ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α' ΕΘΝΙΚΗΣ 2018

Ανενεργό   Σκακιέρες: 10   Γύροι: 9   Πουλ   2018

9 25-03-2018

0 25-03-2018

9 25-03-2018

8 18-03-2018

7 04-03-2018

6 25-02-2018

5 12-02-2018

4 05-02-2018

3 28-01-2018

2 21-01-2018

1 14-01-2018

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων