ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΣΣΝΑ 2019

Γράφτηκε από την  Δεκ 27, 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (03.01.2019)

Αθήνα, 26.12.2018

Αριθμ. πρωτ.:  Α 101 / 27.12.2018

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2019

 

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ 

1.1. Στα Ομαδικά Πρωταθλήματα Κατηγοριών Αττικής 2019 συμμετέχουν οι ομάδες των τριών (3) Εθνικών Κατηγοριών (ΠΟΑ΄ Εθνικής, Β΄ Εθνικής και Γ΄ Εθνικής) και των δύο (2) Τοπικών Κατηγοριών (Α΄ Τοπικής και Β΄ Τοπικής). 

1.2. Τα ως άνω Πρωταθλήματα ρυθμίζονται από τις ανά Κατηγορία προκηρύξεις και την παρούσα γενική προκήρυξη, οι οποίες είναι σύμφωνες με την προκήρυξη Ομαδικών Πρωταθλημάτων της ΕΣΟ. 

1.3. Η αρχική κατάταξη των ομάδων στα ως άνω Πρωταθλήματα προκύπτει από τις τελικές κατατάξεις των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Κατηγοριών Αττικής 2018. Εξαίρεση αποτελεί ο ΠΟ Α’ Εθνικής όπου η αρχική κατάταξη θα προκύψει από τη δήλωση των roster των ομάδων.

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 

2.1. Τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Β΄ Εθνικής και Γ΄ Εθνικής Αττικής 2019 θα διεξαχθούν με σύστημα πουλ, του ΠΟΑ΄ Εθνικής ανάλογα με τις συμμετοχές όπως περιγράφεται αναλυτικά στην συμπληρωματική προκήρυξη, της Α΄ Τοπικής σε δύο (2) ομίλους με σύστημα πουλ και μπαράζ κατάταξης, της δε Β΄ Τοπικής σε δύο (2) ομίλους (Β1 και Β2) με σύστημα ελβετικό ή πουλ, ανάλογα με τις συμμετοχές, όπως αναφέρουν οι αντίστοιχες προκηρύξεις.

2.2. Τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Κατηγοριών Αττικής 2019 θα διεξαχθούν στις εξής ημερομηνίες: Κυριακές, 13/ 1, 20/ 1, 27/ 1, 3/2, 10/ 2, 17/ 2, 24/2, 3/ 3 και 17/ 3/2019 και με ώρα έναρξης 10:30. Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου γεγονότος σε μία (1) από τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, τότε:

α) για τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Εθνικών Κατηγοριών και Α, Β΄ Τοπικής Κατηγορίας Αττικής 2019 (όπου υπάρχει σύστημα πουλ), ο συγκεκριμένος γύρος θα αναβληθεί/ θα προπαιχτεί την Κυριακή, 10/3/2019 και 

β) για τα Ομαδικά Πρωταθλήματα Τοπικών Κατηγοριών όπου υπάρχει ελβετικό σύστημα ή μπαράζ, ο συγκεκριμένος γύρος θα αναβληθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα των αγώνων θα μεταφερθεί στις επόμενες διαθέσιμες ημερομηνίες.

2.3. Αίτημα ομάδας για χρονική μετάθεση αγώνα μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Διευθυντή Αγώνων για τεκμηριωμένα πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της αντίπαλης ομάδας. Ο αγώνας θα πρέπει να παιχτεί οπωσδήποτε πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του αντίστοιχου γύρου. Αίτημα χρονικής μετάθεσης των μπαράζ δε θα γίνεται δεκτό σε καμία περίπτωση.

2.4. Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος των Πρωταθλημάτων. 

 

3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων για τις Εθνικές και Τοπικές Κατηγορίες θα πρέπει να κατατεθούν στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Ένωσης, http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis , μέχρι και την Παρασκευή 4/1/2019. Ειδικά για τα Πρωταθλήματα κατηγοριών που η σύνθεση είναι με διεθνή έλο, οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν το πιθανό roster τους στο σύνδεσμο https://goo.gl/forms/0ekSsqO2Wf4Fkzb43 . 

3.1.1. Απαραίτητη είναι η επισύναψη της δήλωσης συμμετοχής με 

α) τις υπογραφές των αρμοδίων (Προέδρου/ Γραμματέα ή εκπροσώπου του σωματείου στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) 

και β) τη σφραγίδα του σωματείου. 

Η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

3.1.2. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. του Καταστατικού της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σωματείο - μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ΔΕΝ έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε διασυλλογικούς αγώνες της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. 

Τα σωματεία οφείλουν να έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή έτους 2019 ύψους 50 (πενήντα) ευρώ, καθώς και το σύνολο των ανεξόφλητων συνδρομών των προηγούμενων ετών μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019. Η επισύναψη στην ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής της απόδειξης είναι υποχρεωτική. 

Η καταβολή των συνδρομών γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΒΑΝ GR 39 0171 0540 0060 5413 8249 705 με υποχρεωτική αναγραφή της επωνυμίας του σωματείου στην αιτιολογία της κατάθεσης. 

ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Αν κάποιο σωματείο δε δηλώσει συμμετοχή στην Κατηγορία, όπου δικαιούται να αγωνιστεί, η κενή θέση δεν αναπληρώνεται. 

3.1.3. Στη δήλωση συμμετοχής θα αναφέρεται η διεύθυνση του αγωνιστικού χώρου για τους εντός έδρας αγώνες, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα και e - mail) των υπεύθυνων παραγόντων και όλων των διαθέσιμων διαιτητών του σωματείου. 

Το link για τη φόρμα συμμετοχής. http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis 

3.2. ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ/ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΗ 

3.2.1. Όλα τα σωματεία, ανεξάρτητα από την Κατηγορία στην οποία ανήκουν, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα (1) κοινοτικό σκακιστή/ -στρια μόνο στις γενικές σκακιέρες και στη γυναικεία σκακιέρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συμμετοχή κοινοτικού/ -ης σκακιστή/ -στρίας στις «αναπτυξιακές» νεανικές σκακιέρες, με την προϋπόθεση ότι κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. Για την πιστοποίηση του μονίμου της κατοικίας είναι απαραίτητη η προσκομιδή πρόσφατης (μηνός) βεβαίωσης ελληνικού σχολείου ή ξένου σχολείου που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που δεν είναι μαθητής/ -τρια τότε θα πρέπει να προσκομίζεται δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο. Η πιστοποίηση ειδικά για το 2019 μπορεί να κατατεθεί έως και τη Πέμπτη 10/01/2019. 

3.2.2. Για τα σωματεία του ΠΟΑ΄ Εθνικής και μόνο στις «γενικές» σκακιέρες 1η – 4η (όχι στις «αναπτυξιακές» ή τη γυναικεία),επιτρέπεται επιπλέον και η χρησιμοποίηση ενός αλλοδαπού (μη κοινοτικού) σκακιστή, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Με τη δήλωση συμμετοχής του πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αποδεικτικό πληρωμής του παράβολου συμμετοχής στην ΕΣΟ, σύμφωνα με όσα ορίζει η ΕΣΟ (Σημείωση: Του παράβολου εξαιρούνται οι αλλοδαποί που σύμφωνα με τους πίνακες της FIDE ανήκουν στην δύναμη της ΕΣΟ και αγωνίζονται με την Ελληνική Σημαία.). Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε ομαδικούς αγώνες αλλοδαπών σκακιστών κοινοτικών ή μη, δεσμεύει τα σωματεία μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου για όλες τις ομαδικές διοργανώσεις της ΕΣΟ. Καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των κοινοτικών/ αλλοδαπών σκακιστών (Με ΑΜ ΕΣΟ, FIDE ID και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 στην αντίστοιχη φόρμα δήλωσης συμμετοχής. Δεκτές μόνον πλήρως αιτιολογημένες εξαιρέσεις μέχρι τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019. 

3.3. Ομάδες με κοινή έδρα που αδυνατούν να αγωνίζονται παράλληλα στον ίδιο χώρο πρέπει με τη δήλωση συμμετοχής να υποβάλλουν σχετικό αίτημα. 

 

4. ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΙ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 

4.1. Από τον ΠΟΑ΄ Εθνικής προκρίνονται στην Τελική Φάση της Α΄ Εθνικής οι τρεις (3) πρώτες ομάδες. Σε περίπτωση 10 (δέκα) και περισσότερων συμμετοχών υποβιβάζονται στη Β΄ Εθνική οι δύο (2) τελευταίες ομάδες. Σε περίπτωση εννέα (9) και λιγότερων συμμετοχών υποβιβάζεται στη Β΄ Εθνική μόνον η τελευταία ομάδα. 

Από τη Β΄ Εθνική προβιβάζονται στον ΠΟΑ΄ Εθνικής οι δύο (2) πρώτες ομάδες. Σε περίπτωση 10 (δέκα) συμμετοχών υποβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική οι δύο (2) τελευταίες ομάδες. Σε περίπτωση εννέα (9) και λιγότερων συμμετοχών υποβιβάζεται στη Γ΄ Εθνική μόνον η τελευταία ομάδα. 

Από τη Γ΄ Εθνική προβιβάζονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες. Σε περίπτωση 10 (δέκα) συμμετοχών υποβιβάζονται στην Α΄ Τοπική οι δύο (2) τελευταίες ομάδες. Σε περίπτωση εννέα (9) και λιγότερων συμμετοχών υποβιβάζεται στην Α΄ Τοπική μόνον η τελευταία ομάδα. 

Από την Α΄ Τοπική προβιβάζονται οι δύο (2) πρώτες ομάδες, ενώ υποβιβάζονται στη Β΄ Τοπική οι ομάδες που θα καταταχθούν στις δύο τελευταίες θέσεις των ομίλων (7η θέση).

Από τη Β΄ Τοπική προβιβάζονται από το Β1 Όμιλο οι τρεις (3) πρώτες ομάδες και από το Β2 Όμιλο η (1) πρώτη ομάδα. 

4.2. Σε περίπτωση που σωματείο/ ομάδα 

Α) Δε συμμετέχει ή δεν ολοκληρώσει τους αγώνες της στο Πρωτάθλημα 2019 της κατηγορίας, όπου ανήκει (συμμετοχή σε, τουλάχιστον, τους μισούς αγώνες) και δε συμμετέχει σε άλλες ομαδικές διοργανώσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. έως την 01.10.2019. 

Η μη ολοκλήρωση των αγώνων ομάδας στο Πρωτάθλημα 2019 για οποιονδήποτε λόγο συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, ανερχόμενου στο ποσό των «ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ» (300,00€) εξοφλητέου το βραδύτερο έως την επαύριο της λήξης του Πρωταθλήματος 2019, επί ποινή απαραδέκτου της δήλωσης συμμετοχής οποιασδήποτε ομάδας του ίδιου σωματείου σε οποιαδήποτε μελλοντική ομαδική διοργάνωση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. 

ή Β) Διαλύθηκε με απόφαση της ΓΣ αυτού ή με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διαγράφηκε από τη δύναμη της ΕΣΟ έως και τις 25.10.2019. 

Τότε υποβιβάζεται στη Β΄ Τοπική. Η κενή θέση των πρωταθλημάτων του επόμενου έτους (2020) συμπληρώνεται με τον προβιβασμό μίας (1) επιπλέον ομάδας από κάθε πρωτάθλημα που είναι ιεραρχικά μία κατηγορία χαμηλότερα έως και τον Β1 Όμιλο της Β΄ Τοπικής από αυτό που ανήκε η ομάδα το 2019. (Εάν η διάλυση ή διαγραφή διαπιστωθεί μετά την 25.10.2019 - ημερομηνία έναρξης της μεταγραφικής περιόδου - η κενή θέση δεν αναπληρώνεται.). 

 

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

5.1 Κάθε συνάντηση διαιτητεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από διαιτητή που είναι καταχωρισμένος στον ισχύοντα Πίνακα Ορισμού Διαιτητών (ΠΟΔ) της ΚΕΔ. Αν ο αγώνας διεξαχθεί με διαιτητή που δεν είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Ορισμού Διαιτητών (ΠΟΔ) της ΚΕΔ, με υπαιτιότητα του εντός έδρας σωματείου, θεωρείται ως μη γενόμενος και καταχωρίζεται υπέρ του σωματείου που φιλοξενείται (0 – 8 α.α., 0 - 10 α.α. κοκ). 

5.2. Ο Επικεφαλής Διαιτητής κάθε πρωταθλήματος θα οριστεί από την ΤΕΔ - Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. 

5.3. Το εντός έδρας σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΤΕΔ - Ε.Σ.Σ.Ν.Α, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΓΩΝΑ (ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ) για τον διαιτητή που προτείνει να διαιτητεύει (και αναπληρωματικό), Σε αντίθετη περίπτωση η ΤΕΔ - Ε.Σ.Σ.Ν.Α. θα ορίζει διαιτητή του αγώνα, την αμοιβή του οποίου υποχρεούται να καλύψει πριν από την έναρξη του αγώνα το εντός έδρας σωματείο με οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους νόμιμους τρόπους. 

Η ΤΕΔ - Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, με αιτιολογημένη απόφασή της, διαιτητή σε αγώνα διαφορετικό από αυτόν που προτείνει το εντός έδρας σωματείο, και την πιθανή αμοιβή του διαιτητή θα καλύψει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 

Η δήλωση προτεινόμενου διαιτητή θα πρέπει να γίνει μέσω της πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. από: Διοργανώσεις, Τρέχουσες, επιλέγετε την αντίστοιχη διοργάνωση και από το πληροφορίες πηγαίνετε στο ορισμός διαιτητή. Εκεί συμπληρώνετε τα στοιχεία της αναμέτρησης και το όνομα του διαιτητή που προτείνετε και στο πεδίο σημειώσεις πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜ ΕΣΟ ή το FIDE ID. 

 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

6.1. Για να αγωνιστούν οι σκακιστές ενός σωματείου, πρέπει να είναι παρόντες στις σκακιέρες τους οι ελάχιστοι απαιτούμενοι, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη, τουλάχιστον, ισόπαλου αποτελέσματος (δηλαδή σε 8 σκακιέρες 5 παρόντες, σε 10 σκακιέρες 6 παρόντες). Στην αντίθετη περίπτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρά τους, χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων. 

6.2. Μηδενίζονται μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στη σκακιέρα. Αν κανείς παίκτης, από τους δύο αντιπάλους, δεν παρουσιαστεί στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων, ο παίκτης που έχει τα λευκά κομμάτια θα χάσει όλο το χρόνο που θα περάσει, μέχρι να αφιχθεί, εκτός αν ο διαιτητής πάρει διαφορετική απόφαση. 

6.3. Αν δεν έχουν προσέλθει οι ελάχιστοι απαιτούμενοι παίκτες, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη, τουλάχιστον, ισόπαλου αποτελέσματος από μια ομάδα, τότε μηδενίζεται όλη η ομάδα. Στην περίπτωση αυτή κενές θεωρούνται οι σκακιέρες των παικτών που δεν έχουν παρουσιαστεί στη σκακιέρα, όπου αγωνίζονται. 

Αν μια ομάδα δεν έχει παραδώσει στο διαιτητή τη σύνθεσή της μέχρι την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων, τίθενται σε λειτουργία τα χρονόμετρα των σκακιστών της, χωρίς αυτοί να έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν, πριν δοθεί και ελεγχθεί η σύνθεση. 

6.4. Πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων, ο διαιτητής ελέγχει τις συνθέσεις των ομάδων, με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής παρέλαβε τις συνθέσεις, τουλάχιστον, δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης των αγώνων. Αν η σύνθεση παραδοθεί στο διαιτητή με καθυστέρηση, οι παίκτες της υπεύθυνης ομάδας θα χρεωθούν με τον αντίστοιχο χρόνο της τυχόν καθυστέρησης στην έναρξη του αγώνα. Μετά τον έλεγχο του διαιτητή ή και παράλληλα, ασκείται υποχρεωτικά ο ίδιος έλεγχος και από τους αρχηγούς των δύο ομάδων. Ο διαιτητής και οι δύο αρχηγοί πριν την έναρξη των αγώνων υπογράφουν υποχρεωτικά στο φύλλο αγώνα αποδεχόμενοι τον έλεγχο της νομιμότητας συμμετοχής των παικτών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων και δεσμεύουν τα σωματεία τους επί των θεμάτων που επικύρωσαν με την υπογραφή τους. Εάν κάποιος αρχηγός ομάδας αρνηθεί να υπογράψει τότε μηδενίζεται η ομάδα του. Μπορεί όμως να υπογράψει με επιφύλαξη και να κάνει παρατήρηση. 

6.5. Δεν αρχίζουν οι αγώνες πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι νομιμότητας συμμετοχής και κανονικότητας της σύνθεσης από το διαιτητή και τους αρχηγούς των ομάδων. 

6.6. Αν για οποιονδήποτε λόγο και πριν την έναρξη των αγώνων, διαπιστωθεί αντικανονικότητα συμμετοχής ή σύνθεσης, (από τον διατητή ή από τον αρχηγό ομάδος) το υπαίτιο σωματείο καλείται να αποκαταστήσει αμέσως την αντικανονικότητα σε βάρος του χρόνου των συγκεκριμένων σκακιέρων. 

6.7. Ο διαιτητής δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή παίκτη που 

- Δεν έχει θεωρημένο δελτίο αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου του καθώς και θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή.

- Δεν είναι στη σκακιέρα που προβλέπεται από τη σύνθεση των ομάδων. 

6.8. Τα σωματεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί θεμάτων αντικανονικής συμμετοχής και σύνθεσης, εάν δεν έχει γίνει ανάλογη μνεία στο φύλλο αγώνος πριν την έναρξη των αγώνων. Μετά την έναρξη των αγώνων ουδεμία ποινή επιβάλλεται για λόγους νομιμότητας συμμετοχής των αθλητών και κανονικότητας της σύνθεσης των ομάδων. 

Εκτός εάν εκ των υστέρων αποδειχθεί πλαστοπροσωπία που δεν μπορούσε να γίνει άμεσα αντιληπτή. 

6.9. Το σωματείο που αγωνίζεται εντός έδρας έχει την ευθύνη παροχής κατάλληλου αγωνιστικού χώρου και συνθηκών για την τέλεση του αγώνα (στην κρίση του διαιτητή). Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή της σταθερής του έδρας οφείλει να ενημερώσει, τουλάχιστον, 48 ώρες πριν το αντίπαλο σωματείο και το Διευθυντή Αγώνων. Σε αντίθετη περίπτωση κατοχυρώνεται ο αγώνας εις βάρος του εντός έδρας σωματείου. Σε περίπτωση ανακύψεως οψιγενούς κωλύματος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο Διευθυντής Αγώνων. 

 

7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 

7.1. Η ομάδα που παίζει εντός έδρας έχει τα λευκά στις μονές σκακιέρες (1η, 3η, 5η …) και η ομάδα εκτός έδρας έχει τα λευκά στις ζυγές σκακιέρες (2η, 4η, 6η, …), αντίστοιχα. 

7.2. Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με έναν (1) πόντο, η ήττα με μηδέν (0) πόντους, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό (0,5) πόντο. Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός (0,5) πόντος, μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (Δεν υπάρχουν αρνητικοί πόντοι). 

7.3. Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων. Η νικήτρια ομάδα παίρνει δύο (2) βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα, η ηττημένη μηδέν (0) βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες παίρνουν από έναν (1) βαθμό και τους πόντους τους στον αγώνα. 

7.4. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με δύο (2) βαθμούς και τόσους πόντους, όσος ο αριθμός των σκακιερών. Από την ομάδα που ηττάται χωρίς αγώνα αφαιρείται ένας (1) βαθμός (μετά την ολοκλήρωση του Πρωταθλήματος) και σε περίπτωση δεύτερης ήττας χωρίς αγώνα αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα και υποβιβάζεται. 

7.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Η τελική κατάταξη των ομάδων στα Πρωταθλήματα που διεξάγονται με σύστημα πουλ καθορίζεται κατά σειρά με τα παρακάτω κριτήρια: 

- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα 

- τα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αποτελέσματα (βαθμοί, πόντοι) 

- το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες 

- το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η κλπ μέχρι την τελευταία 

- κλήρωση. 

Η τελική κατάταξη των ομάδων στα Πρωταθλήματα που διεξάγονται με ελβετικό σύστημα καθορίζεται κατά σειρά με τα παρακάτω κριτήρια: 

- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα 

- το μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αποτέλεσμα (βαθμοί, πόντοι), ισχύει εφόσον όλες οι ισόβαθμες ομάδες έχουν αγωνιστεί μεταξύ τους 

- το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες 

- κριτήριο Bucholtz Ολυμπιακό (Εξαιρείται το γινόμενο της αντίπαλης ομάδας με τους λιγότερους βαθμούς.) 

- το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, κλπ μέχρι την τελευταία 

- κλήρωση. 

7.6. Στο ελβετικό σύστημα αγώνων επιτρέπεται σε ομάδα να μην αγωνιστεί με υπαιτιότητα της, μέχρι δύο (2) φορές. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που μια ομάδα ηττηθεί άνευ αγώνος δύο (2) φορές οπότε και αποβάλλεται από το Πρωτάθλημα. 

 

8. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ 

8.1. Οι έδρες θα καθοριστούν μετά από κλήρωση. Η κλήρωση για τους κλειδαρίθμους των Πρωταθλημάτων με σύστημα πουλ θα πραγματοποιηθεί δημόσια σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως. 

8.2. Θα δοθούν κατά προτεραιότητα κλειδάριθμοι ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματα ομάδων με κοινή έδρα. Τα αιτήματα θα ικανοποιούνται μετά την κλήρωση της ομάδας που αγωνίζεται σε υψηλότερη κατηγορία. Διευκρινίζεται ότι οι έδρες των αγώνων που προκύπτουν από τις κληρώσεις του ελβετικού συστήματος (Β΄ Τοπική) και των αγώνων κατάταξης (μπαράζ) της Α΄ Τοπικής Κατηγορίας δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση. 

Στη διάταξη αυτή δεν εμπίπτουν τυχόν άλλες διασυλλογικές διοργανώσεις που θα πραγματοποιούνται παράλληλα. Εξαίρεση αποτελεί μόνον τυχόν περιορισμός χώρου για τις εντός έδρας συναντήσεις. 

8.3. Τα αποτελέσματα και οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων θα δημοσιεύονται και στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. www.essnachess.gr και στο www.chess - results.com. 

 

9. ΔΙΑΦΟΡΑ 

9.1.α. Οι εντός έδρας ομάδες υποχρεούνται: 

Να γνωστοποιούν άμεσα το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων. 

Να κοινοποιούν το φύλλο αγώνος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το αργότερο μέχρι την εκάστοτε Δευτέρα και ώρα 23:59 μετά τη διεξαγωγή του αγώνος. 

9.1.β. Οι εκτός έδρας ομάδες υποχρεούνται: 

Να ελέγχουν την ορθότητα του φύλλου αγώνος που κοινοποιήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι και την Τρίτη και ώρα 17:00 και να επικοινωνούν με τον Διευθυντή Αγώνων για τυχόν παρεκκλίσεις από το πρωτότυπο φύλλο αγώνος. 

9.2. Οι διαιτητές υποχρεούνται: 

Να προσκομίζουν στην ΕΣΟ, εντός μίας (1) εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων. 

9.3. Για τα Πρωταθλήματα που διεξάγονται με ελβετικό σύστημα (Β΄ Τοπική) η μη έγκαιρη/ έγκυρη καταχώριση του Φύλλου Αγώνος αποτελεί λόγο εξαίρεσης της ομάδας από τις κληρώσεις επόμενων γύρων. 

9.4. Για όλα τα Πρωταθλήματα που διεξάγονται με σύστημα πουλ η μη έγκαιρη/ έγκυρη καταχώριση του Φύλλου Αγώνος αποτελεί λόγο μηδενισμού της ομάδας στις συναντήσεις επόμενων γύρων. Καμία ομάδα δε δικαιούται να κρύβει τη σύνθεσή της. 

9.5. Ομάδα που δεν προσήλθε σε αγώνα χωρίς να έχει ειδοποιήσει εγκαίρως (το αργότερο Σάββατο μέχρι τις 17:00) το αντίπαλο σωματείο και τον Διευθυντή Αγώνων με κοινοποίηση στην ΤΕΔ ΕΣΣΝΑ, αποβάλλεται. 

9.6. Oι ομάδες που δεν εμφανίζονται σε διασυλλογικό αγώνα υποχρεούνται να καταθέσουν γραπτά και αιτιολογημένα (στο e - mail της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) έως τις 12:00 της επομένης, γιατί δεν αγωνίστηκαν. H μη συμμόρφωση αποτελεί λόγο αποβολής της ομάδας από τη διοργάνωση από το πρώτο «άνευ αγώνος». 

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

10.1. Κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ και κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων (στο e - mail της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ) μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50,00€) ευρώ. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται αλλιώς εκπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. 

10.2. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, στον οποίο αναφέρεται. 

10.3. Επιτροπή Ενστάσεων για όλες τις Κατηγορίες ορίζεται η Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ - Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. 

 

11. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη ισχύει ο Κανονισμός Ομαδικών Πρωταθλημάτων της ΕΣΟ, καθώς και οι οδηγίες της ΚΕΔ. 

 

12. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΓΩΝΩΝ 

Γίνεται ρητή μνεία και εφίσταται η προσοχή όλων ανεξαιρέτως των σωματείων - μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ως ισχύουν, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως. 

 

 

Ο Πρόεδρος     Η Γενική Γραμματέας Η Έφορος Αγώνων 

Χρήστος Γκορίτσας Βιργινία Ψωμά            Ευσταθία Ανδρικοπούλου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Ιανουάριος 2019 17:37

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων