ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: : Εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, (Αίθουσα Αντώνης Μπέλλος),

 Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Δευτέρα            2          Ιανουαρίου       1ος γύρος            ώρα 18:00
Τρίτη                3          Ιανουαρίου       2ος γύρος            ώρα 18:00
Τετάρτη            4          Ιανουαρίου      3ος γύρος            ώρα 18:00
Πέμπτη            5          Ιανουαρίου       4ος γύρος            ώρα 18:00
Παρασκευή      6          Ιανουαρίου       5ος γύρος            ώρα 18:00
Σάββατο          7          Ιανουαρίου       6ος γύρος            ώρα 18:00
Κυριακή           8          Ιανουαρίου       7ος γύρος            ώρα 17:00

Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2105754265 (απογευματινές ώρες), κ. Ανέστη Μιχαηλίδη τηλ. 6972991799, μέχρι τις 17:30 στις 2 Ιανουαρίου 2017.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά +30 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση και 30 λεπτά μετά τις 40 κινήσεις. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων).

(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

(δ). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας: peristerichess.gr και στο chess-results.com.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 25 €. Για τους αθλητές κάτω των 16 ετών και τους αθλητές της ΠΣ Περιστερίου το παράβολο είναι 20€. GM και ΙΜ δεν πληρώνουν παράβολο. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 100€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ:

Τα χρηματικά έπαθλα που θα δοθούν στους νικητές του τουρνουά είναι, σε ευρώ (€):

1ος νικητής         300€ + κύπελλο + μετάλλιο
2ος νικητής         200€ + μετάλλιο
3ος νικητής         100€ + μετάλλιο
1η γυναίκα         50€
1ος κάτω του του 2000: 50€
1ος κάτω του 1800: 50€

ΘΑ δοθούν μετάλλια στους πρώτους των κατηγοριών: U10, U12, U14, U16, F10, F12, F14, F16

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών ανά ειδική κατηγορία: πέντε (5).

Τα χρηματικά έπαθλα δίνονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη, μετά την άρση των ισοβαθμιών σύμφωνα με τα κριτήρια, και δεν μοιράζονται μεταξύ τυχόν ισοβάθμων.

Πολυνίκες αθλητές λαμβάνουν το μεγαλύτερο από τα έπαθλα που δικαιούνται.

Παίκτης ο οποίος αποχώρησε από το Τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799, ή στα e-mail και

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

ΠΡΟΚHΡYΞΗ

6ο ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΝΙΚΑΙΑΣ

3-8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ε.Ο.Α.Ο. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο  ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, οδός Βρυούλων 69 και Ικονίου, Νίκαια

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ν. Ορνιθόπουλος, Σ. Παπαδόπουλος, Θ. Χωματίδης, Η. Καφώρος,

Δ. Λεμονή

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΑΓΩΝΩΝ: Λ. Αγγελάκης

ΣΥΣΤΗΜΑ: Ελβετικό 7 γύρων, σε 2 ομίλους

Α΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ >1700

Β΄ όμιλος: παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ΕΛΟ < 1500

ΕΛΟ 1500 – 1699 δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου

Οι γεννηθέντες μετά την 1/1/2005 με ΕΛΟ>1400 έχουν δικαίωμα επιλογής Α΄ ή Β΄ ομίλου.

Για την αρχική κατάταξη θα χρησιμοποιηθεί το διεθνές ΕΛΟ ή άν δεν υπάρχει το Ελληνικό.

Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE και της ΕΣΟ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις+15 λεπτά για την υπόλοιπη παρτίδα +30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση  

Η καταγραφή  όλων  των  κινήσεων  είναι υποχρεωτική  σε όλη τη διάρκεια  της  παρτίδας.

Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

            Τρίτη               3 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   1ος γύρος

            Τετάρτη           4 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   2ος γύρος

            Πέμπτη            5 Ιανουαρίου   ώρα     18.00   3ος γύρος

            Παρασκευή    6 Ιανουαρίου  ώρα     10.30   4ος γύρος

            Παρασκευή    6 Ιανουαρίου  ώρα     18.00   5ος γύρος

Σάββατο          7 Ιανουαρίου   ώρα     16.30   6ος γύρος         

            Κυριακή          8 Ιανουαρίου   ώρα     16.30   7ος γύρος

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ : Επίσημοι σκακιστές με δελτίο ΕΣΟ ανεξάρτητα  ΕΛΟ και κατηγορίας.                                                                        

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Δευτέρα 2 Ιανουαρίου. Ανώτατο όριο συμμετοχών 90 άτομα.

Οι μετέχοντες στο τουρνουά πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή με την παρουσία τους  την πρώτη μέρα των αγώνων από 16.45 μέχρι τις 17.15, για την έγκαιρη έναρξη των αγώνων.

Όσοι προσέλθουν μετά τις 17.15΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ: Ενιαίο παράβολο συμμετοχής €18. Επιπλέον μέλη της ίδιας οικογένειας 10.

Εξαιρούνται του παράβολου παίκτες με διεθνές ή ελληνικό ELO >2200  (γυναίκες>1900)

ΕΠΑΘΛΑ: Ά  Όμιλος: 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια. Επίσης μετάλλια στους 3 πρώτους των κατηγοριών παίδων (-16) και παμπαίδων(-12).

Β΄ Όμιλος 1ος κύπελλο 2ος-3ος μετάλλια. Επίσης μετάλλια στους 3 πρώτους των κατηγοριών παμπαίδων (-12) και παμπαίδων(-10).

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΠΑΘΛΑ: 

Α΄ Όμιλος: 1ος  €250,  2ος  €150, 3ος €80, 4ος €40, 5ος  €20

Β΄ Όμιλος: 1ος-3ος Δωρεάν συμμετοχή στο 15ο Φυσιολατρικό Τουρνουά (Ιούνιος 2017)

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα θα δοθούν μετά την εφαρμογή των κριτήριων άρσης της.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω κριτήρια:

1)Αποτέλεσμα τουρνουά των ισόβαθμων 2)Μπούχολτζ cut-1 3)Μπούχολτζ, 4)Σόννεμπορν-Μπέργκερ

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μετά από ενημέρωση του επικεφαλής διαιτητή το αργότερο μέχρι τη λήξη του προηγούμενου γύρου. Οι παίκτες που θα ζητήσουν εγγράφως μια εξαίρεση πριν τη λήξη του 1ου γύρου για οποιονδήποτε γύρο (εκτός από τον τελευταίο) θα πάρουν μισό βαθμό.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται το αργότερο 30΄ λεπτά μετά την λήξη του αγώνα με καταβολή παράβολου

€50. Το παράβολο επιστρέφεται σε περίπτωση έστω και μερικής δικαίωσης της  ένστασης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: e-mail: info@fysiolatris.gr,  τηλ.-fax 210-4930470, κιν.6979285543

(ώρες 09:00-13:00 και 18:00-21:00 κ. Ν. Ορνιθόπουλος), αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ελο, σύλλογο

και επιλογή ομίλου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) διεξήχθησαν στην έδρα της Πνευματικής Στέγης Περιστερίου (Δημοσθένους 12, Περιστέρι) την Κυριακή, 11.12.2016. Ψήφισαν 63 σωματεία. Η «Σκακιστική Ενότητα» έλαβε 33 ψήφους και η «Δυναμική Σκακιστική Πρωτοβουλία» έλαβε 30 ψήφους. Από τη «Σκακιστική Ενότητα» εκλέχτηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) οι κύριοι 1. Χρήστος Γκορίτσας, 2. Έφη Ανδρικοπούλου, 3. Κωστής Παρράς, 4. Τάκης Σκλαβούνος, 5. Βασίλης Παπαδόπουλος και 6. Ηλίας Δαλιάνης και στην Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΛ.Ε.) οι κύριοι 1. Βασίλης Ανδρώνης και 2. Νίκος Κουκίδης. Από τη «Δυναμική Σκακιστική Πρωτοβουλία» εκλέχτηκαν στο ΔΣ οι κύριοι 1. Λιμπέρης Αγγελάκης, 2. Γιάννης Σπυρακόπουλος, 3. Βιργινία Ψωμά, 4. Έκτορας Αζής – Αζίζης και 5. Μαριάννα Στεφανίδη και στην ΕΛ.Ε. η κυρία Μυρσίνη Λυμπερτού.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν επιτρέπεται στους διαιτητές, οι οποίοι διαιτητεύουν αγώνες, οι οποίοι διοργανώνονται από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α., να φέρουν στην ενδυμασία τους την επωνυμία ή το λογότυπο οποιουδήποτε σωματείου.

Ο πλειοψηφήσας σύμβουλος

Χρήστος Γκορίτσας 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
1oυ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ « ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016» του Σ.Ο. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ DA SOTTO CAFE BAR (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

 

·         Διοργανωτές: Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού, Da sotto cafe bar.

 

·         Διευθυντής Αγώνων: Ορίζεται ο κ. Γιάννης Γκούμας

 

·         Διαιτησία: Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κ. Δημήτρης Κεφάλας, διαιτησία κληρώσεων ορίζεται η κα. Ευσταθία Κοπτερού, θα υπάρχουν διαιτητές και γραμματεία.

 

·         Χώρος Αγώνων: Εντευκτήριο Σ.Ο. Κορυδαλλού (Κουντουριώτου 25, ΤΚ: 18120, 3ος όροφος). Συγκοινωνίες - 806: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ και ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ (ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ) 809/830: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, ΝΙΚΑΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) Γ18: ΠΕΡΑΜΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, ΑΘΗΝΑ, ΟΜΟΝΟΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ) 860: ΠΑΛΑΙΌ ΦΆΛΗΡΟ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΣΧΙΣΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ)

 

·         Σύστημα Αγώνων: Ελβετικό 6 γύρων με διεθνή αξιολόγηση. Ισχύουν οι κανονισμοί FIDE & ΕΣΟ.

 

·         Αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων:

 

o   1ος γύρος Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

 

o   2ος γύρος Τρίτη 27 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

 

o   3ος γύρος Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

 

o   4ος γύρος Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

 

o   5ος γύρος Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου ώρα 18:00

 

o   6ος γύρος Σάββατο 31 Δεκεμβρίου ώρα 10:30

 

o   Απονομές: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου ώρα 14:00

 

·         Χρόνος Σκέψης: 90 λεπτά +30 δευτ/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας. Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.

 

·         Άρση ισοβαθμίας: Για την άρση ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια: (α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους). (β). Το κριτήριο Σόννεμπορν - Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα). (γ). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων). (δ). Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων) -1 (ε). Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της). Για κάθε εξαίρεση οι παίκτες θα παίρνουν 0,5 πόντο (πριν την κλήρωση του 2ου γύρου θα πρέπει να έχουν δηλωθεί όλες οι εξαιρέσεις – έως 5ο γύρο επιτρέπονται για να πάρουν 0,5 βαθμό αλλιώς στο 6ο γύρο παίρνουν 0 βαθμό).

 

·         Παράβολο Συμμετοχής: Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 15 €. Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν την έναρξη του 1ου γύρου. Οι κληρώσεις θα εμφανίζονται στη σελίδα του facebook: Σκακιστικός Όμιλος Κορυδαλλού, στο chess-results.com και σε αντίστοιχες ιστοσελίδες, blog και κοινωνικά δίκτυα.

 

·         Έπαθλα: Θα δοθεί το 20% των παραβόλων στον 1ο της γενικής κατάταξης, το 15% στον 2ο, το 10% στον 3ο και το 5% στον 4ο. Τα χρηματικά έπαθλα θα δοθούν μετά την άρση των ισοβαθμιών. Επίσης μετάλλια στους 3 πρώτους της γενικής κατάταξης και στην πρώτη γυναίκα, μετάλλια στον πρώτο/η κάτω των 16, στον πρώτο/η κάτω των 14, στον πρώτο/η κάτω των 12. Άπαντες θα πάρουν ονομαστικό δίπλωμα συμμετοχής χορηγία του κ. Εμμανουήλ Μαυρωγεώργη.

 

·         Δηλώσεις συμμετοχής: Με email στο γράφοντας (όνομα, επίθετο, αριθμό μητρώου ΕΣΟ, σύλλογο, ημερομηνία γέννησης,) έως 23/12,  και με φυσική παρουσία υποχρεωτικά έως 30 λεπτά προ της έναρξης του 1ου γύρου. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 2104954411, 6973658191.

 

·         Γενικά:

 

o    Ανώτατο όριο συμμετοχών 43 παίκτες/κτριες.

 

o    Παίκτης ο οποίος αποχώρησε από το Τουρνουά
δεν δικαιούται έπαθλο.

 

o    Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

 

o    Πριν την έναρξη του τουρνουά θα δημιουργηθεί τριμελής επιτροπή ενστάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται έως και 30 λεπτά μετά τη λήξη του γύρου. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 50€ και κατατίθεται στον Διευθυντή Αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

o    Θα υπάρχει δωρεάν «ελαφρύς» μπουφές κατά την διάρκεια του τουρνουά.

 

Φίλες σκακίστριες, φίλοι σκακιστές

Σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο της «Νέας Σκακιστικής Κίνησης – Συνεργαζόμενα Σωματεία» που εκφράζει την ενωτική διάθεση των σωματείων, παραγόντων, σκακιστών και φίλων του σκακιού που αμφισβητούν την κατεστημένη κατάσταση και πλειοψηφία στην ομοσπονδία μας. Το ψηφοδέλτιο «Νέα Σκακιστική Κίνηση – Συνεργαζόμενα Σωματεία» που συμμετέχει στις εκλογές του 2016 χαρακτηρίζεται από αντιπροσωπευτικότητα,  μεγάλη ανανέωση σε πρόσωπα και σημαντική συμμετοχή νέων ανθρώπων. 

Οι υποψήφιοι που το στελεχώνουν είναι εκπρόσωποι ή μέλη 24 σωματείων από 7 ενώσεις και τοπικές επιτροπές.

 

Στις πρώτες εκλόγιμες θέσεις τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ προτείνονται υποψήφιοι που προέρχονται από 4 περιοχές: ΕΣΣΝΑ, ΕΣΣΝΘ-Χ, ΕΣΣΠEΠ και ΕΣΣΠ.

Σας καλούμε να μας εμπιστευθείτε. Η δράση μας αυτά τα χρόνια στο ΔΣ, η στάση αρχών που κρατάμε αποτελούν εγγύηση για τη συνέχεια. Για να υπάρξει συνέχεια και ενίσχυση μιας μαχητικής  και ουσιαστικής αντιπολίτευσης στο ΔΣ της ΕΣΟ, για να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα στο ελληνικό σκάκι. 

 Διοικητικό Συμβούλιο – Τακτικά Μέλη: 

1.      ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ) - ΕΣΣΝΑ

2.      ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΑΓΗΣ) - ΕΣΣΝΑ

3.      ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΕΣΣΝΘ-Χ

4.      ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΡΙΣ - ΕΣΣΝΘ-Χ

5.      ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΣΣΠEΠ

6.      ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΣΣΝΑ

7.      ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8.      ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9.      ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

10.  ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11.  ΤΟΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

12.  ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.  ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

14.  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

15.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16.  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

17.  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 

18.  ΓΕΡΟΥΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

19.  ΠΙΤΣΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20.  ΗΛΙΑΔΗΣ-ΜΠΛΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21.  ΣΕΡΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Διοικητικό Συμβούλιο – Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ - ΕΣΣΝΑ
 2. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΣΣΠ
 3. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 4. ΑΖΗΣ-ΑΖΙΖΗΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
 5. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
 6. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Εξελεγκτική Επιτροπή – Τακτικά Μέλη:

 1. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΕΣΣΝΑ
 2. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

Εξελεγκτική Επιτροπή – Αναπληρωματικά μέλη

    1.      ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Τακτικά Μέλη:

 1. ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΕΣΣΝΑ
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Πειθαρχικό Συμβούλιο – Αναπληρωματικά Μέλη:

 1. ΝΙΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

 

Επικοινωνία:

Τάνια Καραλή   , τηλ 6975300614

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΣΣΝΑ, Πνευματική Στέγη Περιστερίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων σε τρεις ομίλους (Α όμιλος – κάτω των 12, Β όμιλος – κάτω των 10, Γ όμιλος κάτω των 8) την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 11:00

Επιβεβαίωση συμμετοχής την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 -10:30

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  15 λεπτά +10 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των  ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων).

(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

(δ). Κλήρωση.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο ορίζεται στα 5€, το 1€ θα πάει στο ταμείο της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν  από την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν  από την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

ΕΠΑΘΛΑ: 

1ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 6 πόντοι για το Γκραν Πρι 
2ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 5 πόντοι για το Γκραν Πρι
 
3ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 4 πόντοι για το Γκραν Πρι
 
4ος κάθε κατηγορίας: 3 πόντοι για το Γκραν Πρι
 
5ος κάθε κατηγορίας: 2 πόντοι για το Γκραν Πρι
 
6ος κάθε κατηγορίας: 1 πόντος για το Γκραν Πρι
 

 

1ος χωρίς δελτίο κάθε κατηγορίας: μετάλλιο
2ος χωρίς δελτίο κάθε κατηγορίας: μετάλλιο
3ος χωρίς δελτίο κάθε κατηγορίας: μετάλλιο

Θα δωθούν αναμνηστικά σε όλους τους συμμετέχοντες

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799, 2015754265 ή στα e-mail: anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com

 ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Πνευματική Στέγη Περιστερίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016 με ώρα έναρξης 11:00

Επιβεβαίωση συμμετοχής την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 -10:30

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 15 λεπτά +10 sec/κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων δεν είναι υποχρεωτική.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των  ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων).

(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

(δ). Κλήρωση.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο ορίζεται στα 5€.

Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν  από την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν  από την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

ΕΠΑΘΛΑ: 

1ος: μετάλλιο, και δωρεάν παράβολο για το επόμενο rapid u16
2ος: μετάλλιο

3ος: μετάλλιο

1o κορίτσι: μετάλλιο

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799, 2015754265 ή στα e-mail: anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com

 ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΣΣΝΑ, Πνευματική Στέγη Περιστερίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων σε 4 ομίλους (U18, U20, F18, F20). Σε περίπτωση που μια κατηγορία έχει 6 συμμετοχές, θα γίνεται πρωτάθλημα πουλ. Αν οι συμμετοχές είναι λιγότερες από 6 ανά κατηγορία δε θα διεξαχθούν αγώνες σε αυτή τη κατηγορία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

 

Δευτέρα              26           Δεκεμβρίου       1ος γύρος            ώρα 18:30

Τρίτη                     27           Δεκεμβρίου       2ος γύρος            ώρα 18:30

Τετάρτη               28           Δεκεμβρίου       3ος γύρος            ώρα 18:30

Πέμπτη                 29           Δεκεμβρίου       4ος γύρος            ώρα 18:30

Παρασκευή        30           Δεκεμβρίου       5ος γύρος            ώρα 18:30

Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2105754265 (απογευματινές ώρες),  Ανέστης Μιχαηλίδης τηλ. 6972991799, μέχρι τις 18:00 26 Δεκεμβρίου 2016.
Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  90΄ + 30΄΄ ανά κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των  ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων).

(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

(δ). Κλήρωση.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο ορίζεται στα 10 .

Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν  από την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν  από την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

 ΕΠΑΘΛΑ: 

1ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο
2ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο
3ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799, 2015754265 ή στα e-mail: anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com

 

 

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΣΣΝΑ, Πνευματική Στέγη Περιστερίου

ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ: Εντευκτήριο ΠΣ Περιστερίου, Δημοσθένους 12 Περιστέρι, κοντά στο μετρό «Αγ. Αντώνιος».

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 5 γύρων σε 5 ομίλους (U08, U10, U12, U14, U16). Σε περίπτωση που μια κατηγορία έχει 6 συμμετοχές, θα γίνεται πρωτάθλημα πουλ. Αν οι συμμετοχές είναι λιγότερες από 6 ανά κατηγορία δε θα διεξαχθούν αγώνες σε αυτή τη κατηγορία

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

 

Δευτέρα              26           Δεκεμβρίου       1ος γύρος            ώρα 18:30

Τρίτη                     27           Δεκεμβρίου       2ος γύρος            ώρα 18:30

Τετάρτη               28           Δεκεμβρίου       3ος γύρος            ώρα 18:30

Πέμπτη                 29           Δεκεμβρίου       4ος γύρος            ώρα 18:30

Παρασκευή        30           Δεκεμβρίου       5ος γύρος            ώρα 18:30

Επιβεβαίωση συμμετοχής με φυσική παρουσία ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα: 2105754265 (απογευματινές ώρες),  Ανέστης Μιχαηλίδης τηλ. 6972991799, μέχρι τις 18:00 26 Δεκεμβρίου 2016.
Σκακιστής–σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει να αγωνιστεί μετά την πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, θα μηδενίζεται.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:  30΄ + 30΄΄ ανά κίνηση από τη 1η κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική.

ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: Για την άρση των  ισοβαθμιών θα χρησιμοποιηθούν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α). Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).

(β). Το κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων).

(γ). Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).

(δ). Κλήρωση.

ΑΝΑΒΟΛΕΣ: Αναβολές δεν επιτρέπονται.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το παράβολο ορίζεται στα 10 .

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αθλητές με έλο κάτω από 1600.

Τα παράβολα συμμετοχής θα κατατεθούν στον χώρο των αγώνων πριν  από την έναρξη του 1ου γύρου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα είναι τριμελής. Από την Επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση. Η σύνθεση της Επιτροπής θα καθορισθεί πριν  από την έναρξη του τουρνουά με μέριμνα του Επικεφαλής Διαιτητή. Το παράβολο της ένστασης ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο Διευθυντή Αγώνων ή στον Επικεφαλής Διαιτητή. Αν η ένσταση γίνει δεκτή το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

 

ΕΠΑΘΛΑ: 

1ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 3 πόντοι για το Γκραν Πρι 
2ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 2 πόντοι για το Γκραν Πρι
 
3ος κάθε κατηγορίας: μετάλλιο + 1 πόντοι για το Γκραν Πρι
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τηλεφωνικά στον: κ. Ανέστη Μιχαηλίδη 6972991799, 2015754265 ή στα e-mail: anemih@gmail.com και psperisteriou@gmail.com

 

 

ΓΕΝΙΚΑ: Για όποιο θέμα δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Αγώνων.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων