ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.,
η οποία θα λάβει χώρα
στο εντευκτήριο του Α.Ο. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89
Αρ. Κουρτίδου 122
την Πέμπτη, 10.02.2011 και ώρα 20:00

 

Διοικητικά:


1. Ανάγνωση κι επικύρωση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης,
2. Σύγκληση Τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Αγωνιστικά:

1. Σχολικά Πρωταθλήματα Αττικής 2011.

Οικονομικά:

1. Απόδοση αμοιβών διαιτητών προηγουμένων ετών.


ο Πρόεδρος


Χρήστος Γκορίτσας


Πρόσφατα Νέα