ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,
η οποία θα λάβει χώρα
στην έδρα του Α.Ο. «Τρεις Αστέρες ’89»
(οδός Ζησίου αριθμός 14 - 16, Κάτω Πατήσια, Αθήνα)
την Πέμπτη, 01.07.2010 και ώρα 20.30


Διοικητικά:


1.    Ανάγνωση κι επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης,
2.    Ψήφιση πλαισίου αρμοδιοτήτων Επιτροπών Ε.Σ.Σ.Ν.Α..ο Πρόεδρος
Χρήστος Γκορίτσας


Πρόσφατα Νέα