ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017 - Α1 ΟΜΙΛΟΣ

Ανενεργό   Σκακιέρες: 8   Γύροι: 7   Πουλ   2017

7 05-03-2017

6 19-02-2017

5 12-02-2017

4 05-02-2017

3 29-01-2017

2 22-01-2017

1 15-01-2017

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων