Για το Ομαδικό Κύπελλο "Σπύρος Μπίκος" 2012 -με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων στον Α' όμιλο- τροποποιείται η αρχική προκήρυξη ως εξής:

5.2.    Στον Α΄ όμιλο, οι αγωνιζόμενοι στις ΤΡΕΙΣ (3) πρώτες σκακιέρες πρέπει να έχουν εθνικό ΕΛΟ (Ε.Σ.Ο.) τουλάχιστον 1.600.

Όσα σωματεία επιθυμούν μπορούν να τροποποιήσουν τη δήλωση συμμετοχής τους στην διοργάνωση αυτή.

 

Η παρούσα έχει θέση συμπληρωματικής προκήρυξης

 

ο έφορος αγώνων


Πρόσφατα Νέα