ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Δ.Σ. ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΤΙΣ  11/ 05 / 2010


Καλούνται τα Μέλη του Δ.Σ.  σε Συνεδρίαση που θα γίνει την  Τρίτη 11 / 05 / 2010 9:00 μ.μ. στην έδρα του Φυσιολάτρη Νικαίας (Ιωνίας 82Β, Νίκαια) ,  με τ’ ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ


1.    Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικών προηγούμενου Δ.Σ.
2.    Επικύρωση  Αντιπροσώπων Σωματείων για την Γ. Σ.
3.    Συγκέντρωση εγγράφων για Γ.Γ.Α.
4.    Αίτημα εγγραφής Σκακ. Συλλόγου "Γαλάζια ακτή παραλίας Καλυβίων"Αθήνα, 10 Μαίου 2010Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  ΛΙΜΒΕΡΙΟΣ


Πρόσφατα Νέα