ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ε.Σ.Σ.Ν.Α.
Πέμπτη  15/4/2010  ώρα 21:00
ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ Ε.Ο.Α.Ο. ΝΙΚΑΙΑΣ
Ιωνίας 82Β, ΝίκαιαΑγωνιστικά


Α:1 (Επικύρωση Σχολικού Πρωταθλήματος


Το Δ.Σ. επικύρωσε τα αποτελέσματα του 22ου Ατομικού και 9ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος Αττικής 2010.

Α:3 (Ανοικτά Ατομικά Πρωταθλήματα Αττικής 2010)


Το Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διοργανώσεις των ατομικών ανοικτών πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών Αττικής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Μαΐου.


Διοικητικά


Δ:4 (Θέματα που αφορούν τη Γ.Σ.)


Το Δ.Σ. αποφάσισε τη διεξαγωγή της Γ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού.


Οικονομικά


Ο:2 (Έγκριση δαπάνης ιστοσελίδας)


Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα δαπάνη συνδρομής ενός έτους για την ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.


Πρόσφατα Νέα