ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2011

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ


Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας Αττικής 2011.


Με έντονους χαρακτήρες σημειώνονται στο σώμα της προκήρυξης οι αλλαγές σε σχέση με την αντίστοιχη προκήρυξη 2010


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ


Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων
Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :
1ος γύρος, Κυριακή  16 / 1 / 2011,   ώρα 10:30
2ος γύρος, Κυριακή  23 / 1 / 2011,   ώρα 10:30
3ος γύρος, Κυριακή  30 / 1 / 2011,   ώρα 10:30
4ος γύρος, Κυριακή  6/ 2 / 2011,   ώρα 10:30
5ος γύρος, Κυριακή  13 / 2 / 2011,   ώρα 10:30
6ος γύρος, Κυριακή  20 / 2 / 2011,   ώρα 10:30
7ος γύρος, Κυριακή  27 / 2 / 2011,   ώρα 10:30
Αγώνες Κατάταξης(Μπαράζ), Κυριακή  6 / 3 / 2011,   ώρα 10:30 
Αγώνες Κατάταξης(Μπαράζ), Κυριακή  13 / 3 / 2011,  ώρα 10:30


Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν τα σωματεία:


Σ.Μ.Α.Ο. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Από Γ’ Εθνική 2010)
Σ.Ο. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    (Από Γ’ Εθνική 2010)
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Από Γ’ Εθνική 2010)
Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ(Από Γ’ Εθνική 2010)
Σ.Ο. «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΚΟΣ» (Από Γ’ Εθνική 2010)
Μ.Φ.Κ. ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Από Γ’ Εθνική 2010)
Σ.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Α.Π.Ο. ΚΟΤΙΝΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Π.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΑΣ ΑΕΤΟΣ
Σ.Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Σ.Ο. «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ»
Σ.Ο. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Από Β’ Τοπική 2010)
Α.Ο. ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΗΣ  (Από Β’ Τοπική 2010)


ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΟΜΙΛΟΙ


Οι ομάδες χωρίζονται σε δύο ομίλους σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:


α) τη λίστα κατάταξής τους στα ομαδικά πρωταθλήματα  2010 –κατά σειρά ως αναφέρονται στο σώμα της προκήρυξης. (Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν στην κατηγορία κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις και αυτές που ανέβηκαν στις τελευταίες. Οι ομάδες της Α’ Τοπικής 2010 σύμφωνα με την κατάταξή τους σε αυτό (θέση, βαθμοί, πόντοι, κλήρωση.) ,


β) τη λίστα κατάταξης που θα προκύψει από το άθροισμα ανά σύλλογο  των βαθμών αξιολόγησης Β’ εξαμήνου ΕΣΟ 2010 των 8 (οκτώ) πρώτων (σε Έλο) ανδρών, της  πρώτης γυναίκας, των 2 (δύο) πρώτων 18χρονων και των 2 (δύο) πρώτων 16χρονων.  Υπολογίζονται μόνο οι ενεργοί σκακιστές των σωματείων (τουλάχιστον μια παιγμένη παρτίδα στις λίστες ΕΛΟ Β΄ εξ 2009 και Α΄ & Β΄ εξ. 2010) Στην κατάρτιση της λίστας θα ληφθούν υπόψη και οι μετεγγραφές σκακιστών έως την 30/11/2010.


Στις λίστες α) και β) τα σωματεία λαμβάνουν θέση η οποία είναι ταυτοχρόνως οι πόντοι του κάθε σωματείου (από 1 έως 16).


Η αρχική κατάταξη των σωματείων προκύπτει  από το άθροισμα των πόντων των σωματείων από τις λίστες, α) και β).(Προηγείται το μικρότερο άθροισμα πόντων) Σε περίπτωση ίσων πόντων μεταξύ των ομάδων προηγείται η ομάδα με υψηλότερη κατάταξη στη λίστα β)


Ο Α’ όμιλος θα αποτελείται από τις ομάδες με αρχικούς αριθμούς κατάταξης 1, 4, 5, 8, 9, 12,13,16  ενώ ο Β’ όμιλος αποτελείται από τις ομάδες με αριθμούς κατάταξης 2, 3, 6, 7, 10, 11,14,15.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ


Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:


Α΄ φάση: κυκλικό σύστημα (πουλ) σε δύο (2) ομίλους των οκτώ (8) ομάδων.


Β΄ φάση: Για τις θέσεις  1- 4 (Α1,Α2,Β1,Β2)  και τις θέσεις 13-16(Α7,Α8,Β7,Β8) (όπου κρίνονται οι θέσεις προβιβασμού και υποβιβασμού) διενεργούνται αγώνες κατάταξης (μπαράζ) ως εξής:


-Κυριακή 6/3/2011  : Αγ. 1 : Α1-Β2  Αγ. 2: Β1–Α2 Αγ.3 : Α7-Β8 Αγ.4: Β7-Α8


Οι ομάδες που αναφέρονται πρώτες αγωνίζονται εντός έδρας.
Σε περίπτωση ισοπαλίας νικήτριες θεωρούνται οι ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν εντός έδρας.


-Κυριακή 13/3/2011:


Αγ.5: Νικήτρια αγώνα 1- Νικήτρια αγώνα 2
Αγ.6: Ηττημένη αγώνα 1- Ηττημένη αγώνα 2
Αγ.7: Νικήτρια αγώνα 3 – Νικήτρια αγώνα 4


Οι ομάδες που κατατάχθηκαν υψηλότερα στην Α’ φάση (θέση,βαθμοί,πόντοι,κλήρωση) αγωνίζονται εντός έδρας.


Σε περίπτωση ισοπαλίας νικήτριες θεωρούνται οι ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν εντός έδρας.


Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων 1 και 2 προβιβάζονται στην Γ’ Εθνική 2012. Η νικήτρια του αγώνα 5 αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Α’ Τοπικής 2011.


Οι ηττημένες ομάδες των αγώνων 3,4 και 7 υποβιβάζονται στην Β’ Τοπική 2012.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ


Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις 40 πρώτες κινήσεις και στη συνέχεια 30 λεπτά για την υπόλοιπη  παρτίδα, με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.
Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας


ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ


Οι ομάδες θα είναι 8μελείς, αναλυτικά κατά ενότητες:
1η – 5η σκακιέρα, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία (ενότητα Α’),
6η σκακιέρα, γυναίκα ανεξάρτητα από ηλικία,
7η σκακιέρα,  νέος ή νέα κάτω των 18 ετών – γεννημένος/η την 1/1/1993 και μετά
8η σκακιέρα, νέος ή νέα κάτω των 16 ετών – γεννημένος/η την 1/1/1995 και μετά
Οι σκακιστές και σκακίστριες της Α’ ενότητας δηλώνονται με την εξής σειρά κριτηρίων:


α.  Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον ισχύοντα εθνικό πίνακα αξιολόγησης (προηγείται ο μεγαλύτερος),

β.  Εθνικός Τίτλος (προηγείται ο μεγαλύτερος).

γ. Αριθμός Μητρώου ΕΣΟ ( προηγείται ο μικρότερος).


Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή ή σκακίστρια σε οποιαδήποτε σκακιέρα, η δήλωση του/της οποίου/ας πρέπει να γίνει στην ΕΣΣΝΑ μέχρι την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011.


ΕΠΑΘΛΑ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ


Στην 1η, 2η και 3η ομάδα, θ’ απονεμηθούν  Κύπελλα.


Οι δύο (2) πρώτες ομάδες προβιβάζονται  και θα αγωνιστούν στην Γ’ Εθνική 2012.


Οι τρεις (3) τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται και θα αγωνιστούν στην Β΄ Τοπική  2012.


ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ


Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την Τ.Ε.Δ. που συμπεριλαμβάνεται στον ισχύοντα Πίνακα Ενεργών Διαιτητών της ΕΣΟ.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ


Διευθυντής Αγώνων είναι ο κ. Δημήτρης Κεφάλας
Τηλέφωνο: 6973658191 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο επικεφαλής διαιτητής θα οριστεί από την ΤΕΔ.


ΔΙΑΦΟΡΑ


Οι εντός έδρας ομάδες πρέπει:


Να γνωστοποιούν άμεσα το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων.
Να στέλνουν μέχρι το μεσημέρι της επομένης των αγώνων ευανάγνωστη φωτοτυπία του φύλλου αγώνα στο FAX της ΕΣΣΝΑ 2121219014 ή στο e-mail της ΕΣΣΝΑ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Οι διαιτητές πρέπει:


Να προσκομίζουν στην ΕΣΟ, εντός μίας εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


Ο αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της γενικής προκήρυξης των ομαδικών πρωταθλημάτων.
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την γενική προκήρυξη των αγώνων και αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί διασυλλογικών πρωταθλημάτων της ΕΣΣΝΑ, της ΕΣΟ και οι οδηγίες της ΚΕΔ.Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας     Ο Έφορος Αγώνων


Χρήστος Γκορίτσας     Θεόδωρος Φίλιος        Μιχάλης Πρεβενιός


Πρόσφατα Νέα