ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ

Γράφτηκε από την  Φεβ 08, 2017

Ανακοινώνεται στον συνημμένο πίνακα η τελική συγκεντρωτική βαθμολογία των Ατομικών Νεανικών Rapid U08, U10 και U12, τα οποία διοργανώθηκαν από την Πνευματική Στέγη Περιστερίου και τη Σκακιστική Επικοινωνία Ηρακλείου από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2016.

Στον πίνακα σημειώνονται οι δυνάμει της σχετικής προκήρυξης δικαιούμενοι απευθείας πρόκρισης για τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών/Μαθητριών 2017. Διευκρινίζεται (υπ' αριθμ. Β6/30.01.2017 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) ότι στις κατηγορίες όπου δεν υπάρχει μαθήτρια ως 4η προκρινόμενη, η πρόκριση αυτή δε μετακυλίεται στην κατηγορία των μαθητών πλέον των 3 προκρίσεων, ενώ οι ηλικιακές κατηγορίες μεταφράζονται σε προκρίσεις στην αντίστοιχη τάξη στην οποία φοιτά ο/η προκριμένος/-η μαθητής/-τρια.

Υπενθυμίζεται (βλ. και την υπ' αριθμ. Β6/30.01.2017 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) η διακοπή της διεξαγωγής αυτής της σειράς προκριματικών νεανικών διοργανώσεων και συνεπώς λαμβάνονται υπ' όψιν μόνο όσες διοργανώσεις έλαβαν χώρα έως και 31.12.2016.

Τέλος, εφισταται η προσοχή στους συμμετέχοντες ότι αν κάποιος επιθυμεί, παρ' ότι έχει ήδη λάβει πρόκριση από τις ως άνω διοργανώσεις, να αγωνιστεί σε κάποια προκριματική φάση (Δημοτικό, Διαδημοτικό, Περιφερειακό) Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών/Μαθητριών, μπορεί να αγωνιστεί, χάνοντας όμως την πρόκριση που είχε λάβει από τα Ατομικά Νεανικά Rapid Αττικής (υπ' αριθμ. Β6/30.01.2017 απόφαση του ΔΣ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.)

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 08 Φεβρουάριος 2017 16:47

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων