10th Rapid Test-Tournament, by OPAX-Mindgames

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022


Διοργανωτής: Όμιλος Πνευματικών Αθλημάτων Χολαργού

Διευθυντής αγώνων: Χαρακλιάς Στέφανος (FIDE ID: 25851870)

Επικεφαλής διαιτητής: Ροδόπουλος Αριστείδης (FIDE ID: 25861646)

Βοηθός επικεφαλής διαιτήτρια: FA Ψωμά Βιργινία (FIDE ID: 4259033)

Χώρος αγώνων: Ευριπίδου 11 & Κεφαλληνίας, Χολαργός, 155 62

Σύστημα αγώνων: Ελβετικό Rapid 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO Rapid σε έναν ενιαίο όμιλο. Σε περίπτωση λιγότερων από ή ίσων με 8 συμμετοχών, το τουρνουά θα γίνει πουλ. Το ανώτατο όριο συμμετοχών είναι 45 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Δηλώσεις συμμετοχής / Επιβεβαίωση συμμετοχών: 10:30

Κλήρωση 1ου γύρου: 11:00

Τελετή λήξης / Απονομές: Με τη λήξη του 7ου γύρου, ~14:30 (διάρκεια του κάθε γύρου: ~30’)

Χρόνος σκέψης: 10 λεπτά + 5 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την 1η κίνηση, για κάθε παίκτη

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλες οι τρέχουσες οδηγίες σχετικά με το αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Παράβολο συμμετοχής: Γενικό παράβολο 5€

Αναβολές / Εξαιρέσεις: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο, λαμβάνοντας όμως 0 βαθμούς στον εν λόγω γύρο.

Ενστάσεις: Ενάντια σε απόφαση του επικεφαλής διαιτητή, ασκείται έγγραφη ένσταση, βάση των κανονισμών της ΕΣΟ και της FIDE, η οποία παραδίδεται στους διοργανωτές με καταβολή παράβολου 50€, αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, έστω και μερικώς, το παράβολο επιστρέφεται.

Έπαθλα: Θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια στους 3 πρώτους της τελικής κατάταξης. Παίκτης που εγκαταλείπει το τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

Κριτήρια Ισοβαθμίας: Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Buchholz
3. Μ. Buchholz
4. Sonneborn-Berger

Σε περίπτωση που το τουρνουά γίνει πουλ, τα κριτήρια ισοβαθμίας θα είναι:
1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων
2. Sonneborn-Berger
3. Πλήθος νικών

Ειδικοί Κανονισμοί: Για ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη, ο επικεφαλής διαιτητής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος, σε περίπτωση ανάγκης.

Τελική βαθμολογία / Αποτελέσματα / Συμμετοχές: https://www.chess-results.com/

Πληροφορίες / Δηλώσεις συμμετοχής: στο τηλέφωνο 693 652 4064 (Στέφανος Χαρακλιάς) ή ηλεκτρονικά στο e-mail: (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης και FIDE ID αν υπάρχει)

ΘΕΡΙΝΟ Blitz Π.Ο.Σ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

 

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Ο Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών.


2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο έφορος αγώνων του Π.Ο.Σ, κ. Σιδηρόπουλος Νικόλας.


3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Ορίζεται επικεφαλής διαιτητής ο FA Λίτσας Ιωάννης.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι σκακιστές/τριες εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητών της Ε.Σ.Ο.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 32 άτομα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
5.1. Θα είναι το Ελβετικό των 7 γύρων,

5.2 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 5 λεπτά με προστιθέμενο χρόνο 3’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.

5.3. Τα τελικά αποτελέσματα θα υποβληθούν στην FIDE για αξιολόγηση ELO.

 

6. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο εντευκτήριο του Π.Ο.Σ, Ελευθερίου Βενιζέλου & Καραΐσκου 60, Πειραιά. 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: 
7.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 19:30.

7.2. Την ημέρα του πρώτου γύρου οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των αγώνων μέχρι τις 19:00 ώστε να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στους αγώνες.

7.3. Η διεύθυνση αγώνων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος.


8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

8.1. Δεν επιτρέπονται αναβολές και εξαιρέσεις.


9. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ: 
9.1. Όποιος μηδενισθεί λόγω μη αιτιολογημένης προσέλευσης στους

αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε του τουρνουά.


10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
10.1. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 5
 ευρώ,

10.2. Το παράβολο είναι καταβλητέο πριν την έναρξη του 1ου Γύρου.


11 . ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ: 
11.1. Για την άρση ισοβαθμιών χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
- Κριτήριο 
Bucholtz Cut -1,
- Κριτήριο 
Bucholtz,
Sonneborg Burger,
- Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων δεν πραγματοποιήθηκε.

Για τον υπολογισμό των κριτηρίων θα χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται το κριτήριο "virtual opponent".

12. ΕΠΑΘΛΑ:
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: 
13.1. Ένσταση ασκείται, κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ, εντός 30 λεπτών από το τέλος του γύρου.
13.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
13.3. Η επιτροπή Ενστάσεων
 θα είναι τριμελείς και θα οριστεί από τον επικεφαλής διαιτητή πριν την έναρξη του 1ου Γύρου.

14. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ρητά ορίζονται στις Διευκρινιστικές Οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την άθληση στο σύνολο της Επικράτειας, υπό το καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID 19 που μπορούν να βρεθούν στο
https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports15.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ.

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γίνονται δεκτές στον κ. Λίτσα Γιάννη (6946280308) ή στο 
piraeuschess@gmail.com.

 

Ανοιχτό rapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Rapid

(Οι διοργανωτές μπορούν να αλλάξουν σύστημα αγώνων

ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχών)

 

Την Κυριακή, 19 Ιουνίου 2022, στην αίθουσά μας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα, ώρα 17:30.

Χρόνος σκέψης: Κάθε παίκτης έχει δέκα (10) λεπτά για όλη την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 10'+2").

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσηµοι κανονισµοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Οµοσπονδίας (ΕΣΟ) και της ∆ιεθνούς Σκακιστικής Οµοσπονδίας (FIDE). Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ορίζονται από την ΓΓΑ.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όλοι οι αθλητές με έκτακτη συνδρομή («παράβολο») 5,00€.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 40 άτομα

Έπαθλα: Στους 3 πρώτους νικητές χρηματικό έπαθλο ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών (το 50% των παραβόλων). Η κατανομή των επάθλων ανακοινώνεται μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. Τα έπαθλα δεν μοιράζονται σε ισοβαθμίες. Οι ισοβαθμίες αίρονται σύμφωνα με τα κριτήρια. Έπαθλα δικαιούνται μόνο όσοι ολοκληρώσουν το τουρνουά.

Κριτήρια ισοβαθμίας:

1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,

2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των αντιπάλων),

3) βαθµολογική πρόοδος (άθροισµα της ανά γύρο βαθµολογίας του παίκτη).

Αίθουσα αγώνων: Σκακιστικός Όμιλος Καλλιθέας, Λυκούργου 50, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στο τηλέφωνο: κα Τσούμπα Μαρία 6988380001 και στο mail: και με φυσική παρουσία την ημέρα έναρξης των αγώνων στην αίθουσα αγώνων και μέχρι τις 17:00 μ.μ.

Επικεφαλής Διαιτητής: Μαρία Τσούμπα

Διαιτητές: Αδαμαντία Τσούμπα

Διεύθυνση αγώνων: Μ. Στεφανίδη

Παρακαλούμε όσοι ενδιεφέρονται να δηλώσουν στην φόρμα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqDrSwu816aWc-fSFLnuWklZH85U9o6nlM3opqVWszJPccrw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Για την ΠΔΕ ΕΣΣΝΑ

Πρόεδρος/Συντονιστής Σιδηρόπουλος Λεωνίδας

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2022
No. Team Team ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ
1 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
2 ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3 ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ Κ14 2022
No. Team Team ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ/ΕΣ
1 ΣΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 ΑΡΜΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Α ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Α Παντελιδης Γιαννης,ΓΙΑΝΝΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
3 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
4 ΑΟ ΖΗΝΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Β ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ,Π.Α. Σκλαβούνος
5 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Β ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
6 ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ Κοντός Βασίλειος
7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
8 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β ΣΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
9 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Β ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
10 ΕΕΦΑΣ ΒΡΙΛ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Α ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Β ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 ΕΟΑΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
13 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ Β ΑΓΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ
14 Α.Ε.Κ. ΕΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Β ΒΡΑΪΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15 ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Β ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΓΛΕΖΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
16 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΑΘΑΚΗΣ
17 ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΟΪΖΟΥ ΜΑΡΙΑ
18 ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΓΑΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ Κ10 2022
No. Team Team
1 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΑΠΟ ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΠΟΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Β ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΑΠΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
3 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ ΕΠΑΣ ΠΕΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ
4 ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Α ΧΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΟΑΟ Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΦΙΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Κ8 2022
No. Team Team
1 Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ Α ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ Α ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ Β ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Β ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΠΟΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3 ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ 89 ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ Ηλίας Δαλιάνης
4 ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ Α ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ
Αν κάποιο εντός έδρας σωματείο έχει άλλον διαιτητή ή υπάρχει κώλυμα με τον διαιτητή, τότε πρέπει να επικοινωνήσει το εντός έδρας σωματείο με εμάς.
Με εκτίμηση
Για την ΠΔΕ ΕΣΣΝΑ
Συντονιστής/Πρόεδρος Σιδηρόπουλος Λεωνίδας

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων