και τυχόν σχετική εμπειρία/δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επιτροπής ενδιαφέροντός τους.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων