Προκήρυξη 27ου Ατομικού  Πρωταθλήματος Μαθητών-Μαθητριών Σκακιού Αττικής 2015

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Νομού Αττικής (ΕΣΣΝΑ) προκηρύσσει το 27o Ατομικό Πρωτάθλημα μαθητών-μαθητριών Σκακιού Αττικής 2015, το οποίο αποτελεί προκριματική φάση του 27ου Πανελλήνιου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2015 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας

2. ΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: Φάση Α΄ (Προκριματικά Σχολικά Πρωταθλήματα Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής) – Φάση Β΄ (Τελική Φάση).

2.1 Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΩΝ) ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι αγώνες της Α΄ Φάσης είναι προκριματικοί και θα διεξαχθούν  στις 8 Περιφερειακές Ενότητες Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών - Περιφερειακή Eνότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών - Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών - Περιφερειακή Eνότητα Πειραιώς - Περιφερειακή ενότητα Νήσων - Περιφερειακή Eνότητα Δυτικής Αττικής - Περιφερειακή Eνότητα Ανατολικής Αττικής). Σε περίπτωση έλλειψης κατάλληλης πρότασης ανάληψης προκριματικής φάσης σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα είναι δυνατόν να διεξαχθεί προκριματική φάση που θα περιλαμβάνει περισσότερες από μία Π.Ε.

Για όλα τα προκριματικά πρωταθλήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων ισχύουν τα εξής:

Χώρος και Ημερομηνίες Αγώνων: Οι αγώνες θα διεξαχθούν κατά προτίμηση στις διαθέσιμες ημερομηνίες Σάββατα  17/1 31/1, 7,14,21/2 ,28/2,  7,14/3/2015. Η ημερομηνία κάθε πρωταθλήματος , οι χώροι διεξαγωγής των αγώνων και οι διοργανωτές θα οριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη.

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών της Περιφέρειας Αττικής. Κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να διεκδικήσει την πρόκρισή του στην τελική φάση, συμμετέχοντας στο Περιφερειακό Προκριματικό Σχολικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγεται διοικητικά το σχολείο του ή είναι η διεύθυνση κατοικίας του.

Στην περίπτωση που κάποιος/α αγωνιστεί σε πάνω από ένα Περιφερειακό Προκριματικό Σχολικό, χάνει το δικαίωμα της πρόκρισης στην ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ.

Δηλώσεις συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και δύο ημέρες προ της ημερομηνίας των αγώνωνστην Οργανωτική Επιτροπή κάθε Προκριματικού Πρωταθλήματος. δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, Σχολείο, Τάξη και  Αρ. Δελτίου Ε.Σ.Ο. εφόσον είναι εγγεγραμμένος/η σε σύλλογο μέχρι τις 31/12/2014.

Ώρα προσέλευσης και επιβεβαίωση συμμετοχής 08.30΄μέχρι 09.30΄ πμ.

Όσοι προσέλθουν μετά τις 09.30΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.

Ώρα Έναρξης: 10:00

(Η ΕΣΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος)

Προκρίνονται για την Τελική Φάση οι τρεις (3) πρώτοι και εν συνεχεία το πρώτο κορίτσι εκτός αυτών κάθε τάξης, μετά την άρση των ισοβαθμιών (βλ. στο τέλος της παρούσας). Σε περίπτωση συμμετοχής 35-49 μαθητών ανά τάξη προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτοι και το πρώτο κορίτσι , για συμμετοχή 50-59 μαθητών προκρίνονται οι πέντε πρώτοι και το πρώτο κορίτσι κ.ο.κ. Διευκρινίζεται ότι δεν υπολογίζονται στον αριθμό συμμετοχών σκακιστές που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο κληρώσεων αλλά δε συμμετείχαν σε κανένα αγώνα

Σε περίπτωση όπου ένα προκριματικό πρωτάθλημα έχει αθροιστικά λιγότερες από 110 συμμετοχές σε όλες τις κατηγορίες, τότε προκρίνονται από κάθε τάξη οι δύο (2) πρώτοι και το πρώτο κορίτσι εκτός αυτών ενώ σε περίπτωση λιγότερων των 55 συμμετοχών σε όλες της κατηγορίες προκρίνεται ο πρώτος νικητής και το πρώτο κορίτσι.

Ειδικά για την κατηγορία Νηπιαγωγείων, προκρίνονται όσοι συγκέντρωσαν το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας (3/5 βαθμούς)

Ειδικά για την κατηγορία Λυκείων, προκρίνονται όλοι οι συμμετέχοντες

ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΣΣΝΑ www.essnachess.gr Σύστημα Αγώνων: Οι μαθητές της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα έξι (6) γύρων.Ειδικά για την κατηγορία των Νηπίων και της Α' Δημοτικού και εφόσον οι συμμετοχές είναι λιγότερες από 45 το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με Ελβετικό σύστημα πέντε (5) γύρων. Σε περίπτωση συμμετοχής 5 ή 6 μαθητών σε μία κατηγορία θα αγωνιστούν με απλό σύστημα πουλ και σε περίπτωση 4 μαθητών με διπλό σύστημα πουλ. Σε περίπτωση τριών ή λιγότερων συμμετοχών η κατηγορία συνενώνεται με την αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία. Η αρχική κατάταξη θα γίνει 1) κατά αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Νηπιαγωγείων , Δημοτικών  2) Με α) τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2015 β) αλφαβητική σειρά στις κατηγορίες Γυμνασίων Λυκείων.

Χρόνος Σκέψης: Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους, θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιες παρτίδες δε θα έχουν τελειώσει μετά από 20' από την έναρξη του συγκεκριμένου γύρου. Στις περιπτώσεις αυτές θα χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο µε χρόνο σκέψης 5' για κάθε παίκτη. Διευκρινίζεται ότι στους αγώνες ισχύουν οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (ΡΑΠΙΝΤ), ειδικά όμως για την αντικανονική κίνηση ο μηδενισμός του μαθητή ή της μαθήτριας γίνεται με την δεύτερη αντικανονική κίνηση που πραγματοποιεί.(Αποφαση ΕΣΟ 21/12/2014)

Η έναρξη του κάθε επόμενου γύρου ανα τάξη θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγουμένου και την ανακοίνωση της κλήρωσης από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να μην απομακρύνονται από το χώρο αγώνων και να ανταποκρίνονται στις σχετικές ανακοινώσεις. Σκακιστης/τρια που δεν έχει προσέλθει 15 λεπτά μετά την έναρξη του γύρου θα χάνει την παρτίδα.

Απονομές - Βραβεύσεις – Έπαθλα

Θα βραβευτούν με μετάλλιο οι τρεις πρώτοι νικητές , τo πρώτο κορίτσι κάθε τάξης. καθώς και ο πρώτος μαθητής/τρια χωρίς αθλητικό δελτίο(έως 31/12/2014). Μαθητής που αποκρύψει την ιδιότητα του αθλητή τιμωρείται με αφαίρεση του σχετικού επάθλου. Μαθητής-μαθήτρια που είναι νικητής σε παραπάνω από μία κατηγορία βράβευσης λαμβάνει όλα τα έπαθλα που του/της αντιστοιχούν.

Υγειονομική Κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα υπάρχει ιατρός (ή διασωστική ομάδα) στο χώρο αγώνων.

Κυλικείο: Στο χώρο αναμονής θα λειτουργεί κυλικείο με δυνατότητα παρασκευής και παροχής σάντουιτς, καφέδων, ροφημάτων, αναψυκτικών, κ.α.

Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα έχει επισημανθεί κατάλληλος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων.

Ασφάλεια Χώρου Αγώνων - Ρύθμιση Κυκλοφορίας πέριξ του Χώρου Αγώνων και στο Χώρο Στάθμευσης Οχημάτων: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής

Φωτογραφική κάλυψη - Βιντεοσκόπηση Αγώνων: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής

Διάφορα: Επισημαίνεται ότι: Οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο (αίθουσα διδασκαλίας) για κάθε κατηγορία ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.

Παράλληλες Εκδηλώσεις:

Με την μέριμνα του διοργανωτή θα υπάρχει κατάλληλος χώρος υποδοχής των συνοδών και πραγματοποίησης παράλληλης εκδήλωσης η οποία θα διοργανωθεί με την μέριμνα του διοργανωτή και τις Επιτροπής Σχολικού Σκακιού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α

2.2 Β΄ ΦΑΣΗ: ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  ΩΡΑ 10.00.

Χώρος Αγώνων Τελικής Φάσης – Οργανωτική Επιτροπή: Θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

Ημέρα - Ώρες Αγώνων Τελικής Φάσης: ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (10:00 έως 15.30 περίπου)

Ο πρώτος γύρος θα αρχίσει στις 10:00 και για το λόγο αυτό οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στο χώρο αγώνων και να έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους το αργότερο μέχρι τις 09.30. Όσοι προσέλθουν μετά τις 09.30΄ θα αγωνιστούν από το 2ο γύρο.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Τελική Φάση:

Στην τελική φάση δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Όσοι προκριθούν από τα Προκριματικά Σχολικά Πρωταθλήματα Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

β) Απευθείας οι Πρωταθλητές και Πρωταθλήτριες των Ατομικών Σχολικών Ελλάδος 2013 και 2014.

γ) Απευθείας τα 3 πρώτα κορίτσια κάθε κατηγορίας του Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος Αττικής 2014 και εν συνεχεία οι 5 πρώτοι/ες εκτός αυτών στην αντίστοιχη βαθμολογία.

δ) Όλοι οι μαθητές/τριες Λυκείου , ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στην Α’ φάση.

ε) Όσοι προκρίθηκαν ή προκριθούν από τα Τοπικά-Δημοτικά Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής 2015 (Προκρίνεται έως το 10% των συμμετεχόντων , οι διαθέσιμες θέσεις πρόκρισης κατανέμονται πρώτα αναλογικά ανά κατηγορία –κατ’ ακέραιο μέρος- έπειτα κατά σειρά συμμετοχών στις τάξεις όπου δεν υπάρχει ήδη προκρινόμενος και εν συνεχεία κατά σειρά συμμετεχόντων στις υπόλοιπες κατηγορίες) Δε θα κατανεμηθούν προκρίσεις σε ομίλους Δημοτικών Σχολικών με λιγότερες από 9 συμμετοχέςΣε περίπτωση που οι συμμετοχές ανά σχολική τάξη είναι λιγότερες από 9 προτρέπονται οι διοργανωτές να συνενώσουν την κατηγορία με την αμέσως επόμενη ηλικιακά κατηγορία(Π.χ. με 8 συμμετοχές στην Α’ Δημοτικού και 6 Συμμετοχές στη Β’ Δημοτικού πρέπει να δημιουργηθεί ενιαίος όμιλος  με 14 συμμετοχές , σε αντίθετη περίπτωση δε θα δοθούν προκρίσεις στις τάξεις αυτές).

Διευκρινίζονται τα εξής: Μαθητές που δικαιούνται απευθείας πρόκρισης στην Τελική φάση της Αττικής και συμμετέχουν σε Σχολικά Δήμωνυπολογίζονται στον τελικό αριθμό συμμετοχών για την κατανομή προκρίσεων. Εάν καταλάβουν θέση πρόκρισης και στο Δημοτικό Σχολικό αυτή ΔΕΝ μεταφέρεται στον επόμενο της κατάταξης. Εάν συμμετέχουν και δεν καταλάβουν θέση πρόκρισης ΔΕΝ χάνουν το δικαίωμα πρόκρισης στην Τελική φάση

Δημοτικά Σχολικά θεωρούνται μόνο αυτά όπου ο Δήμος ή φορέας αυτού είναι συνδιοργανωτής ή οι αγώνες γίνονται υπό την αιγίδα τουΟι ημερομηνίες των Δημοτικών Σχολικών θα ορίζονται σε συνεργασία με την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ώστε να μη παρεμποδίζουν τον προγραμματισμό των πρωταθλημάτων της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. Σε αντίθετη περίπτωση δε θα δοθούν προκρίσεις από τα πρωταθλήματα αυτά.

Οι Διοργανωτές θα πρέπει να υποβάλουν έως δύο ημέρες μετά την τέλεση των αγώνων και μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2015 στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α τις τελικές βαθμολογίες ανά τάξη ,τα σχετικά αρχεία swiss  και να κατανείμουν τον αριθμό των προκρινόμενων όπως ορίζεται ανωτέρω , προς έλεγχο από τον Επικεφαλής Διαιτητή(Ε.Δ.). Οι διοργανωτές απαγορεύεται  να ανακοινώνουν προκρίσεις στους αγωνιζόμενους πριν την έγκρισή τους από τον Ε.Δ..  Επίσης οι διοργανωτές οφείλουν να κοινοποιήσουν στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τα Τοπικά-Δημοτικά Σχολικά Πρωταθλήματα τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Επισημαίνεται ότι αν κάποιος μαθητής, που έχει δικαίωμα απευθείας πρόκρισης, αγωνιστεί στην προκριματική φάση των αγώνων (Περιφερειακά Πρωταθλήματα) και αποκλειστεί, χάνει το δικαίωμα πρόκρισης.

Σύστημα Αγώνων Τελικής Φάσης

Στην τελική φάση, οι μαθητές, που θα έχουν προκριθεί και οι δικαιούμενοι απ’ ευθείας συμμετοχή, θα αγωνιστούν σε ένα όμιλο για κάθε τάξη, με Ελβετικό Σύστημα επτά (7) γύρων.

Οι αγώνες θα γίνουν στις εξής 11 κατηγορίες:

Μαθητές - Μαθήτριες Νηπιαγωγείων

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Δ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Ε' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες ΣΤ' Τάξης Δημοτικού

Μαθητές - Μαθήτριες Α' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Β' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Γ' Τάξης Γυμνασίου

Μαθητές - Μαθήτριες Λυκείου

Προκρίσεις για τα Ατομικά Πανελλήνια Σχολικά 2015.

Στην κατηγορία Λυκείων προκρίνονται τα τρία πρώτα κορίτσια και οι δέκα (10) πρώτοι εκτός αυτών στην τελική κατάταξη. (Σύνολο προκρίσεων 14)

Στις υπόλοιπες κατηγορίες προκρίνονται στους τελικούς του Πανελλήνιου Ατομικού Σχολικού Πρωταθλήματος 2015, 140 μαθητές / τριες  (14 μαθητές / τριες / τάξη).

Προκρίνονται οι 14 πρώτοι ανά τάξη, στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 4 κορίτσια στους 5 ομίλους με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ή τουλάχιστον 3 κορίτσια στους 5 ομίλους με τη μικρότερη συμμετοχή.

Σε διαφορετική περίπτωση ο αριθμός των 4 ή 3 κοριτσιών σε κάθε όμιλο συμπληρώνεται κατά σειρά από την τελική κατάταξη και δεν προκρίνεται ο 14ος, 13ος κ.ο.κ.

Αρχική Κατάταξη Τελικής Φάσης.

Σύμφωνα με α) τα εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2015 β) αλφαβητική σειρά.

Χρόνος Σκέψης Τελικής Φάσης.

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 15' για κάθε παίκτη για ολόκληρη την παρτίδα.

Η έναρξη του κάθε επόμενου γύρου ανα τάξη θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προηγουμένου και την ανακοίνωση της κλήρωσης από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να μην απομακρύνονται από το χώρο αγώνων και να ανταποκρίνονται στις σχετικές ανακοινώσεις. Σκακιστης/τρια που δεν έχει προσέλθει 15 λεπτά μετά την έναρξη του γύρου θα χάνει την παρτίδα.

Απονομές - Βραβεύσεις – Έπαθλα Τελικής Φάσης

Στην τελική φάση θα απονεμηθούν κύπελλο και μετάλλιο στον 1ο νικητή κάθε τάξης και μετάλλια στο 2ο και 3ο . Το 1ο κορίτσι θα πάρει κύπελλο και μετάλλιο και μετάλλια το 2ο και 3ο κορίτσι. Σε περίπτωση που κορίτσι καταταγεί στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, λαμβάνει όλα τα έπαθλα που της αντιστοιχούν.

Υγειονομική Κάλυψη - Πρώτες Βοήθειες Τελικής Φάσης

Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα υπάρχει ιατρός (ή διασωστική ομάδα) στο χώρο των αγώνων.

Κυλικείο: Στο χώρο αναμονής θα λειτουργεί κυλικείο με δυνατότητα παρασκευής και παροχής σάντουιτς, τυροπιτών, καφέδων, ροφημάτων, αναψυκτικών, κ.α.

Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής θα έχει επισημανθεί κατάλληλος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων.

Φωτογραφική κάλυψη - Βιντεοσκόπηση Αγώνων: Με μέριμνα της Οργανωτικής Επιτροπής

Διάφορα: Επισημαίνονται τα εξής: Οι μαθητές θα αγωνιστούν απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο (αίθουσα διδασκαλίας) για κάθε όμιλο ή για κάθε τάξη ή σε κοινό χώρο για όλους τους ομίλους, στον οποίο θα απαγορεύεται η είσοδος κάθε αναρμοδίου.

Σε εμφανή σημεία του Χώρου Αγώνων θα υπάρχει με μέριμνα της αντίστοιχης Οργανωτικής Επιτροπής Κάτοψη του Χώρου Αγώνων, στην οποία θα φαίνονται ο χώρος αγώνων του κάθε ομίλου.

Παράλληλες Εκδηλώσεις:

Με την μέριμνα του διοργανωτή θα υπάρχει κατάλληλος χώρος υποδοχής των συνοδών και πραγματοποίησης παράλληλης εκδήλωσης η οποία θα διοργανωθεί με την μέριμνα του διοργανωτή και τις επιτροπής σχολικού σκακιού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ

Στις προκριματικές και την τελική φάση

A. Για ελβετικό σύστημα θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:

1. Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους)

2. Κριτήριο Μπούχολτς (βαθμοί αντιπάλων)

3. Κριτήριο Μπούχολτς median

4. Κριτήριο Μπούχολτς cut 2.

Β Για  Κυκλικό συστήμα (round robin) θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια κατά σειρά:

α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό του Μπούχολτζ ή του Μπέργκερ θα γίνει εφαρμογή του “virtual opponent”.

Αν μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, διατηρείται η ισοβαθμία ανάμεσα σε 2 συμμετέχοντες, σε κάποια από τις 3 πρώτες θέσεις, τότε θα διεξαχθεί (έως 20 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου) διπλός αγώνας μπαράζ  μεταξύ των ισοβάθμων (τα χρώματα του 1ου αγώνα καθορίζονται με κλήρωση), με χρόνο σκέψης 5 λεπτά και επαύξηση 3 δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε σκακιστή.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα διεξαχθεί αγώνας «ξαφνικού θανάτου», κατά τα πρότυπα των κανονισμών που ισχύουν για το παγκόσμιο κύπελλο της FIDE, με χρόνο σκέψης 5 λεπτά για τα λευκά και 4 λεπτά για τα μαύρα. Μετά την 60η κίνηση υπάρχει επαύξηση 3 δευτερόλεπτα ανά κίνηση για κάθε σκακιστή. Ο καθορισμός του χρώματος (λευκά ή μαύρα) γίνεται με κλήρωση (ο νικητής της κλήρωσης επιλέγει χρώμα). Αν και αυτός ο αγώνας λήξει ισόπαλος, για την άρση της ισοβαθμίας νικητής ανακηρύσσεται ο σκακιστής-στρια που αγωνίστηκε με τα μαύρα. Αν μετά την εφαρμογή των κριτηρίων α,β και γ προκύψει ισοβαθμία σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των 3 πρώτων, οι αθλητές ανακηρύσσονται ισόβαθμοι.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Θα ισχύσουν οι κανονισµοί της Ε.Σ.Ο. και της FIDE

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Θα οριστεί Επικεφαλής Διαιτητής ο οποίος θα εποπτεύει όλες τις διοργανώσεις , προκριματικές και τελικές (Τελικές κατατάξεις , Έλεγχος Προκρίσεων κα)

Ο Επικεφαλής Διαιτητής καθώς και οι υπόλοιποι διαιτητές της κάθε διοργάνωσης θα οριστούν από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΣΣΝΑ. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή για κάθε διοργάνωση. Για να εκδικασθεί κάποια ένσταση καταβάλλεται στο Διευθυντή Αγώνων παράβολο 50 € (το οποίο θα επιστρέφεται, εάν δικαιωθεί η ένσταση έστω και μερικώς αλλιώς εκπίπτει υπέρ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.).

Διευκρινίζεται ότι όλες οι κληρώσεις γίνονται με το εγκεκριμένο από τη FIDE πρόγραμμα κληρώσεων και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν θέματα κληρώσεων.

 

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ή από τους κανονισμούς της Ε.Σ.Ο. και της FIDE, καθώς και για κάθε έκτακτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι ο Διευθυντής των Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

Ο Πρόεδρος                  Ο Γενκός Γραμματέας        Ο Έφορος Σχολικού Σκακιού

 

 

Χρήστος Γκορίτσας            Θεόδωρος Φϊλιος                Παναγιώτης Σκλαβούνος


Πρόσφατα Νέα