ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018 "ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ"

Γράφτηκε από την  Ιαν 02, 2018

Αθήνα, 01.01.2018

Αριθμ. πρωτ.:  Α 47/01.01.2018

 

 

OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ 2018 «ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το Ομαδικό Κύπελλο Αττικής Φιλίας «Νίκος Στρόφαλης» 2018.

 

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

1.1 Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο ομίλους με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων. Σε περίπτωση που σε κάποιον όμιλο/ ομίλους, οι συμμετοχές είναι 7 ή 8, οι αγώνες θα γίνουν με κυκλικό σύστημα πουλ (7 γύρων). Σε περίπτωση λιγότερων από 6 συμμετοχών ο όμιλος αυτός δεν θα πραγματοποιηθεί και οι ομάδες θα έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στον άλλον όμιλο σε συνεννόηση με τους Διευθυντές Αγώνων.

1.2 Ο Α' Ομιλος με εξαμελή (6) σύνθεση:  Οι αγώνες του Α ομίλου θα σταλούν για διεθνή αξιολόγηση.

Για κάθε ομάδα που θα συμμετέχει ορίζεται παράβολο συμμετοχής 9,00€ (εννέα ευρώ) καταβλητέο με τη δήλωση συμμετοχής έως τις 6/1/2018 στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΣΣΝΑ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΙΒΑΝ GR 39 0171 0540 0060 5413 8249 705

ποσό που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη του συνολικού κόστους αξιολόγησης της διοργάνωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

1.3 Ο  Β' Όμιλος με εξαμελή (6) σύνθεση. Οι παρτίδες του Β ομίλου ΔΕ θα σταλούν για διεθνή αξιολόγηση και οι ομάδες συμμετέχουν χωρίς την καταβολή παράβολου.

 

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

2.1 Οι αγώνες θα διεξάγονται στις έδρες των σωματείων

Ημέρες και ώρες των αγώνων ορίζονται :

1ος γύρος, Κυριακή  14 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

2ος γύρος, Κυριακή  21 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

3ος γύρος, Κυριακή  28 / 1 / 2018,   ώρα 10:30

4ος γύρος, Κυριακή    4 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

5ος γύρος, Κυριακή  11 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

6ος γύρος, Κυριακή  25 / 2 / 2018,   ώρα 10:30

7ος γύρος, Κυριακή  4 / 3 / 2018,   ώρα 10:30

 

2.2 Αίτημα ομάδας για χρονική μετάθεση αγώνα μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Διευθυντή Αγώνων για τεκμηριωμένα πολύ σοβαρό λόγο και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του αντίπαλου σωματείου. Ο αγώνας θα πρέπει να παιχτεί οπωσδήποτε πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα του αντίστοιχου γύρου.

2.3 Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.

 

3 ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά , με προσθήκη 30΄΄ για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.

Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.

 

4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία-μέλη της ΕΣΣΝΑ με μία ή περισσότερες ομάδες. Σωματεία που δεν ανήκουν στη δύναμη της ΕΣΣΝΑ μπορούν να αγωνίζονται εκτός συναγωνισμού για τα έπαθλα της διοργάνωσης (1η-3η θέση).

4.2  Σε περίπτωση συμμετοχής σωματείου με περισσότερες από μία ομάδες, αυτές ονομάζονται κατά σειρά Α, Β, Γ ξεκινώντας από την ομάδα που συμμετέχει στον Α όμιλο κοκ.

4.3 Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι και το Σάββατο 6/1/2018 στη φόρμα συμμετοχής στην ιστοσελίδα της ΕΣΣΝΑ http://essnachess.gr/dilwseis-symmetoxis.

Με τη δήλωση συμμετοχής το σωματείο αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της προκήρυξης.

4.3.1 Απαραίτητη είναι η επισύναψη της δήλωσης συμμετοχής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α)τις υπογραφές των αρμοδίων (Προέδρου, Γραμματέα ή εκπροσώπου του σωματείου στην ΕΣΣΝΑ)

β)την σφραγίδα του σωματείου

 

Η δήλωση αυτή ισοδυναμεί με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.


4.3.2 Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. του Καταστατικού της ΕΣΣΝΑ Σωματείο-μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ΔΕΝ έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε διασυλλογικούς αγώνες της Ένωσης.

Τα σωματεία οφείλουν να έχουν εξοφλήσει την συνδρομή έτους 2018 ύψους 50,00€ (πενήντα ευρώ) καθώς και το σύνολο των ανεξόφλητων συνδρομών των προηγούμενων ετών έως και το Σάββατο 6/1/2018. Η επισύναψη της απόδειξης είναι υποχρεωτική με την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.

 

5 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ- ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

5.1 Οι ομάδες στον Α’ Όμιλο και Β’ όμιλο θα είναι εξαμελείς (1η – 6η σκακιέρα, ανεξάρτητα από φύλο και ηλικία).

Οι σκακιστές και σκακίστριες δηλώνονται με την εξής σειρά κριτηρίων:

α. Βαθμός αξιολόγησης (ΕΛΟ) από τον εθνικό πίνακα αξιολόγησης Α’ Εξαμήνου ‘18 (Κοινοτικοί σκακιστές κατατάσσονται κατ’ εξαίρεση με βάση το διεθνές τους Έλο Ιανουαρίου 2018)

β. Εθνικός Τίτλος (κατά σειρά ΕΜ ΟΜ ΥΜ και μόνο για τους τίτλους αυτούς).

γ. Αριθμός Μητρώου ΕΣΟ (προηγείται ο μικρότερος).

5.2 Όλα τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα κοινοτικό σκακιστή ή σκακίστρια σε οποιαδήποτε σκακιέρα, η δήλωση του/της οποίου/ας πρέπει να γίνει στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. μέχρι το Σάββατο 6/1/2018 μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.

5.3 Στον Α’ Όμιλο: οι ομάδες κατατάσσονται σύμφωνα με την τελική κατάταξη της αντίστοιχης διοργάνωσης του 2017. Σωματεία που δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα 2017 καθώς και τα νέα σωματεία, κατατάσσονται στο τέλος με τυχαία σειρά.

Στον Β’ Όμιλο η αρχική κατάταξη θα προκύψει με κλήρωση (random).

5.4  Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν σκακιστή/τρια κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος σε περισσότερες από μία ομάδες  τους , συνίσταται όμως να το αποφεύγουν. Εάν σκακιστής σωματείου με  Έλο ΕΣΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1300 συμμετάσχει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος σε περισσότερες από μία ομάδες ( π.χ. στις ομάδες Α ,Β , Γ) τότε οι ομάδες εκτός αυτής που είναι ιεραρχικά πρώτη (οι Β,Γ) κατατάσσονται στην τελική βαθμολογία κάτω από την 3η θέση (δεν μπορούν να διεκδικήσουν έπαθλα στον όμιλο που αγωνίζονται).

5.5 Τα μέλη των ομάδων πρέπει να έχουν έγκυρο Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας, το οποίο θα προσκομίζεται στο διαιτητή της συνάντησης πριν την έναρξη του αγώνα.

 

6 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

6.1 Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους, ενώ στην ισοπαλία οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (0,5). Για κάθε ήττα χωρίς αγώνα αφαιρείται μισός πόντος (-0,5), μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκεντρώθηκαν (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που κατακτούν οι σκακιστές των σωματείων. Η νικήτρια ομάδα βαθμολογείται με 2 βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας οι δύο ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό, ενώ η ηττημένη ομάδα παίρνει 0 βαθμούς.

6.2 Ομάδα που δεν αγωνίζεται σε τρεις σκακιέρες μηδενίζεται άνευ αγώνος.

6.3 Νίκη χωρίς αγώνα (α.α.) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και  πόντους όσες οι σκακιέρες  ( 6-0 ή 0-6 στον Α ή  Β’ Όμιλο),

6.4 Σε περίπτωση που ομάδα κληρωθεί bye βαθμολογείται με  2 βαθμούς και 3.5 πόντους (Β’ Όμιλος)

6.5 Ομάδα η οποία θα μηδενιστεί άνευ αγώνος, υποχρεούται να κοινοποιήσει την πρόθεσή της να συνεχίσει στο πρωτάθλημα στο Διευθυντή Αγώνων και στο email tedessna@yahoo.gr  Ομάδα που δεν ειδοποιεί μέχρι την επόμενη Δευτέρα του εκάστοτε γύρου και ώρα 12:00 δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην κλήρωση του επόμενου γύρου.

6.6 Ομάδα που δεν ειδοποιεί το αντίπαλο σωματείο εγκαίρως (μέχρι το Σάββατο και ώρα 17:00) και ηττάται άνευ αγώνος θα αποβάλλεται από τους αγώνες.

6.7 Ομάδα που ηττάται άνευ αγώνος σε 2 αγώνες θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα.

6.8 Επιτρέπονται μέχρι 2 άνευ αγώνος παιχνίδια ανά ομάδα (εξαίρεση, ήττα άνευ αγώνος)

 

7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Για την τελική κατάταξη του ελβετικού χρησιμοποιούνται κατά σειρά τα εξής κριτήρια:

·    Βαθμοί,

·    Κατάταξη (βαθμοί, πόντοι) του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων. Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται αν κάποιος αγώνας μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων δεν πραγματοποιήθηκε.,

·    Σύνολο πόντων,

·    Κριτήριο Bucholtz (με άθροισμα πόντων),

·    Κλήρωση.

 

8 ΕΠΑΘΛΑ

Στην 1η, 2η και 3η ομάδα κάθε ομίλου θ’ απονεμηθούν Κύπελλα.

 

9 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΦΟΡΑ

9.1.    Διευθυντής αγώνων ορίζεται και για τους δυο ομίλους ο κ. Ηλίας Δαλιάνης 693 665 5565

9.2.    Τους αγώνες διαιτητεύουν διαιτητές εγγεγραμμένοι στον Π.Ο.Δ. της Κ.Ε.Δ..

9.3.    Επικεφαλής Διαιτητής ορίζεται ο κ. Λεωνίδας Σιδηρόπουλος 694 018 57 36

9.4.    Μαζί με τη δήλωση συμμετοχής τα σωματεία πρέπει να γνωστοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο, καθώς και το διαιτητή που θα χρησιμοποιούν για τους εντός έδρας αγώνες τους.

 

10 ΔΙΑΦΟΡΑ

10.1.α. Οι εντός έδρας ομάδες υποχρεούνται:

Να γνωστοποιούν άμεσα το αποτέλεσμα στον Διευθυντή Αγώνων.

Να κοινοποιούν το φύλλο αγώνος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το αργότερο μέχρι την εκάστοτε Δευτέρα και ώρα 24:00 μετά την διεξαγωγή του αγώνος.

10.1.β. Οι εκτός έδρας ομάδες υποχρεούνται:

Να ελέγχουν την ορθότητα του φύλλου αγώνος που κοινοποιήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέχρι και την Τρίτη και ώρα 17:00 και να επικοινωνούν με το Διευθυντή Αγώνων για τυχόν παρεκκλίσεις από το πρωτότυπο φύλλο αγώνος.

10.2 Οι διαιτητές πρέπει:

Να προσκομίζουν στην ΕΣΟ, εντός μίας εβδομάδος, τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ φύλλα αγώνων.

10.3. Για τα πρωταθλήματα που διεξάγονται με ελβετικό σύστημα (Β' Τοπική Κατηγορία) η μη έγκαιρη/έγκυρη αποστολή του Φύλλου Αγώνος αποτελεί λόγο εξαίρεσης της ομάδας από τις κληρώσεις επόμενων γύρων του πρωταθλήματος

10.4 Για όλα τα πρωταθλήματα κατηγοριών Ε.Σ.Σ.Ν.Α. η μη έγκαιρη/έγκυρη καταχώρηση του Φύλλου Αγώνος αποτελεί λόγο εξαίρεσης της ομάδας από τις κληρώσεις  επόμενων διασυλλογικών διοργανώσεων

 

11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

11.1 Κατά απόφασης του διαιτητή ή του Επικεφαλής Διαιτητή ασκείται ένσταση σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Σ.Ο. και κατατίθεται στο Διευθυντή Αγώνων μαζί με παράβολο ύψους πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποδοχής της ένστασης το παράβολο επιστρέφεται.

11.2 Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες μετά την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, στον οποίο αναφέρεται.

11.3 Επιτροπή Ενστάσεων ορίζεται η Επιτροπή Ενστάσεων της Τ.Ε.Δ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

 

12 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την προκήρυξη ισχύουν οι Κανονισμοί των Ομαδικών Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και της Ε.Σ.Ο., καθώς και οι οδηγίες της Κ.Ε.Δ..

 

13 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΓΩΝΩΝ

Γίνεται ρητή μνεία και εφίσταται η προσοχή όλων ανεξαιρέτως των σωματείων - μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α νόμου 2725/ 1999 κ.λπ.), ως ισχύουν, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως.

 

       Ο Πρόεδρος             H Γενική Γραμματέας            Η Έφορος Αγώνων

 

 

 

Χρήστος Γκορίτσας            Βιργινία Ψωμά              Ευσταθία Ανδρικοπούλου

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 02 Ιανουάριος 2018 01:41

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων