ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Δαλιάνης Ηλίας

Γερόπαπας Π.

Παγκαλή Μαριάννα

Τζερμιαδιανός Ανδρέας

Χωματίδης Θεόφιλος

 


Η Επιτροπή Ανάπτυξης έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη του σκακιού στην Αττική σε κάθε επίπεδο και τομέα δραστηριότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αγωνιστική ανάπτυξη στις μικρές ηλικίες, καθώς και στην ενίσχυση και υποστήριξη των σωματείων.

Αναλυτικά:


-    Διεξαγωγή σεμιναρίων, ομιλιών και παρουσιάσεων, με στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και υποστήριξης σε κάθε τομέα του σκακιού. Θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία συλλόγων, χειρισμός σκακιστικού λογισμικού, χρήση υπολογιστών στην ανάλυση και προετοιμασία για αγώνες, ερασιτεχνικός σχεδιασμός ιστοσελίδων, διοργάνωση τουρνουά, εισαγωγή στη σκακιστική βιβλιογραφία, εισαγωγή στο καλλιτεχνικό σκάκι, ανοιχτές συζητήσεις με διακεκριμένους σκακιστές, προπονητές, διαιτητές, συγγραφείς, παράγοντες. Οι εκδηλώσεις αυτές θα διοργανώνονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές, όπου απαιτείται.


-    Διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης με αντικείμενο τη διδασκαλία του σκακιού στα σχολεία. Στόχος η παροχή τεχνογνωσίας σε ανθρώπους που επιθυμούν να διδάξουν σκάκι σε επίπεδο αρχαρίων.


-    Συγγραφή εγχειριδίου διδασκαλίας σκακιού σε παιδιά και ελεύθερη διάθεσή του από την ΕΣΣΝΑ.


-    Διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ παραγόντων συλλόγων για ανταλλαγή απόψεων, συζήτησης κοινών προβλημάτων και συνεργασίας.


-    Προγραμματισμός τακτικών διαλέξεων από επιλεγμένους προπονητές, που θα απευθύνονται σε σκακιστές νεαρής ηλικίας, με συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι διαλέξεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα εκ περιτροπής σε διάφορες περιοχές της Αττικής.


-    Σχεδιασμός και διοργάνωση εξειδικευμένων αγώνων και άλλων δράσεων για τους νεαρούς σκακιστές. Στόχος η δημιουργία ενός αποτελεσματικού αγωνιστικού σχεδιασμού που θα βοηθήσει την εξέλιξη των σκακιστών αυτών.