Καλούνται τα Μέλη του Δ.Σ.  σε Συνεδρίαση που θα γίνει την  Παρασκευή 24 / 09 / 2010 8:00 μ.μ. στην έδρα του Α.Ο. «Τρεις Αστέρες ’89» (οδός Ζησίου αριθμός 14 - 16, Κάτω Πατήσια, Αθήνα) ,  με τ’ ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 


Διοικητικά:
1. Ανάγνωση κι επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης,
2. Αξιολόγηση συμμετοχής Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στις «Ιωνικές Ημέρες 2010»,
3. Διοργάνωση σεμιναρίου κατάρτισης και επιμόρφωσης δασκάλων σκακιού,
4. Υπηρεσία fax2email (FAX Ε.Σ.Σ.Ν.Α.).

Αγωνιστικά:
1.  Διοργάνωση Φεστιβάλ Γρήγορου Σκακιού.

Οικονομικά:
1. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στις «Ιωνικές Ημέρες 2010»,
2. Δαπάνη υπηρεσίας fax2email (FAX Ε.Σ.Σ.Ν.Α.).


ο Πρόεδρος

 


Χρήστος Γκορίτσας


Πρόσφατα Νέα