ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Πέμπτη 21/1/2010 ώρα 20:45

Σ.Ο. Κορυδαλλού

Κουντουριώτη 25, Κορυδαλλός

Αγωνιστικά

Α:1 (Αγωνιστικός απολογισμός 2009)

Εγκρίθηκε ο αγωνιστικός απολογισμός του 2009.

Α:2 (Αγωνιστικός Προγραμματισμός 2010, Αγωνιστικό πρόγραμμα 2010. Υλοποίηση αποφάσεων Γ.Σ.)

Εγκρίθηκαν οι προτάσεις για το αγωνιστικό πρόγραμμα για το υπόλοιπο της περιόδου 2010. Το ομαδικό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί σε 6 γύρους την Άνοιξη και το διασυλλογικό νεανικό πρωτάθλημα το Φθινόπωρο.

Α:3 (Προκήρυξη Ατομικών και Ομαδικών Σχολικών Πρωταθλημάτων Αττικής 2010 και πρόσκληση ενδιαφέροντος)

Αποφασίστηκε να υπάρξει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση των ατομικών και ομαδικών σχολικών πρωταθλημάτων.

Αποφασίστηκε η διεξαγωγή των ομαδικών σχολικών πρωταθλημάτων σε δύο χωριστές διοργανώσεις (δημοτικά ,γυμνάσια&λύκεια) Ειδικά για τα δημοτικά , θα διεξαχθούν με νομαρχιακούς προκριματικούς αγώνες εφόσον βρεθούν διοργανωτές ειδάλλως θα διεξαχθούν σε μία ενιαία φάση.

Δ:2 (Συμπλήρωση Νομαρχιακών, Σχολικών κλπ Επιτροπών)

Ορίσθηκαν στη σχολική επιτροπή οι κ.κ. 1) Δ. Κεφάλας, 2) Κ. Σερετάκη, 3) Ι. Γαλάνης, 4) Κ. Σκαπέρδας, 5) Χ. Γκορίτσας, 6) Π. Σκλαβούνος, 7) Η. Καφώρος, 8), Δ. Χωματίδης, 9) Κ. Δρακόπουλος, 10) Μ. Παγκαλή και 11) Ι. Παντελίδης.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή Νομαρχίας Αθηνών ορίσθηκαν ως μέλη οι κ.κ. Ι. Γαλάνης, Η. Καφώρος, Μ. Παγκαλή, Κ. Σερετάκη, Η. Δαλιάνης, Κ. Δρακόπουλος και Χ. Γκορίτσας.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή Νομαρχίας Πειραιά ορίσθηκαν ως μέλη οι κ.κ. Λ. Αγγελάκης, Δ. Κεφάλας, Π. Σκλαβούνος και Θ. Σπανός.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή Νομαρχίας Δυτικής Αττικής ορίσθηκαν ως μέλη οι κ.κ. Ι. Τσουκαράκης και Ε. Κορρές.

Για την Περιφερειακή Επιτροπή Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής ορίσθηκαν ως μέλη οι κ.κ. Κ. Σκαπέρδας και Β. Ανδρώνης.

Δ:3 (Έγκριση Πίνακα Ενεργών Σωματείων 2010 & Έγκριση Αντιπροσώπων Σωματείων)

Εγκρίνεται ο πίνακας ενεργών σωματείων 2010, καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων όσων σωματείων υπέβαλλαν νομότυπα έγγραφα.

Για τα σωματεία ΦΟΝ Ηρακλείου και ΣΟ Χαλανδρίου δεν γίνονται αποδεκτοί οι ορισμοί εκπροσώπων μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (email). Το ΔΣ αποφάσισε να δώσει κατ’ εξαίρεση χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας στα σωματεία για να στείλουν απόσπασμα πρακτικών με σφραγίδα σωματείου και υπογραφές.

Οικονομικά

Ο:1 (Οικονομικός απολογισμός 2009)

Εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός του 2009.

Ο:2 (Οικονομικός προϋπολογισμός 2010)

Εγκρίθηκε το σχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού για το έτος 2010.


Πρόσφατα Νέα