Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. θα συνεδριάσει στην έδρα της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας (Αλατσάτων 27, Νέα Ιωνία) την Πέμπτη, 10.06.2010 και ώρα 20.00.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 


Διοικητικά:
1.    Ανάγνωση κι επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης,
2.    Εκλογή Εφόρου Αγώνων και Υλικού,
3.    Εκλογή Β΄ Αντιπροέδρου,
4.    Εκλογή Ειδικού Γραμματέα,
5.    Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δ.Σ.,
6.    Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών,
7.    Στελέχωση Επιτροπών,
8.    Διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών για τη διατήρηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης.

9.    Εγγραφή Α.Σ.Π.Τ. "Κεραυνός" ως μέλους της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

 Διάφορα:

1.    Αποδοχή πρότασης κ. Στ. Ευκαρπίδη περί δωρεάς επικαρπίας ακινήτου,
2.    Βράβευση κ. Στ. Ευκαρπίδη για δωρεά επικαρπίας ακινήτου,
3.    Αποστολή στα σωματεία – μέλη επιστολής σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. με αυτά και με τη συμπλήρωση των στοιχείων τους,
4.    Αποστολή στα σωματεία – μέλη ερωτηματολογίου.

5.   Πρόταση Ν. Χατόγλου - "Ιωνικές μέρες"

 


ο Πρόεδρος

 

Χρήστος Γκορίτσας


Πρόσφατα Νέα