ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜ. ΠΡΩΤ. ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

Γράφτηκε από την  Σεπ 19, 2019

Αθήνα, 18.09.2019

Αριθμ. πρωτ.:  A 111/19.09.2019

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Πρωτάθλημα Παίδων – Κορασίδων Αττικής 2019, το οποίο αποτελεί και προκριματική φάση του 12ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων 2019.

 

Η υπ’ αριθμόν πρωτ.: Α 110/12.09.2019 προκήρυξη ισχύει στο σύνολό της με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις:

 

1.      Το άρθρο 5.3. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν είτε έγκυρο δελτίο αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου τους και κάρτα υγείας αθλητή σε ισχύ είτε έγκυρο δελτίο αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου τους και ιατρική θεώρηση σε ισχύ.

 

Αντικαθίσταται ως εξής:

5.3. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο δελτίο αθλητικής ιδιότητας με σφραγίδα του σωματείου τους και κάρτα υγείας αθλητή.

 

2.      Το άρθρο 8.1. Διευθυντής αγώνων ορίζεται 

 

Αντικαθίσταται ως εξής:

8.1. Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο κος Παναγιώτης Σκλαβούνος.

 

3.      Το άρθρο 9.2. Ο Επικεφαλής Διαιτητής θα οριστεί από την Κ.Ε.Δ.

 

Αντικαθίσταται ως εξής:

9.2. Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο κος Λεωνίδας Σιδηρόπουλος.

 

4.      Προστίθενται τα άρθρα:

 

5.5. Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας της ΕΣΟ.

5.6. Σε εφαρμογή της υπ.αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/ 152/03-08-2018 (Β’/3254/08-08-18) ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα.

5.7. Ο διαιτητής ελέγχει σχολαστικά την εγκυρότητα και πληρότητα του Δ.Α.Ι. και της Κ.Υ.Α. κάθε αθλητή.

5.8. Απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που δεν θα προσκομίσουν έγκυρο Δ.Α.Ι. και Κ.Υ.Α. πριν την έναρξη των αγώνων.

 

Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας                                   Η Έφορος Αγώνων

 

Χρήστος Γκορίτσας                     Βιργινία Ψωμά                            Ευσταθία Ανδρικοπούλου

 

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων