Προκηρυξεις Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Προκηρύξεις διοργανώσεων της ΕΣΣΝΑ.

Αθήνα,10.04.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 81/10.04.2018 Ομαδικό Κύπελλο Αττικής 2018 1.…
Αθήνα,10.04.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 80/10.04.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018…
Αθήνα,10.04.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 79/10.04.2018 Ομαδικό Πρωτάθλημα Βετεράνων (S50) Αττικής…
Αθήνα, 03.03.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 77/07.03.2018 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ ΑΤΤΙΚΗΣ…
Αθήνα, 03.03.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 76/07.03.2018 ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ RAPID ΑΤΤΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 47/01.01.2018 OMAΔΙΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 46/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΤΟΠΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 45/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΤΟΠΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 44/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 43/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ B΄ ΕΘΝΙΚΗΣ…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 42/01.01.2018 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π.Ο. Α’…
Αθήνα, 01.01.2018 Αριθμ. πρωτ.: Α 41/01.01.2018 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ…

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων