Από 05/11/2022 έως 17/12/2022 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:   Σκακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων/Σ.Ο. «Θωμάς Γεωργίου»
ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Chess Square Σκακιστικό εντευκτήριο Σ.Ο. Αμπελοκήπων –
Σ.Ο.ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,Μακρυνίτσας3,κάθετος λεωφόρου Πανόρμου
έναντι Αγίου Δημητρίου, τηλ. 210-6451538
               
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:   με ΜΕΤΡΟ σταθμός «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» καθώς και
από Δημητσάνας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 813
από Πανόρμου με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 602,610,651,653 και 046 
από Κηφισίας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε6,Ε14,Χ14,550 και με ΤΡΟΛΕΪ 10,13
από Αλεξάνδρας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α7,Β7,Β5,230,550,813,
               και με ΤΡΟΛΕΪ 7,8,10,14,18,19  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ:      
                1ος   γύρος: Σάββατο     05-11-2022   6.30 μ.μ.
               συμπλ. γύρος: Δευτέρα    07-11-2022   6.30 μ.μ.
2ος   γύρος: Σάββατο     12-11-2022   6.30 μ.μ.               3ος   γύρος: Σάββατο     19-11-2022   6.30 μ.μ.
               4ος   γύρος: Σάββατο     26-11-2022   6.30 μ.μ.
               5ος   γύρος: Σάββατο     03-12-2022   6.30 μ.μ.
               6ος   γύρος: Σάββατο     10-12-2022   6.30 μ.μ.
               7ος   γύρος: Σάββατο     17-12-2022   6.30 μ.μ.
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Έχουν όλοι με δελτίο στην ΕΣΟ  και με παράβολο 30€, παιδιά 25€. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 45
    *Ανώτατο όριο συμμετοχών : 80 άτομα - θα τηρηθεί προτεραιότητα.       
 Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων
 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1.30 ώρα για όλη την παρτίδα  + 30” σε κάθε κίνηση                                **Προκαθορισμένος χρόνος καθυστέρησης: 1 ώρα
          (Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική)
          **Προκαθορισμένος χρόνος καθυστέρησης: 1 ώρα
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
        Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται ισόποσα. 
               Για τα άλλα έπαθλα υπάρχουν τα εξής κριτήρια: 
               1)Bucholz, 2)Bucholz(median),3)αριθμός νικών
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΚΟΕΡΑΝΤ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΕΠΑΘΛΑ:        1ος νικητής:    χρυσό   μετάλλιο και   150 € 
               2ος νικητής:    αργυρό  μετάλλιο και   100 €
               3ος νικητής:    χάλκινο μετάλλιο και    50 €
               1ος  ΕLO< 1700: χρυσό  μετάλλιο  
           ***Έπαθλα δικαιούνται μόνον όσοι τερματίζουν. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓIA THN ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ TΗΣ 05/11/2022 ΏΡΑ 6.μ.μ
        
Στον κ.Νικολαΐδη Πάρι(κιν.6981796044), στον 
κ. Γιάννη Φροσινό(210-6714703,6980075056 μόνο απόγευμα), 
        στον όμιλο (210-6451538), στα email soaskaki@gmail.com και chesssquareclub@gmail.com, ή πριν την έναρξη των αγώνων.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του τουρνουά τα παράβολα επιστρέφονται
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Θα τηρηθούν οδηγίες των ΓΓΑ, ΕΣΟ και ECU
 
 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: 
Αναβολές μέχρι δύο δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους κατόπιν συνεννόησης με διαιτητή και αντίπαλο και διεξάγονται μέχρι και Τετάρτη πριν από τον επόμενο γύρο. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο. Επιτρέπεται μία εξαίρεση με μισό ½ βαθμό μέχρι τον 5ο γύρο. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος της παρτίδας. Παράβολο ένστασης 50€. Το παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Παραδίδονται απενεργοποιημένες στον διαιτητή πριν την έναρξη των αγώνων.
 
Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.                 

Από 02/11/2022 έως 14/12/2022 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:   Σκακιστικός Όμιλος Αμπελοκήπων/Σ.Ο. «Θωμάς Γεωργίου»

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ:  Chess Square Σκακιστικό εντευκτήριο Σ.Ο. Αμπελοκήπων –
Σ.Ο.ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,Μακρυνίτσας3,κάθετος λεωφόρου Πανόρμου
έναντι Αγίου Δημητρίου, τηλ. 210-6451538
               
ΠΡΟΣΒΑΣΗ:   με ΜΕΤΡΟ σταθμός «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» καθώς και
από Δημητσάνας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 813
από Πανόρμου με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 602,610,651,653 και 046 
από Κηφισίας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε6,Ε14,Χ14,550 και με ΤΡΟΛΕΪ 10,13
από Αλεξάνδρας με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α7,Β7,Β5,230,550,813,
               και με ΤΡΟΛΕΪ 7,8,10,14,18,19  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΓΩΝΩΝ:      
                1ος   γύρος: Τετάρτη     02-11-2022   6.30 μ.μ.
               συμπλ. γύρος: Δευτέρα    07-11-2022   6.30 μ.μ.
2ος   γύρος: Τετάρτη     09-11-2022   6.30 μ.μ.               3ος   γύρος: Τετάρτη     16-11-2022   6.30 μ.μ.
               4ος   γύρος: Τετάρτη     23-11-2022   6.30 μ.μ.
               5ος   γύρος: Τετάρτη     30-11-2022   6.30 μ.μ.
               6ος   γύρος: Τετάρτη     07-12-2022   6.30 μ.μ.
               7ος   γύρος: Τετάρτη     14-12-2022   6.30 μ.μ.
               
ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Έχουν όλοι με δελτίο στην ΕΣΟ  και με παράβολο συμμετοχής 30€, παιδιά 25€. Δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 45€     
*Ανώτατο όριο συμμετοχών : 80 άτομα - θα τηρηθεί προτεραιότητα.   
                 Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 30 άτομα  
 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 1.30 ώρα για όλη την παρτίδα + 30” σε κάθε κίνηση 
               (η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική)
               **Προκαθορισμένος χρόνος καθυστέρησης: 1 ώρα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ   ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
        Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται ισόποσα. 
               Για τα άλλα έπαθλα υπάρχουν τα εξής κριτήρια: 
               1)Bucholz, 2)Bucholz(median),3)αριθμός νικών
 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΛΟΥΚΑΣ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΡΙΣ  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: ΦΡΟΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΕΠΑΘΛΑ:        1ος νικητής:    χρυσό   μετάλλιο και   150 € 
               2ος νικητής:    αργυρό  μετάλλιο και   100 €
               3ος νικητής:    χάλκινο μετάλλιο και    50 €
               1ος  ΕLO< 1700: χρυσό  μετάλλιο  
            ***Έπαθλα δικαιούνται μόνον όσοι τερματίζουν. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΓIA THN ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ TΗΣ 02/11/2022 ΏΡΑ 6.μ.μ.
        
Στον κ. Νικολαΐδη Πάρι(κιν.6981796044),
 στον κ. Γιάννη Φροσινό(210-6714703,6980075056 μόνο απόγευμα), 
        στον όμιλο (210-6451538), 
στα email soaskaki@gmail.com και chesssquareclub@gmail.com, 
ή πριν την έναρξη των αγώνων.
Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του τουρνουά τα παράβολα επιστρέφονται
 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Θα τηρηθούν οδηγίες των ΓΓΑ, ΕΣΟ και ECU
 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
Αναβολές μέχρι δύο δίδονται μόνο για σοβαρούς λόγους κατόπιν συνεννόησης με διαιτητή και αντίπαλο και διεξάγονται μέχρι και Δευτέρα πριν από τον επόμενο γύρο. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο. Επιτρέπεται μία εξαίρεση με μισό ½ βαθμό μέχρι τον 5ο γύρο. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Υποβάλλονται μέχρι και 30 λεπτά μετά το τέλος της παρτίδας. Παράβολο ένστασης 50€. Το παράβολο επιστρέφεται εάν η ένσταση γίνει έστω και μερικώς δεκτή.
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Παραδίδονται απενεργοποιημένες στον διαιτητή πριν την έναρξη των αγώνων.
 
Για οποιοδήποτε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την προκήρυξη των αγώνων ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.                
 

Ανοιχτό rapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Rapid

(Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν σύστημα αγώνων

ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών)

 

Την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2022, στην αίθουσά μας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, ώρα 17:30.

Χρόνος σκέψης: Κάθε παίκτης έχει δέκα (10) λεπτά για όλη την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 10'+2").

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζονται από την ΓΓΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όλοι οι αθλητές με έκτακτη συνδρομή («παράβολο») 5,00€.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 40 άτομα

Έπαθλα: Στους 3 πρώτους νικητές χρηματικό έπαθλο ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών (το 50% των παραβόλων). Η κατανομή των επάθλων ανακοινώνεται μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. Τα έπαθλα δεν μοιράζονται σε ισοβαθμίες. Οι ισοβαθμίες αίρονται σύμφωνα με τα κριτήρια. Έπαθλα δικαιούνται μόνο όσοι ολοκληρώσουν το τουρνουά.

Κριτήρια ισοβαθμίας:

1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,

2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των αντιπάλων),

3) βαθµολογική πρόοδος (άθροισµα της ανά γύρο βαθµολογίας του παίκτη).

Αίθουσα αγώνων: Σκακιστικός Όμιλος Καλλιθέας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στο τηλέφωνο: κα Τσούμπα Μαρία 6988380001 και στο mail: και με φυσική παρουσία την ημέρα έναρξης των αγώνων στην αίθουσα αγώνων και μέχρι τις 17:00 μ.μ.

Επικεφαλής Διαιτητής: Μαρία Τσούμπα

Διαιτητές: Αδαμαντία Τσούμπα

Διεύθυνση αγώνων: Μ. Στεφανίδη

Οι ορισμοί είναι:
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022
No. Team Team ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ
1 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ
2 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΝΤΑΝΤ
4 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Σκλαβούνο Αρ Παναγιώτ,Μπούζα Δημήτριο,Αναστασίου Μάριο-Νίκο
5 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΠΑ,ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ,ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΜΑΟΣ
6 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ
7 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ανδρώνης Βασίλη
8 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
9 Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΑΛΜΟΎΚΗΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ
Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ12 Αττικής 2022
No. Team Team
1 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ" Β ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ" Α ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΑΠΟ "ΑΙΓΛΗ" ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
3 ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α Ζαχαρίου Κώστας
4 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ Ζαχαρίου Νίκο
5 Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Α ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8 ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ" ΑΓΣ "ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ" ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
10 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ B ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" Β ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ A ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Β ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
12 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
13 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Α Σκλαβούνο Αρ Παναγιώτ,Μπούζα Δημήτριο,Αναστασίου Μάριο-Νίκο
14 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" Ε.Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ομαδικό Πρωτάθλημα Αττικής Κ16 2022
No. Team Team
1 Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Ηλίας Δαλιάνης
2 ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3 ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ ΛΕΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ,ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5 Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΡΟΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Αν κάποιο εντός έδρας σωματείο έχει άλλον διαιτητή ή υπάρχει κώλυμα με τον διαιτητή, τότε πρέπει να επικοινωνήσει το εντός έδρας σωματείο με εμάς.

Λεπτομέρειες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη!!!!

Η Επιτροπή για την διεκπεραίωση του αγωνιστικού προγράμματος Αττικής προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο «ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΡΕΠΑΝΙΩΤΗΣ» 2022. Επισυνάπτεται η προκήρυξη. 

Η Επιτροπή για την διεκπεραίωση του αγωνιστικού προγράμματος  Αττικής προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ» 2022. Επισυνάπτεται η προκήρυξη.

OPEN ULTIMA SPEED by ASOP DIAS

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022Ο ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ διοργανώνει σκακιστικούς αγώνες RAPID & BLITZ,
 
με χρόνο Rapid 10’plus 3sec  &  BLITZ  3’ plus 2 sec  
με τρέχον ELO BLITZ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Σκακιστικός Σύλλογος ΑΣΟΠ ΔΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
: Παυλής Αντώνης.
 ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ : Ξηροπούλου Αλεξάνδρα.


ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
:  Κρήτης 1 Πετρούπολη, (Στρογ. Πλατεία Πετρούπολης)


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
: ΤΕΤΑΡΤΗ 19/10/2022 KAI 26/10/2022

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5Ε

ΧΡΟΝΟΣ ΑΓΩΝΩΝ :
Rapid 10’plus 3sec  &  BLITZ  3’ plus 2 sec 


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ : 5 -7 αγωνιστικές /Ανάλογα τις συμμετοχές.

ΕΠΑΘΛΑ:  1η θεση -2η θεση – 3η θεση χρηματικά έπαθλα.
Ανάλογα τις συμμετοχές.
 

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 6658-144535-518

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

www.asopdias.gr  & http://www.chess-results.com.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στο: info@asopdias.gr ή τηλεφωνικά στο 2105052191- 6987343215 .

 

 

 

 

7th BLiTZFiGHT Tournament, by OPAX-Mindgames

Παρασκευή, 28η Οκτωβρίου, 2022


Διοργανωτής: Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού

Διευθυντής αγώνων: Χαρακλιάς Στέφανος (FIDE ID: 25851870)

Επικεφαλής διαιτητής: Ροδόπουλος Αριστείδης (FIDE ID: 25861646)

Χώρος αγώνων: Ευριπίδου 11 & Κεφαλληνίας, Χολαργός, 155 62

Σύστημα αγώνων: Ελβετικό Blitz 11 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO Blitz σε έναν ενιαίο όμιλο. Σε περίπτωση λιγότερων από ή ίσων με 12 συμμετοχών, το τουρνουά θα γίνει πουλ. Το ανώτατο όριο συμμετοχών είναι 45 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Δηλώσεις συμμετοχής / Επιβεβαίωση συμμετοχών: 18:00

Κλήρωση 1ου γύρου: 18:30

Απονομές / Τελετή λήξης: Με τη λήξη του 11ου γύρου: ~20:30 (διάρκεια του κάθε γύρου: ~10’)

Χρόνος σκέψης: 3 λεπτά + 2 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την 1η κίνηση, για κάθε παίκτη

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλες οι τρέχουσες οδηγίες σχετικά με το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Παράβολο συμμετοχής: Γενικό παράβολο 10€

Αναβολές / Εξαιρέσεις: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο, λαμβάνοντας όμως 0 βαθμούς στον εν λόγω γύρο.

Ενστάσεις: Ενάντια σε απόφαση του επικεφαλής διαιτητή, ασκείται έγγραφη ένσταση, βάση των κανονισμών της ΕΣΟ και της FIDE, η οποία παραδίδεται στους διοργανωτές με καταβολή παράβολου 50€, αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, έστω και μερικώς, το παράβολο επιστρέφεται.

Έπαθλα: Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια στους 3 πρώτους της τελικής κατάταξης, δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Open Standard του ΟΠΑ Χολαργού στον 1ο νικητή και χρυσό μετάλλιο στον 1ο U18 χρονών. Παίκτης που εγκαταλείπει το τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

Κριτήρια Ισοβαθμίας: Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Buchholz
3. Μ. Buchholz
4. Sonneborn-Berger

Σε περίπτωση που το τουρνουά γίνει πουλ, τα κριτήρια ισοβαθμίας θα είναι:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Sonneborn-Berger
3. Πλήθος νικών

Ειδικοί Κανονισμοί: Για ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη, ο επικεφαλής διαιτητής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος, σε περίπτωση ανάγκης.

Αποτελέσματα / Συμμετοχές / Τελική βαθμολογία: https://chess-results.com/tnr685701.aspx?lan=1

Δηλώσεις συμμετοχής / Πληροφορίες: Στο e-mail: (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και FIDE ID αν υπάρχει) και στο κινητό 698 144 8943

7th BLiTZFiGHT Tournament, by OPAX-Mindgames

Παρασκευή, 28η Οκτωβρίου, 2022


Διοργανωτής: Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού

Διευθυντής αγώνων: Χαρακλιάς Στέφανος (FIDE ID: 25851870)

Επικεφαλής διαιτητής: Ροδόπουλος Αριστείδης (FIDE ID: 25861646)

Χώρος αγώνων: Ευριπίδου 11 & Κεφαλληνίας, Χολαργός, 155 62

Σύστημα αγώνων: Ελβετικό Blitz 11 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO Blitz σε έναν ενιαίο όμιλο. Σε περίπτωση λιγότερων από ή ίσων με 12 συμμετοχών, το τουρνουά θα γίνει πουλ. Το ανώτατο όριο συμμετοχών είναι 45 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Δηλώσεις συμμετοχής / Επιβεβαίωση συμμετοχών: 18:00

Κλήρωση 1ου γύρου: 18:30

Απονομές / Τελετή λήξης: Με τη λήξη του 11ου γύρου: ~20:30 (διάρκεια του κάθε γύρου: ~10’)

Χρόνος σκέψης: 3 λεπτά + 2 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την 1η κίνηση, για κάθε παίκτη

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλες οι τρέχουσες οδηγίες σχετικά με το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Παράβολο συμμετοχής: Γενικό παράβολο 10€

Αναβολές / Εξαιρέσεις: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο, λαμβάνοντας όμως 0 βαθμούς στον εν λόγω γύρο.

Ενστάσεις: Ενάντια σε απόφαση του επικεφαλής διαιτητή, ασκείται έγγραφη ένσταση, βάση των κανονισμών της ΕΣΟ και της FIDE, η οποία παραδίδεται στους διοργανωτές με καταβολή παράβολου 50€, αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, έστω και μερικώς, το παράβολο επιστρέφεται.

Έπαθλα: Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια στους 3 πρώτους της τελικής κατάταξης, δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Open Standard του ΟΠΑ Χολαργού στον 1ο νικητή και χρυσό μετάλλιο στον 1ο U18 χρονών. Παίκτης που εγκαταλείπει το τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

Κριτήρια Ισοβαθμίας: Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Buchholz
3. Μ. Buchholz
4. Sonneborn-Berger

Σε περίπτωση που το τουρνουά γίνει πουλ, τα κριτήρια ισοβαθμίας θα είναι:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Sonneborn-Berger
3. Πλήθος νικών

Ειδικοί Κανονισμοί: Για ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη, ο επικεφαλής διαιτητής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος, σε περίπτωση ανάγκης.

Αποτελέσματα / Συμμετοχές / Τελική βαθμολογία: https://chess-results.com/tnr685701.aspx?lan=1

Δηλώσεις συμμετοχής / Πληροφορίες: Στο e-mail: (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και FIDE ID αν υπάρχει) και στο κινητό 698 144 8943

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων