ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

Γράφτηκε από την  Ιαν 01, 2018

Αθήνα, 01.01.2018

Αριθμ. πρωτ.:  Α 46/01.01.2018

 

 

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

 

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Πρωτάθλημα της B΄ Τοπικής κατηγορίας Αττικής 2018. Για το πρωτάθλημα ισχύουν η Γενική Προκήρυξη Ομαδικών Πρωταθλημάτων 2018 και η παρούσα (συμπληρωματικά).

 

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων

Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :

1ος γύρος, Κυριακή  14 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

2ος γύρος, Κυριακή  21 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

3ος γύρος, Κυριακή  28 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

4ος γύρος, Κυριακή    4 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

5ος γύρος, Κυριακή  11 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

6ος γύρος, Κυριακή  25 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

7ος γύρος, Κυριακή  4 / 3 / 2018,   ώρα 10:30

8ος γύρος, Κυριακή    18 / 3 / 2018,   ώρα 10:30

9ος γύρος, Κυριακή  25 / 3 / 2018,   ώρα 10:30

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

 

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Τοπική Κατηγορία, έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΣΣΝΑ που δεν έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στις ανώτερες κατηγορίες.

3.2 Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους ως εξής:

Στον 1ο Όμιλο (Β1) με οκταμελή σύνθεση (6 γενικές σκακιέρες, 1 εφήβου - νεάνιδας έως 18 ετών, 1 παιδός - κορασίδας έως 16 ετών), στο δε 2ο Όμιλο (Β2) με σύνθεση 8 γενικών σκακιέρων.

3.3 Η δήλωση συμμετοχής κατατίθεται όπως ορίζει η Γενική Προκήρυξη έως το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018. Οι ομάδες θα επιλέξουν ελεύθερα τον Όμιλο στον οποίο επιθυμούν να αγωνιστούν. 

3.4 Οι όμιλοι Β1 , Β2 θα διεξαχθούν με σύστημα:

-Κυκλικό (πουλ) 7 ή 9 γύρων αν οι ομάδες που θα δηλώσουν σε αυτούς είναι από επτά (7) έως δέκα (10)

-Ελβετικό επτά (7) γύρων εάν οι ομάδες είναι από 11 και πάνω

3.5 Σε περίπτωση που σε έναν όμιλο οι τελικές δηλώσεις είναι έξι (6) ή λιγότερες τότε αυτός ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί και το σύνολο των ομάδων θα αγωνιστεί σε ενιαίο Πρωτάθλημα με τη σύνθεση του άλλου ομίλου όπου θα διεξαχθεί με ελβετικό σύστημα 9 γύρων και οι θέσεις προβιβασμού θα είναι έξι (6).

3.6 Οι ομάδες πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι 6 Ιανουαρίου 2018. Οι δηλώσεις συμμετοχής  θα πρέπει να κατατεθούν στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis

 

4 ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

4.1 Στον όμιλο/ομίλους που θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα οι ομάδες κατατάσσονται  αρχικά σύμφωνα με την κατάταξη τους στο πρωτάθλημα Β’ Τοπικής Κατηγορίας 2017. Πρώτα ο 2ος του Β2 ομίλου 2017 μετά ο 4ος  του Β1 ομίλου 2017 και εν συνεχεία εναλλάξ από κάθε όμιλο μέχρι την επιλογή όλων των ομάδων.

Οι ομάδες που υποβιβάστηκαν στην κατηγορία κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις (μεταξύ τους με σειρά κατάταξης Α' Τοπικής 2017).

Οι ομάδες που δεν κατατάχθηκαν στα Ομαδικά Πρωταθλήματα Κατηγοριών Ε.Σ.Σ.Ν.Α. 2017 κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις του ομίλου και μεταξύ τους με κλήρωση.

4.2 Στον όμιλο που θα διεξαχθεί με κυκλικό σύστημα (πουλ) οι κλειδάριθμοι των ομάδων θα οριστούν στη δημόσια κλήρωση.

 

5 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

5.1 Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για τις 40 πρώτες κινήσεις και στη συνέχεια 30 λεπτά για την υπόλοιπη  παρτίδα, με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.

5.2 Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

 

6 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΟΜΑΔΩΝ

6.1 Στον Β1 Όμιλο

Οι ομάδες θα είναι 8μελείς, αναλυτικά κατά ενότητες:

1η – 6η σκακιέρα, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία (ενότητα Α’),

7η σκακιέρα, νέος ή νέα κάτω των 18 ετών – γεννημένος/η την 1/1/2000 και μετά

8η σκακιέρα, νέος ή νέα κάτω των 16 ετών – γεννημένος/η την 1/1/2002 και μετά

6.2 Στον Β2 Όμιλο

Οι ομάδες θα είναι 8μελείς:

1η – 8η σκακιέρα ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία (ενότητα Α’),

6.3 Οι σκακιστές και σκακίστριες της Α’ ενότητας κάθε ομίλου δηλώνονται με την εξής σειρά κριτηρίων:

α.  Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον ισχύοντα εθνικό πίνακα αξιολόγησης. Α’ Εξαμήνου 2018. (προηγείται ο μεγαλύτερος), Κοινοτικοί σκακιστές κατατάσσονται κατ’ εξαίρεση με βάση το διεθνές τους ΈΛΟ Ιανουαρίου 2018.

β.  Εθνικός Τίτλος (κατά σειρά  ΕΜ ΕΣΟ , ΟΜ ΕΣΟ , ΥΜ ΕΣΟ και μόνο για τους τίτλους αυτούς).

γ. Αριθμός Μητρώου ΕΣΟ ( προηγείται ο μικρότερος).

6.4 Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή ή σκακίστρια, η δήλωση του/της οποίου/ας πρέπει να γίνει στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. μέχρι 6 Ιανουαρίου 2018.

 

7 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΠΑΘΛΑ

7.1. Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5), μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Η νικήτρια ομάδα βαθμολογείται με 2 βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό, ενώ η ηττημένη ομάδα παίρνει 0 βαθμούς.

7.2. Ομάδα που δεν αγωνίζεται σε τέσσερις σκακιέρες μηδενίζεται άνευ αγώνος.

7.3. Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και πόντους όσες οι σκακιέρες (8-0 ή 0-8 στον Α ή  Β’ Όμιλο),

7.4. Σε περίπτωση που ομάδα κληρωθεί bye βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 4.5 πόντους.

7.5. Ομάδα η οποία θα μηδενιστεί άνευ αγώνος, υποχρεούται να κοινοποιήσει την πρόθεσή της να συνεχίσει στο πρωτάθλημα στο Διευθυντή Αγώνων και στο  email tedessna@yahoo.gr . Ομάδα που δεν ειδοποιεί μέχρι την επόμενη Δευτέρα του εκάστοτε γύρου και ώρα 12:00 δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην κλήρωση του επόμενου γύρου.

7.6. Ομάδα που δεν ειδοποιεί το αντίπαλο σωματείο εγκαίρως (μέχρι το Σάββατο και ώρα 17:00) και ηττάται άνευ αγώνος θα αποβάλλεται από τους αγώνες.

7.7. Ομάδα που ηττάται άνευ αγώνος σε 2 αγώνες θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

7.8 Οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες του Α Ομίλου και οι δύο (2) πρώτες ομάδες του Β ομίλου προβιβάζονται και θα αγωνιστούν στην Α’ Τοπική Κατηγορία 2019.

7.9 Στην 1η, 2η και 3η ομάδα του κάθε Ομίλου θ’ απονεμηθούν  Κύπελλα.

 

8 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής που συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα ενεργών διαιτητών της Ε.Σ.Ο.

Το εντός έδρας σωματείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την ΤΕΔ-ΕΣΣΝΑ (e-mail: ) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν τον κάθε αγώνα (Πέμπτη) για τον διαιτητή που προτείνει να διευθύνει τον αγώνα αποστέλλοντας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο , e-mail) ώστε να επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητά του. Ομοίως ισχύει σε περίπτωση που το σωματείο αναζητά διαιτητή.


Σε αντίθετη περίπτωση η ΤΕΔ-ΕΣΣΝΑ θα ορίζει τον διαιτητή του αγώνα, την αμοιβή του οποίου υποχρεούται να καλύψει το εντός έδρας σωματείο.

 

9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Διευθυντής Αγώνων ορίζεται  για τον Β1 όμιλο ο κ. Χρήστος Γκορίτσας 693 217 6165 και

για τον Β2 όμιλο η κα Βιργινία Ψωμά 697 225 2954

Επικεφαλής διαιτητής ορίζεται ο κ. Παύλος Δευτεραίος 694 934 4724

 

10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ο αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και της Γενικής Προκήρυξης των Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από την γενική προκήρυξη των αγώνων και αυτή την προκήρυξη ισχύει ο κανονισμός ομαδικών πρωταθλημάτων της ΕΣΟ και οι οδηγίες της ΚΕΔ.

 

    Ο Πρόεδρος                Η Γενική Γραμματέας            Η Έφορος Αγώνων

 

 

Χρήστος Γκορίτσας           Βιργινία Ψωμά              Ευσταθία Ανδρικοπούλου

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Ιανουάριος 2018 01:13

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων