1ο Νεανικό Rapid U16 Τουρνουά ΠΟΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ


1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 
Ο Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών.


2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο  Αντιπρόεδρος του Π.Ο.Σ, κ. Τράπαλης Ιωάννης.


3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: 
Ορίζεται επικεφαλής διαιτητής ο FA Λίτσας Ιωάννης.


4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλοι οι σκακιστές/τριες  με ενεργό Δ.Α.Ι. της Ε.Σ.Ο γεννημμένοι μετά την 1/1/2007.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 34 άτομα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
5.1. Θα είναι το Ελβετικό των 5 γύρων,
5.2 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 10 λεπτά με προστιθέμενο χρόνο 5’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.
5.3. Τα τελικά αποτελέσματα θα υποβληθούν στην FIDE για αξιολόγηση.


6. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο εντευκτήριο του Π.Ο.Σ,
Ελευθερίου Βενιζέλου & Καραΐσκου 60, Πειραιά.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
7.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στις 18:00.

7.2. Την ημέρα των αγώνων οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των αγώνων μέχρι τις 17:45 ώστε να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στους αγώνες.
7.3. Η διεύθυνση αγώνων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος.

8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

8.1. Δεν επιτρέπονται αναβολές και εξαιρέσεις.


9. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ:
9.1. Όποιος μηδενισθεί λόγω μη αιτιολογημένης προσέλευσης στους αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε του τουρνουά.

10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
10.1. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 5 ευρώ.
10.2. Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται του παραβόλου.
10.3. Το παράβολο είναι καταβλητέο πριν την έναρξη του 1
ου Γύρου.


11 . ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
11.1. Για την άρση ισοβαθμιών χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
- Κριτήριο Bucholtz Cut -1,
- Κριτήριο Bucholtz,
- Sonneborg Burger,
- Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων δεν πραγματοποιήθηκε. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων θα χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται το κριτήριο "virtual opponent".


12. ΕΠΑΘΛΑ:
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ : Μετάλλιο
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
1η ΝΙΚΗΤΡΙΑ: Μετάλλιο

Θα δοθούν μετάλλια και στους πρώτους στις κατηγορίες κάτω των 12.

13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
13.1. Ένσταση ασκείται, κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ, εντός 30 λεπτών από το τέλος του γύρου.
13.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
13.3. Η επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελείς και θα οριστεί από τον επικεφαλής διαιτητή πριν την έναρξη του 1
ου Γύρου.


14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ.

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Γίνονται δεκτές στον κ. Σιδηρόπουλο Νικόλαο (6940209131) & κ. Αλεξάκη Γιώργο (6909747285) ή στο 
.

5o Open Blitz ΠΟΣ

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ


1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: 
Ο Πειραϊκός Όμιλος Σκακιστών.


2. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: 
Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο  Αντιπρόεδρος του Π.Ο.Σ, κ. Τράπαλης Ιωάννης.


3. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: 
Ορίζεται επικεφαλής διαιτητής ο FA Πέτσας Σπύρος.


4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλοι οι σκακιστές/τριες  με ενεργό Δ.Α.Ι. της Ε.Σ.Ο.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 34 άτομα – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
5.1. Θα είναι το Ελβετικό των 9 γύρων,
5.2 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται 3 λεπτά με προστιθέμενο χρόνο 2’’ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.
5.3. Τα τελικά αποτελέσματα θα υποβληθούν στην FIDE για αξιολόγηση.


6. ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο εντευκτήριο του Π.Ο.Σ,
Ελευθερίου Βενιζέλου & Καραΐσκου 60, Πειραιά.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
7.1. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Κυριακή 8 Οκτωβρίου στις 18:00.

7.2. Την ημέρα των αγώνων οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των αγώνων μέχρι τις 17:45 ώστε να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στους αγώνες.
7.3. Η διεύθυνση αγώνων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος.

8. ΑΝΑΒΟΛΕΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

8.1. Δεν επιτρέπονται αναβολές και εξαιρέσεις.


9. ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΙ:
9.1. Όποιος μηδενισθεί λόγω μη αιτιολογημένης προσέλευσης στους αγώνες, θεωρείται ότι αποχώρησε του τουρνουά.

10. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
10.1. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 5 ευρώ.
10.2. Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες απαλλάσσονται του παραβόλου.
10.3. Το παράβολο είναι καταβλητέο πριν την έναρξη του 1
ου Γύρου.


11 . ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
11.1. Για την άρση ισοβαθμιών χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:
- Κριτήριο Bucholtz Cut -1,
- Κριτήριο Bucholtz,
- Sonneborg Burger,
- Κατάταξη του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.
Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων δεν πραγματοποιήθηκε. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων θα χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται το κριτήριο "virtual opponent".


12. ΕΠΑΘΛΑ:
1ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
2ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο
3ος ΝΙΚΗΤΗΣ: Μετάλλιο


13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
13.1. Ένσταση ασκείται, κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή και κατατίθεται εγγράφως στον Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ, εντός 30 λεπτών από το τέλος του γύρου.
13.2. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται, ειδάλλως εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.
13.3. Η επιτροπή Ενστάσεων θα είναι τριμελείς και θα οριστεί από τον επικεφαλής διαιτητή πριν την έναρξη του 1
ου Γύρου.


14. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: 
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της Ε.Σ.Ο. και της F.I.D.E., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ.

16. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
Γίνονται δεκτές στον κ. Ασβεστόπουλο Χρήστο (6976981720) & κ. Λίτσα Ιωάννη (6946280308) ή στο 
.

 

4ο Φθινοπωρινό Νεανικό Τουρνουά Rapid
«Ναι» Στο Σκάκι

Παιδικό raapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων χωρίς αξιολόγηση για την συμμετοχή όλων

Την Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη” Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα, ώρα 17:00μ.μ.


Χρόνος σκέψης: Κάθε παίκτης έχει δέκα λεπτά για όλη την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 10'+2").

Κανονισμοί:  Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων της Γ.Γ.Α και της Ε.Σ.Ο., καθώς και οι οδηγίες της E.C.U., όπως θα ισχύουν κατά την έναρξη των αγώνων.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν Παιδιά έως 16 ετών με έτος γέννησης 2007 και μεταγενέστερα από οποιονδήποτε σκακιστικό σύλλογο.

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 60 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Έπαθλα:

1ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Κύπελλο και δωροεπιταγή 20 ευρώ από τα public

2ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Κύπελλο και δώρο

3ος ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: Κύπελλο και δώρο

1ο ΚΟΡΙΤΣΙ: Κύπελλο και δώρο (πάζλ ή σκακιστικό βιβλίο ή επιτραπέζιο παιχνίδι)
Επίσης θα δοθούν μετάλλια στους 3 πρώτους και το 1ο κορίτσι των ειδικών κατηγοριών.
Ειδικές κατηγορίες:
-14, -13, -12, -11, -10,-9, -8 ετών.
Οι νικητές βραβεύονται στις ηλικιακές κατηγορίες τους.

Κριτήρια ισοβαθμίας:
1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,
2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των αντιπάλων),
3) βαθμολογική πρόοδος (άθροισμα της ανά γύρο βαθμολογίας του
παίκτη).

Αίθουσα αγώνων: Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη” Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στην κα. Μαρία Τσούμπα 6988380001 και στο email: .

Διαιτητές: Μ.Τσούμπα, Α. Τσούμπα


Διεύθυνση αγώνων: Ν. Κουκίδης, Μ. Στεφανίδη.

 

4ος ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ

Ανοιχτό rapid τουρνουά με ελβετικό σύστημα 7 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Rapid και ανοιχτό blitz τουρνουά με ελβετικό σύστημα 9 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO FIDE Blitz

Το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2023, στο Πολιτιστικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη” Μεγίστης 18-20, ώρα 14:30 (rapid) και ώρα 19:00 (blitz)

Χρόνος σκέψης (rapid): Κάθε παίκτης έχει δέκα λεπτά για όλη την παρτίδα και 2 δευτερόλεπτα προστιθέμενο χρόνο ανά κίνηση. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 10'+2").
Χρόνος σκέψης (blitz): Κάθε παίκτης έχει 3 λεπτά και προστιθέμενο χρόνο 2 δευτερολέπτων ανά κίνηση για όλη την παρτίδα. Οι αγώνες γίνονται με ηλεκτρονικά χρονόμετρα (σύστημα 3'+2’’).

Κανονισμοί:
Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE). Για την συμμετοχή στο τουρνουά είναι απαραίτητη η πληρωμή του τέλους ανανέωσης δελτίου. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων της Γ.Γ.Α και της Ε.Σ.Ο., καθώς και οι οδηγίες της E.C.U., όπως θα ισχύουν κατά την έναρξη των αγώνων.

Δικαίωμα συμμετοχής:
έχουν όλοι οι σκακιστές.

Ανώτατο όριο συμμετοχών:
 70 άτομα.

Έκτακτη Συνδρομή:
ορίζεται στα 10 ευρώ για κάθε τουρνουά ή 15 ευρώ και για τα δύο. Τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας οικογένειας 50% έκπτωση. Οι GM,IM και FM δεν πληρώνουν παράβολο. Τα έπαθλα μοιράζονται σε περίπτωση ισοβαθμίας

Έπαθλα (rapid):
1
ος Γενικής Κατάταξης: 100 ευρώ
2
ος Γενικής Κατάταξης: 70 ευρώ
3
ος Γενικής Κατάταξης: 50 ευρώ
1
η Γυναίκα: 30 ευρώ
1
ος κάτω των 18: 20 ευρώ
1
ος κάτω των 16: Δωρεάν συμμετοχή σε τουρνουά rapid ή blitz του Σ.Ο. Καλλιθέας
1
ος κάτω των 12: Δωρεάν συμμετοχή σε τουρνουά rapid ή blitz του Σ.Ο. Καλλιθέας

Έπαθλα (blitz):
1
ος Γενικής Κατάταξης: 80 ευρώ
2
ος Γενικής Κατάταξης: 50 ευρώ
3
ος Γενικής Κατάταξης: 30 ευρώ
1
η Γυναίκα: 20 ευρώ
1
ος κάτω των 18: Δωρεάν συμμετοχή σε τουρνουά rapid ή blitz του Σ.Ο. Καλλιθέας

Προσοχή: Σε περίπτωση που παίκτης κερδίσει χρηματικά έπαθλα από διαφορετικές κατηγορίες δικαιούται μόνο το μεγαλύτερο. Τα έπαθλα μοιράζονται σε περίπτωση ισοβαθμίας.
Έγκυρη θεωρείται μια κατηγορία όταν συμμετέχουν σε αυτή τουλάχιστον 4 παίκτες.

Κριτήρια ισοβαθμίας:
1) αποτέλεσμα μεταξύ των εμπλεκομένων ισόβαθμων παικτών,
2) Buchholz (άθροισμα της τελικής βαθμολογίας των αντιπάλων),
3) βαθμολογική πρόοδος (άθροισμα της ανά γύρο βαθμολογίας του
παίκτη).

Αίθουσα αγώνων: Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα Μερκούρη” Μεγίστης 18-20, Καλλιθέα.

Πληροφορίες και εγγραφές: στην κα. Μαρία Τσούμπα 6988380001 και στο email: .

Διαιτητές: Μ.Τσούμπα, Α. Τσούμπα
Διεύθυνση αγώνων: Ν. Κουκίδης, Μ. Στεφανίδη.

 

Οι ορισμοί είναι:

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2023
Round 1 on 2023/09/24 at 10:30
No. Team Team ΔΙΑΤΗΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ/ΟΙ
1 ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΠ ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΚΑΚΙ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΥΓΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
3 ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΛΕΜΟΝΗ -ΜΑΡΙΑ -ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ
4 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΝΤΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΙΑΣ" ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΕΣΗ
6 ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΑΚΟΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ANDRA CIMINA
8 ΑΟ "ΖΗΝΩΝ" ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΦΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" Αναστασίου Μάριος - Νίκος ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΕΛΑΒΕΚΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Συντονιστής/Πρόεδρος της ΠΔΕ ΕΣΣΝΑ

6o Open Grand Prix από τον ΣΟ Χαλανδρίου

 

 

 

                             Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2023, 17:30

 

 

 

Διοργανωτής: Σκακιστικός Όμιλος Χαλανδρίου

 

 

 

Διευθύντρια αγώνων: Μαρία Τραγέλλη (FIDEID: 42145830)

 


Επικεφαλής διαιτητής: Άρης Ροδόπουλος (FIDE ID: 25861646)

 


Χώρος αγώνων: Εντευκτήριο Σ.Ο. Χαλανδρίου: Αβέρωφ 4, Χαλάνδρι, 152 32

 

 

 

Σύστημα αγώνων: Το κάθε τουρνουά Grand Prix θα αποτελείται από:

 

- ένα ελβετικό Rapid 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO Rapid σε έναν όμιλο

 

- ένα ελβετικό Blitz 5 γύρων με διεθνή αξιολόγηση ELO Blitz σε έναν όμιλο

 

 

 

Το ανώτατο όριο συμμετοχών για την εκτέλεση του κάθε τουρνουά είναι 32.

 

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: Όλοι οι παίκτες με ελληνικό σκακιστικό δελτίο και εξοφλημένο το τέλος ενεργοποίησης στην ΕΣΟ (10€) ή αλλοδαποί / ομογενείς που ανήκουν σε ξένη σκακιστική ομοσπονδία.

 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής / Επιβεβαίωση συμμετοχών: 17:00

 

 

 

Έναρξη 1ου γύρου: 17.30

 

 

 

Απονομές / Τελετή λήξης: Με τη λήξη του τελευταίου γύρου Blitz, ~20:30

 

(διάρκεια του κάθε γύρου Rapid: ~22’, διάρκεια του κάθε γύρου Blitz: ~10’)

 

 

 

Χρόνος σκέψης: Ο κάθε παίκτης θα έχει:

 

- για το Rapid: 8 λεπτά + 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση, από την 1η κίνηση

 

- για το Blitz: 3 λεπτά + 2 δευτερόλεπτα ανά κίνηση, από την 1η κίνηση

 

 

 

Κανονισμοί: Ισχύουν οι επίσημοι κανονισμοί σκακιού της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) και της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE).

 

 

 

Παράβολο συμμετοχής: 10€, εάν κάποιος αθλητής λάβει μέρος μόνο σε ένα από τα δυο τουρνουά ( rapid ή blitz): 8€

 

 

 

Αναβολές / Εξαιρέσεις: Αναβολές δεν επιτρέπονται. Οι παίκτες μπορούν να ζητήσουν εξαίρεση σε οποιονδήποτε γύρο, λαμβάνοντας όμως 0 βαθμούς στον εν λόγω γύρο.

 

 

 

 

 

Ενστάσεις: Ενάντια σε απόφαση του επικεφαλής διαιτητή, ασκείται έγγραφη ένσταση, βάση των κανονισμών της ΕΣΟ και της FIDE, η οποία παραδίδεται με καταβολή παράβολου 50€, αμέσως μετά τη λήξη του γύρου. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, έστω και μερικώς, το παράβολο επιστρέφεται.

 

 

 

Κριτήρια ισοβαθμίας για το κάθε τουρνουά: Η κατάταξη για το κάθε τουρνουά θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:

 

1. Αποτέλεσμα μεταξύ των ισοβάθμων (με την προϋπόθεση ότι έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους),

 

2. Buchholz (πλήθος βαθμών των αντιπάλων),

 

3. Μedian Buchholz (πλήθος βαθμών των αντιπάλων, πλην του χαμηλότερου και του υψηλότερου),

 

4. Sonneborn-Berger (πλήθος βαθμών των αντιπάλων που κερδήθηκαν αυξημένο κατά το ημιάθροισμα των βαθμών των αντιπάλων που έκαναν ισοπαλία με τον παίκτη)

 

5. Μέσος όρος ELO αντιπάλων

 

 

 

Κριτήρια τελικής κατάταξης: Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

1. Άθροισμα βαθμών στα 2 επί μέρους τουρνουά (Rapid και Blitz)

 

2. Θέση κατάταξης στο τουρνουά Rapid

 

2. Θέση κατάταξης στο τουρνουά Blitz

 

 

 

Έπαθλα:

 

1ος: 30% των παραβόλων & χρυσό μετάλλιο

 

2ος: 20% των παραβόλων & ασημένιο μετάλλιο

 

3ος: 10% των παραβόλων & χάλκινο μετάλλιο

 

1ος U14 χρονών: χρυσό μετάλλιο & δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Grand Prix

 

1ος U10 χρονών: χρυσό μετάλλιο & δωρεάν συμμετοχή στο επόμενο Grand Prix

 

 

 

Σε περίπτωση που ένας παίκτης δικαιούται παραπάνω από ένα έπαθλο, λαμβάνει το μεγαλύτερο. Παίκτης που εγκαταλείπει το τουρνουά δεν δικαιούται έπαθλο.

 

 

 

Ειδικοί κανονισμοί: Για ζητήματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα προκήρυξη, ο επικεφαλής διαιτητής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος σε περίπτωση ανάγκης.

 

 

 

Αποτελέσματα / Συμμετοχές / Τελική Βαθμολογία:

 

http://www.chess-results.com/

 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής / Πληροφορίες: Στο e-mail: (αναφέροντας ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και FIDE ID, αν υπάρχει) και στο τηλέφωνο 6909006192 (Μαρία Τραγέλλη), Facebook: halandrichess

 

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις σκακιέρες εν' όψη της νέας σεζόν 2023-2024, προκηρύσσοντας το 42ο Open Rapid Pao Chess Club την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στο εντευκτήριο του, και ώρα 18:30!!!

Λεπτομέρειες στην επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων