Το ΔΣ της ΕΣΣΝΑ εισηγείται στη Γ.Σ. της ΕΣΣΝΑ τoy Σαββάτου 1 Φεβρουαρίου 2014 ( Λεωφόρος Συγγρού 25, ΕΣΟ)

Κατά πλειοψηφία (Έξι -6- υπέρ , ένα -1- κατά) τον Διοικητικό Απολογισμό 15.12.2012-2013

Κατά πλειοψηφία (Έξι -6- υπέρ , ένα -1- κατά) τον Αγωνιστικό Απολογισμό 2013

Κατά πλειοψηφία (Έξι -6- υπέρ , ένα -1- Λευκό) του Οικονομικό Απολογισμό 15.12-31.12.2012 και τον Οικον.Απολογισμό 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_1 2012ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2 2012 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ-ΧΡΕΩΣΤΩΝ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_1 2013ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2 2013 , ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ-ΧΡΕΩΣΤΩΝ 2013