ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Δ.Σ.   ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ  22 / 04 / 2010Καλούνται τα Μέλη του Δ.Σ. σε Συνεδρίαση που θα γίνει την  Πέμπτη 22 / 04 / 2010   9:00 μ.μ. στην έδρα του Φυσιολάτρη Νικαίας


με τ’ ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ


1.      Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών προηγούμενου Δ.Σ.

2.      Θέματα που αφορούν τη Γ.Σ

3.      Παράδοση – Παραλαβή  Γραμματείας


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1.      Ενημέρωση  Ταμία
Αθήνα, 21 Απριλίου 2010Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΓΓΕΛΑΚΗΣ   ΛΙΒΕΡΙΟΣ


Πρόσφατα Νέα