Α.Μ.Ε.Σ. Ν. Ερυθραιας

Α.Μ.Ε.Σ. Ν. Ερυθραιας

Αγων. χώρος: «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ»

Σπύρου Λούη και Αναστασίου Πίττα T.K.  14671 – ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Θα μας βρείτε εδω

Ηλ. ταχυδρομείο:

Υπεύθυνοι:

1. Έφορος:
Παρράς Κωστής. Τηλέφωνο: 6944393541, Ηλ. ταχυδρομείο:

2. Συντονιστής:
Πλευράκης Γιάννης. Τηλέφωνο: 6959878804, Ηλ. ταχυδρομείο:

 

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων