ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010-     Εξελέγη στη θέση του Eφόρου Αγώνων και Υλικού ο Μιχάλης Πρεβενιός.

 


-    Εξελέγη στη θέση του Β΄ Αντιπροέδρου ο Νίκος Χατόγλου.


-    Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία οι Κανονισμοί λειτουργίας του ΔΣ και των Επιτροπών.


-    Στελεχώθηκε ομόφωνα η Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους Μιχάλη Πρεβενιό (Πρόεδρος), Βασίλη Ανδρώνη, Κώστα Κοκόλια, Σωτήρη Λογοθέτη, Γιώργο Μιχαηλίδη, Γιάννη Σπυρακόπουλο και Κωστή Σκαπέρδα.


-    Αποφασίστηκε η στελέχωση των υπόλοιπων Επιτροπών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, αφού οριστούν και δημοσιοποιηθούν οι αρμοδιότητές τους.


-    Εγγράφηκε ο Α.Σ.Π.Τ. «Κεραυνός» ως μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


-    Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του κ. Ευκαρπίδη περί δωρεάς επικαρπίας ακινήτου και αποφάσισε την βράβευσή του σε μελλοντική εκδήλωση.


-    Αποφασίστηκε να αποσταλεί στα σωματεία – μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. επιστολή σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. με αυτά και με τη συμπλήρωση των στοιχείων τους, καθώς και ερωτηματολογίου, αφού αυτό καταρτιστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.


-Αποφασίστηκε η συμμετοχή της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στις «Ιωνικές Μέρες»


Πρόσφατα Νέα