ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017-Β1 ΟΜΙΛΟΣ

Ανενεργό   Σκακιέρες: 8   Γύροι: 7   Ελβετικό   2017

7 07-03-2017

6 21-02-2017

5 12-02-2017

4 06-02-2017

3 29-01-2017

2 22-01-2017

1 15-01-2017

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων